Polityka prywatności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ("UMK") przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników uniwersyteckiego portalu informacyjnego „portal.umk.pl”, zwanego dalej „Portalem”. W związku z powyższym UMK wdraża poniższą Politykę Prywatności i zachęca każdego użytkownika serwisu do zapoznania się z nią:

 1. Korzystając z Portalu użytkownik akceptuje niniejszą Politykę Prywatności.
 2. Dane osobowe w Portalu mogą być gromadzone poprzez następujące działania:
  • zapisywanie w bazie danych informacji podawanych w formularzach zamieszczonych w Portalu
  • zbieranie w sposób automatyczny informacji podczas korzystania z Portalu:
   • w logach serwerów oraz Portalu, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego,
   • w plikach „cookies” – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Portal na urządzenie użytkownika odwiedzającego Portal (np. komputer, smartfon).
   • "Web Storage" - wewnętrzna pamięć przeglądarki internetowej użytkownika
 3. Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów:
  • administrowania serwerami i Portalem
  • zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i Portalu,
  • zapewnienia świadczenia użytkownikowi określonych usług,
  • utrzymanie sesji użytkownika
  • zapewnienie prawidłowego działania witryn Portalu w przeglądarce użytkownika,
  • ułatwienia użytkownikowi korzystania z Portalu i dopasowania go do potrzeb użytkownika,
  • zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji użytkownika,
  • tworzenia statystyk Portalu umożliwiających poznanie oczekiwań użytkowników i rozwój Portalu tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. poprzez analizę zapytań z wyszukiwarek).
 4. Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu użytkownika.
 5. Przykładowe rodzaje informacji i ich sposoby przechowywania wykorzystywane w Portalu:
  • Pliki „cookies” służące do określenia statystyk popularności stron, ilości odwiedzin i rozkładu odwiedzin w czasie (Google Analitycs: __utma, __utmb, __utmc, __utmz),
  • Pliki „cookies” ustawiane przez serwer aplikacyjny przyznawane przy pierwszej wizycie na Portalu, usuwane po pewnym czasie braku aktywności bądź w wyniku zakończenia ustalonej czynności na Portalu, np. opuszczenie strony, zamknięcie przeglądarki, wylogowanie (PHPSESSID),
  • Pliki „cookies” dedykowane ustawiane przez szablony:
   • używane do zapamiętania wybranego języka przeglądania Portalu
   • używane do zapamiętania preferencji, kontrastu (trybu ciemnego),
  • Pamięć "Web Storage" jest używany do rejestrowania indywidualnych, anonimowych sesji korzystania z serwisu oraz generowania na ich podstawie map cieplnych oraz wskaźników analizy konwersji:
   • Zbierane są różne rodzaje informacji pochodzących z przeglądarki użytkownika końcowego. Stanowią minimalny zestaw danych, które są niezbędne do wizualizacji aktywności użytkowników.

    Gromadzone i przetwarzane informacje obejmują:

    • Dane określające wykorzystywane urządzenie:
     • adres IP urządzenia (dwa ostatnie  oktety adresu IPv4 są zamieniane wartościami 0, ostatnie 64 bity adresu IPv6 są usuwane, takie rozwiązanie zapewnia, że pełny adres IP nie może zostać zapisany w magazynie pamięci lub pamięci podręcznej)
     • rozdzielczość ekranu urządzenia
     • obszar treści wyświetlany przez przeglądarkę
     • głębia kolorów przeglądarki
     • orientacja ekranu
     • typ urządzenia (niepowtarzalne identyfikatory urządzenia). system operacyjny, rodzaj przeglądarki
     • lokalizacja (kraj) bazująca na zanonimizowanym IP
     • preferowany język wyświetlania strony
    • Interakcje użytkownika
     • Zdarzenia wskaźnika (przemieszczenia, pozycja, kliknięcia, stuknięcia, przeciągnięcia, gesty
     • Wciśnięcia klawiszy (przedstawiane są w postaci zanonimizowanego klucza reprezentującego znaki. liczby, klawisze specjalne)
    • Dane serwisu
     • adresy i domeny stron odsyłających
     • odwiedzone strony
     • otwarte i odwiedzone okna
     • czas trwania aktywnej karty
     • data, czas, strefa czasowa dostępu do stron.

    Zapisywanie ww. danych pozwala zapewniać lepszy odbiór treści/lepszą prezentację treści, identyfikowanie potrzeb, wykrywanie problemów technicznych, analizowanie trendów i ulepszanie usług.

 6. Użytkownik posiada możliwość skonfigurowania własnej przeglądarki internetowej tak, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu. Wyłączenie przechowywania plików „cookies” może spowodować, że niektóre funkcje Portalu mogą nie działać poprawnie.
  Jak zablokować pliki „cookies”:
  Użytkownik może zdecydować o zapisywaniu bądź nie plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki.
  • w przeglądarce Firefox: Opcje > Prywatność
  • w przeglądarce Chrome: Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści
  • w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność (pozwala wybrać różne poziomy ochrony) > Zaawansowane
  • w przeglądarce Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka (pliki „cookies”)
  W każdej przeglądarce ustawienia plików „cookies” ustawia się osobno.
 7. Przy korzystaniu z Portalu część danych o użytkowniku może być automatycznie zbierana i przetwarzana przez narzędzia podmiotów zewnętrznych, z których korzysta UMK. Do celów statystycznych UMK korzysta z narzędzia Google Analytics, działającego w oparciu o własne pliki „cookies”. Polecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.
  Do celów jakościowych UMK korzysta z aplikacji CUX, działającego w oparciu o własny mechanizm "Web Storage". Polecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności CUX: https://cux.io/legal/privacy-policy/.
  Dodatkowo wykorzystywane są: wtyczki, przyciski lub inne narzędzia umożliwiające dzielenie się treścią na portalach społecznościowych, takich jak: Facebook i Twitter, filmy z serwisu YouTube i pliki dźwiękowe (podcasty) z serwisu SoundCloud.
 8. UMK nie odpowiada za politykę prywatności podmiotów zewnętrznych między innymi serwisów, do których zamieszcza linki. Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi u tych podmiotów.
 9. UMK dokłada wszelkich starań, aby chronić Portal wraz z przetwarzanymi na nim danymi, m. in. przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu UMK stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa zabezpieczające dostęp do serwerów i serwisu oraz rozwiązania kryptograficzne. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie tym pracownikom oraz podmiotom, którym są one niezbędne do realizacji zadań i są one przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.
 10. UMK jest administratorem danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Portalu, z wyłączeniem danych zbieranych przez podmioty zewnętrzne, o których mowa w pkt 8 i 9.
 11. UMK przetwarzając dane przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
 12. Dane osobowe użytkowników zabrane w celach opisanych w pkt. 3 i 4 niniejszej Polityki Prywatności są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu.
 13. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych w związku ze świadczeniem usług na rzecz UMK.
 14. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • ograniczenia ich przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora danych,
  • wniesienia sprzeciwu.
 15. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 16. Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych:
  o administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, www.umk.pl
  o dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: www.iod.umk.pl, Inspektor Ochrony Danych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń,
  e-mail:  jrutkowski@umk.pl
 17. W przypadku zmiany niniejszej Polityki Prywatności, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na tej stronie.
On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy.