Social sciences

Doradzi Bankowi Światowemu

— Redakcja
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
Dr hab. Paweł Nowicki
fot. Andrzej Romański

Dr hab. Paweł Nowicki z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UMK wygrał zorganizowany przez Bank Światowy konkurs na doradztwo z zakresu zamówień publicznych.

Projekt o wartości 1 mld 200 mln euro jest prowadzony przez Water Europe and Central Asia. Doradztwo będzie dotyczyło aspektów prawnych procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a także wykorzystania LCC (rachunek kosztu cyklu życia) w zamówieniach publicznych.

Komisja oceniła zarówno dorobek naukowy dr hab. Pawła Nowickiego, jak również jego umiejętności praktyczne jako radcy prawnego z bogatym doświadczeniem międzynarodowym. Obradujący uznali, że naukowiec z UMK spełnia wymagania na najwyższym poziomie (tzw. high level expert). Wyniki konkursu zostały ogłoszone 12 listopada w Waszyngtonie.

share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print

Related articles

W Radzie PACTT

Granty OPUS i PRELUDIUM przyznane


Naukowcy z UMK wśród najlepszych na świecie

On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy policy.
Cookies settings
On Nicolaus Copernicus Pages "cookies" are used in accord with our Privacy policy. We use "cookies" to improve functionality of our web page. Collected data are anonymized and are used to statistic and analytic purposes, for better adjusting content to user preferences and increase of quality. To approach this goal we use Google Analytics, CUX i Facebook Pixel to. Below we give you the ability of turning on/off this tools.
  on/off
Google Analitics

We use analytic tool Google Analytics, which give us information about user visits on our service (visited pages, navigation path, time of visit)

CUX

We use analytic tool CUX to regisiter visits on NCU News.

Facebook Pixel

We use marketing tool Facebook Pixel, to collect information about user visits and viewed pages.