Exact sciences

Fizycy z grantem

— Redakcja
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
prof. dr hab. Daniel Lisak
fot. Andrzej Romański

Międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzi grupa toruńskich fizyków kierowana przez prof. dr. hab. Daniela Lisaka, otrzymała grant badawczy z European Space Agency (ESA) pt. "Improved spectroscopy for satellite measurements of greenhouse gases".

W skład zwycięskiego konsorcjum wchodzą: German Aerospace Centre (DLR, Niemcy) – koordynator, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK, Polska), Laboratoire Interdisciplinaire de Physique/CNRS (LIPhy, Francja), Universität Bremen (IUP-UB , Niemcy), Universität Heidelberg (UHEI, Niemcy), A. Bigazzi (AB, Włochy).

Celem dwuletniego projektu jest ulepszenie referencyjnych danych fizycznych dla kluczowych cząsteczek atmosferycznych i w konsekwencji eliminacja systematycznych błędów pomiarów satelitarnych składu atmosfery. Pierwsza atmosferyczna misja programu Copernicus, Sentinel-5 Precursor, uruchomiona w 2017 r., zapewnia obserwacje z kosmosu wspierające monitorowanie jakości powietrza i klimatu. Spektrometr Sentinel-5 Precursor, TROPOMI, rozszerza pomiary instrumentu ESA ENVISAT SCIAMACHY i instrumentu Aura OMI (NASA), zapewniając wyższą jakość i rozdzielczość przestrzenną i jest prekursorem nadchodzących misji programu Copernicus: Sentinel-4 i Sentinel-5. Dokładność stężenia gazów śladowych i informacje o chmurach aerozoli pozyskane z pomiarów satelitarnych zależą w dużym stopniu od jakości danych spektroskopowych wykorzystywanych do analizy widm. Ograniczona dokładność istniejących spektroskopowych baz danych powoduje systematyczne błędy w pomiarach satelitarnych. Potrzebna jest lepsza wiedza na temat spektroskopii w zakresie długości fal bliskiej i średniej podczerwieni dla dwutlenku węgla, tlenu, pary wodnej i aerozoli chmurowych. Wyzwania naukowe dla obecnych pomiarów z Sentinel-5 Precursor (np. spójne informacje o chmurach z różnych obszarów widmowych, takich jak pasma A i B tlenu) i nadchodzące misje atmosferyczne Copernicus Sentinel (np. CO2M – pomiary dwutlenku węgla) wymagają nowych laboratoryjnych pomiarów spektroskopowych, analiz, i walidacji na rzeczywistych widmach atmosferycznych.

Prof. dr hab. Daniel Lisak - studia magisterskie i doktoranckie ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2003 roku obronił pracę doktorską pt. "Ciśnieniowe rozszerzenie linii kadmu 326.1 nm zaburzonej przez gazy molekularne". W ramach staży naukowych pracował m.in. w Universita di Napoli (Włochy), NIST (USA), AIST-NMIJ (Japonia), UPEC (Francja). Prof. Lisak pracuje na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, w Katedrze Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej. Jego zainteresowania naukowe związane są z fizyką atomową, molekularną i optyczną. Obejmują m.in. badania procesów zderzeniowych cząsteczek atmosferycznych i ich wpływu na kształty linii widmowych, rozwój nowych metod spektroskopii laserowej we wnękach optycznych i detekcji śladowych ilości materii, a także optycznych wzorców częstotliwości.

share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print

Related articles

Z nagrodą za wybitne osiągnięcia

Dr Karska o Noblu za najciemniejsze sekrety Wszechświata


Mózg nas karze i nagradza

On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy policy.
Cookies settings
On Nicolaus Copernicus Pages "cookies" are used in accord with our Privacy policy. We use "cookies" to improve functionality of our web page. Collected data are anonymized and are used to statistic and analytic purposes, for better adjusting content to user preferences and increase of quality. To approach this goal we use Google Analytics, CUX i Facebook Pixel to. Below we give you the ability of turning on/off this tools.
  on/off
Google Analitics

We use analytic tool Google Analytics, which give us information about user visits on our service (visited pages, navigation path, time of visit)

CUX

We use analytic tool CUX to regisiter visits on NCU News.

Facebook Pixel

We use marketing tool Facebook Pixel, to collect information about user visits and viewed pages.