Humanities and arts

Dr Alicja Bartnicka z prestiżowym stypendium

— Redakcja
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
Dr Alicja Bartnicka
fot. Andrzej Romański

Dr Alicja Bartnicka, asystent naukowy w Katedrze Historii Nowożytnej i Krajów Niemieckich Wydziału Nauk Historycznych UMK, otrzymała prestiżowe amerykańskie stypendium Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies na trzymiesięczny pobyt naukowo-badawczy przy United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie.

Stypendia w tegorocznej edycji przyznano łącznie 16 naukowcom z różnych krajów świata, którzy podczas wizyty w Waszyngtonie będą nie tylko prowadzić własne kwerendy w bogatym zasobie archiwalnym Muzeum Holocaustu, lecz także prezentować ich wyniki na forum. Dla uczestników programu zaplanowano cotygodniowe seminaria w celu omówienia ich projektów badawczych, wniosków czy metodologii. Stypendyści zachęcani są ponadto do spotkań z redakcją czasopisma naukowego Muzeum "Holocaust and Genocide Studies" w celu omówienia możliwości wydawniczych. Podczas wizyty w Waszyngtonie dr Alicja Bartnicka będzie kontynuować badania nad realizowanym przez nią projektem dotyczącym żydowskich robotników przymusowych na terenie Generalnego Gubernatorstwa podczas II wojny światowej. Stypendium zaplanowano od czerwca do sierpnia 2021 roku.

Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies uznawane jest za międzynarodowego lidera w dziedzinie stypendiów na temat Holokaustu, zapewniając stały wzrost i witalność badań nad Holokaustem, promując tworzenie sieci badawczych i projekty współpracy wśród naukowców zajmujących się Holokaustem na całym świecie. Działalność badawcza Mandel Center obejmuje zarówno Muzeum w Waszyngtonie, jak i David and Fela Shapell Family Collections, Conservation and Research Center na przedmieściach Maryland. W zasobie United States Holocaust Memorial Museum znajduje się największe na świecie repozytorium dowodów Holokaustu, które dokumentują losy ofiar, ocalałych, ratowników, wyzwolicieli i innych. Ta obszerna kolekcja zawiera miliony dokumentów, artefaktów, zdjęć, filmów, książek i świadectw. Z kolei zbiory w Shapell Center obejmują ponad 190 milionów stron dokumentów archiwalnych, 100 tysięcy fotografii, 68 tysięcy relacji w wielu językach, bogatą kolekcję filmów i wideo oraz 22 tysiące obiektów. Uczestnicy programu stypendialnego Mandel Center będą mogli korzystać z tych zasobów.

share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy policy.
Cookies settings
On Nicolaus Copernicus Pages "cookies" are used in accord with our Privacy policy. We use "cookies" to improve functionality of our web page. Collected data are anonymized and are used to statistic and analytic purposes, for better adjusting content to user preferences and increase of quality. To approach this goal we use Google Analytics, CUX i Facebook Pixel to. Below we give you the ability of turning on/off this tools.
  on/off
Google Analitics

We use analytic tool Google Analytics, which give us information about user visits on our service (visited pages, navigation path, time of visit)

CUX

We use analytic tool CUX to regisiter visits on NCU News.

Facebook Pixel

We use marketing tool Facebook Pixel, to collect information about user visits and viewed pages.