Campus life

All hands on board

— Editors
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print

The academic community is actively engaged in collecting the most needed items for Ukrainian citizens. Donations can be left in specially marked places at the faculties, at the University Sports Centre and in the University Library.

Students of Nicolaus Copernicus University in Toruń in cooperation with Polish Red Cross organized a collection of resources, which will be given to those in need from Ukraine. The organizers are in constant contact with representatives of the Polish Red Cross and keep them informed about needed items and the duration of the collection. The items currently collected are hygiene products, long-term food and medical supplies and bandages, blankets, sleeping bags and new towels. Items can be left in specially marked areas at faculties and dormitories. Up-to-date news can be found at the Facebook event.

The University Sports Center has also become involved in helping Ukraine by starting a collection of food products and hygiene supplies with long expiration dates for consumption or use. Donations for refugees can be left in the UCS lobby at ul. Św. Józefa 17 in a designated area. Torun Waterworks, which has also offered its assistance, will transport the items to collection points or refugee reception sites near the Ukrainian border.

At the Faculty of Political Sciences and Security Studies donations can be left for Lutsk, Toruń's partner city. The most needed items to leave in the marked boxes are flashlights, high-capacity powerbanks, batteries, sleeping bags, sleeping pads, disposable dishes and cutlery, pain medication, dressing materials and hemostatic elastic bandages. Current information concerning the collection can be found at the Faculty's Facebook page.

The University Library in Toruń has also become involved in the collection for Lutsk. We need blankets, sleeping bags and bandages and painkillers, a specific list of which can be checked here. Medical supplies can be donated in the cloakroom at the ground floor during the Library's opening hours.

Reliable and up-to-date information concerning Poland-wide collections can be found at  https://pomagamukrainie.gov.pl/ which is responsible for national coordination of humanitarian aid. Willingness to provide financial, psychological, legal or other support to Ukrainians in need can be declared via the website. The website is also addressed at persons looking for aid, both those in still in Ukraine and those who have already reached Poland.


Академічна спільнота активно долучається до збору найнеобхіднішого для громадян України. Допомогу можна залишити у спеціально визначених місцях на факультетах, в Університетському спортивному центрі та у Головній бібліотеці університету.

Студенти Університету Миколи Коперника спільно із Польським Червоним Хрестом у Торуні організували збір коштів для усіх з України, хто потребує допомоги.  Організатори перебувають у постійному контакті із представниками Польського Червоного Хреста та постійно мають актуальну інформацію щодо необхідних речей та часових рамок акції.  Наразі збираються предмети гігієни, довготривалі продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні матеріали, ковдри, спальні мішки та нові рушники.  Речі можна залишати у спеціально позначених місцях на факультетах та гуртожитках.  Актуальну інформацію можна знайти в події на Facebook.

До допомоги Україні долучився і Університетський спортивний центр, який почав збирати гігієнічні матеріали та продукти харчування тривалого збереження.  Речі для біженців можна залишити у визначеному місці вестибюля УСЦ за адресою: вул.  św. Józefa 17.  Торунський Водоканал, який також запропонував свою допомогу, транспортуватиме зібране до пунктів збору або місць прийому біженців поблизу кордону з Україною.

На факультеті Політичних наук та безпеки ви можете передати речі для Луцька, міста-побратима Торуня.  Найнеобхідніше із того, що ві можете залишити у позначених коробках: ліхтарики, повербанки великої ємності, акумулятори і батарейки, спальні мішки, каримати, одноразовий посуд і столові прибори, знеболюючі, перев'язувальні матеріали та еластичні бинти.  Актуальну інформацію про цей збір можна переглянути на сторінці факультету у Facebook.

Головна бібліотека університету в Торуні також долучилася до збору для Луцька. Потрібні ковдри, спальні мішки, бинти та знеболюючі, із конкретним переліком яких можна ознайомитися тут. Перев'язувальні матеріали можна залишити у гардеробі на першому поверсі в години роботи бібліотеки.

На базі Університету Миколи Коперника в Торуню також буде здійснюватися збір до  скарбничок Польського Червоного Хреста, які зареєстровані на національному порталі добродійних зборів. Отримані кошти будуть спрямовані в першу чергу на на закупівлю продуктів харчування, перев'язувальних матеріалів та інших нагальних потреб.

