Humanities and arts

Filozofowie z nagrodami ministra

— Redakcja
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
Gratulacje laureatom złożył 11 marca JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala
fot. Andrzej Romański

Dwoje naukowców z UMK – oboje z Instytutu Filozofii – otrzymało indywidualne Nagrody Ministra Edukacji i Nauki: prof. dr hab. Andrzej Pietruszczak za znaczące osiągnięcia w działalności organizacyjnej, a prof. dr hab. Ewa Bińczyk – za znaczące osiągnięcia naukowe.

Prof. dr hab. Andrzej Pietruszczak został doceniony za działalność redakcyjną kwartalnika "Logic and Logical Philosophy". Utworzone w 1993 roku czasopismo jest wydawane w wolnym dostępie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Od 2011 roku znajduje się w bazie Scopus, a od 2016 w Web of Science. W najnowszym wykazie czasopism naukowych MNiSW kwartalnikowi przyznano 100 punktów. Jest to jedyne publikowane przez polskiego wydawcę czasopismo filozoficzne z taką punktacją.

Prof. dr hab. Ewa Bińczyk została wyróżniona za książkę Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu oraz artykuł The Most Unique Discussion of the 21st Century? The Debate on the Anthropocene Pictured in Seven Points opublikowany w "The Anthropocene Review" (200 punktów MNiSW). Doceniono nie tylko wysoką wartość naukową publikacji, lecz także ich unikalny wpływ na ogólną świadomość problemów wynikających ze zmian klimatycznych.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przyznał za rok 2020 74 nagrody indywidualne i zbiorowe, w tym 6 za osiągnięcia w działalności organizacyjnej, 31 za osiągnięcia naukowe, 9 – dydaktyczne, 10 – wdrożeniowe oraz 18 za całokształt dorobku naukowego.

Prof. dr hab. Andrzej Pietruszczak jest absolwentem indywidualnych studiów na kierunku matematyka teoretyczna na Uniwersytecie Łódzkim. Od roku 1980 związany z Wydziałem Humanistycznym (obecnie Filozofii i Nauk Społecznych) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się teorią części, mereologią, geometrią bezpunktową, topologią bezpunktową, logiką klasyczną, logiką modalną i rachunkiem nazw. Jest autorem pięciu monografii i redaktorem lub współredaktorem sześciu, autorem lub współautorem 31 rozdziałów w monografiach i 48 artykułów w czasopismach naukowych, a także recenzentem licznych artykułów w czasopismach naukowych takich jak "Synthese", "Philosophical Studies", "Journal of Logic and Computation", "Review of Symbolic Logic", "Studia Logica", "Notre Dame Journal of Formal Logic", "Bulletin of the Section of Logic", "Filozofia Nauki, Roczniki Filozoficzne". Za rozprawę habilitacyjną otrzymał w 2002 roku Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Jego książka Foundations of the Theory of Parthood (Springer, 2020) otrzymała Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza w IV edycji konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki. Nagroda przyznawana jest za wybitną monografię naukową z zakresu logiki, filozofii nauki oraz zastosowań logiki w podstawach matematyki, informatyce i lingwistyce.  Jest współzałożycielem (w roku 1993) oraz jednym z redaktorów naczelnych międzynarodowego rocznika "Logic and Logical Philosophy".

Prof. dr hab. Ewa Bińczyk pracuje w Katedrze Filozofii Praktycznej w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. Zajmuje się współczesną filozofią środowiskową, filozofią nauki i techniki, studiami nad nauką i technologią i kontrowersjami w nauce. Jest autorką książek: Socjologia wiedzy w Biblii (Nomos 2003), Obraz, który nas zniewala (Universitas 2007), Technonauka w społeczeństwie ryzyka (UMK 2012), a także Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu (PWN 2018). Ostatnia książka w 2019 roku była nominowana do Nagrody im. Długosza, a także wskazana jako jedna z "20 książek do czytania w XXI wieku" (Lista Międzynarodowego Czytania akcji "Polityki" i Teatru Studio, wrzesień 2019). We wrześniu 2021 roku książka ukaże się w języku rosyjskim (w wydawnictwie The New Observer). Współautorka pracy Modeling Technoscience and Nanotechnology Assessment (Peter Lang 2014), współredaktorka wyboru tekstów Studia nad nauką oraz technologią (UMK 2014) oraz Horyzontów konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość (UMK 2015). Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2005), Fundacji Fulbrighta (2006-2007), laureatka stypendium tygodnika "Polityka" "Zostańcie z nami" (2010). W semestrze zimowym roku 2016 visiting scholar na Uniwersytecie Harvarda (Department of History of Science). Członkini Rady Naukowej IFiS PAN i Komitetu Prognoz PAN.

Gallery

share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print

Related articles

Z nagrodą za wybitne osiągnięcia

Naukowcy, artyści i sportowcy ze stypendiami


Nagroda za wybitną monografię

Ratio et Spes dla badacza skutków globalnego ocieplenia

Article contains a clip

On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy policy.
Cookies settings
On Nicolaus Copernicus Pages "cookies" are used in accord with our Privacy policy. We use "cookies" to improve functionality of our web page. Collected data are anonymized and are used to statistic and analytic purposes, for better adjusting content to user preferences and increase of quality. To approach this goal we use Google Analytics, CUX i Facebook Pixel to. Below we give you the ability of turning on/off this tools.
  on/off
Google Analitics

We use analytic tool Google Analytics, which give us information about user visits on our service (visited pages, navigation path, time of visit)

CUX

We use analytic tool CUX to regisiter visits on NCU News.

Facebook Pixel

We use marketing tool Facebook Pixel, to collect information about user visits and viewed pages.

>