Достовірну та актуальну інформацію про загальнонаціональні збірки пожертв для України можна знайти на сторінці  https://pomagamukrainie.gov.pl/, яка відповідає за загальнодержавну координацію гуманітарної допомоги.  За її допомогою ви можете повідомити про свою готовність надати підтримку, наприклад, у фінансовій, психологічній або юридичній формі. Там також є опублікований  перелік продуктів і засобів,  які можна передати українкам та українцям у потребі. Сторінка також є адресована особам, які шукають допомоги – як тим, що перебувають в Україні, так і тим, що вже прибули до Польщі.


Академическое сообщество принимает активное участие в сборе самых необходимых вещей для граждан Украины. Гуманитарную помощь можно оставить в специально обозначенных местах на факультетах, в Университетском спортивном центре, а также в Университетской библиотеке.

Студенты Университета Николая Коперника в сотрудничестве с Польским Красным Крестом в Торуни организовали сбор средств для нуждающихся из Украины. Организаторы находятся в постоянном контакте с представителями Польского Красного Креста и оперативно информируют о необходимых вещах и продолжительности сбора. В настоящее время осуществляется сбор предметов гигиены, продуктов длительного хранения, медикаментов и перевязочных материалов, одеял, спальных мешков и новых полотенец. Вещи можно оставлять в специально обозначенных местах на факультетах и ​​в общежитиях. Актуальную информацию можно найти в мероприятии на Facebook.

К помощи Украине также присоединился Университетский спортивный центр, который начал сбор продуктов питания и средств гигиены с длительным сроком годности для потребления или использования. Помощь для беженцев можно оставить в спортивном центре по адресу улица святого Юзефа 17 в указанном месте. Торуньское предприятие по водоснабжению, которое также предложило свою помощь, доставит вещи в пункты сбора или пункты приёма беженцев недалеко от границы с Украиной.

На Факультете наук о политике и безопасности вы можете оставить помощь для Луцка, города-партнёра Торуни. Самые необходимые вещи, которые можно оставить в подписанных картонных коробках - это фонарики, внешние аккумуляторы большой ёмкости, батарейки, спальные мешки, туристические коврики, одноразовая посуда и столовые приборы, обезболивающие средства, перевязочные и эластичные кровоостанавливающие бинты. За текущей информацией об этом сборе средств можно следить на странице факультета в Facebook.

Университетская библиотека в Торуни также приняла участие в сборе для Луцка. Нужны одеяла, спальные мешки, перевязочные материалы и обезболивающие средства, конкретный список которых можно найти здесь. Перевязочные материалы можно оставить в гардеробе на первом этаже в часы работы Библиотеки.

На территории Университета Николая Коперника в Торуни также будет проводиться сбор денег в копилки Польского Красного Креста, который зарегистрирован на портале общенациональных сборов. Полученные средства в первую очередь будут направлены на, между прочим, покупку продуктов питания, перевязочных материалов и обеспечение других приоритетных потребностей.

Достоверную и актуальную информацию об общенациональных сборах для Украины можно найти на сайте https://pomagamukrainie.gov.pl/, который отвечает за национальную координацию гуманитарной помощи. Через него вы можете сообщить о своей готовности оказать поддержку, например, в финансовой, психологической или юридической форме. Там также опубликован список товаров и средств, которые можно передать нуждающимся украинцам и украинкам. Сайт также адресован людям, которые ищут помощи – как тем, кто находится в Украине, так и тем, кто уже добрался до Польши.

Rules od sharing information
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print

Related articles

Help for Ukraine

Solidarity with Ukraine


On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy policy.
Cookies settings
On Nicolaus Copernicus Pages "cookies" are used in accord with our Privacy policy. We use "cookies" to improve functionality of our web page. Collected data are anonymized and are used to statistic and analytic purposes, for better adjusting content to user preferences and increase of quality. To approach this goal we use Google Analytics, CUX i Facebook Pixel to. Below we give you the ability of turning on/off this tools.
  on/off
Google Analitics

We use analytic tool Google Analytics, which give us information about user visits on our service (visited pages, navigation path, time of visit)

CUX

We use analytic tool CUX to regisiter visits on NCU News.

Facebook Pixel

We use marketing tool Facebook Pixel, to collect information about user visits and viewed pages.