Campus life

List do Profesora Jana Kopcewicza

— Redakcja
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala
fot. Andrzej Romański

Rektor UMK wystosował list do prof. dra hab. Jana Kopcewicza, emerytowanego pracownika Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, rektora UMK w latach 1982-1984, 1987-1990 i 1999-2005. Przypomnijmy, że Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok sądu okręgowego w Toruniu, dotyczący oskarżeń o współpracę Prof. Kopcewicza ze służbami PRL. Sprawa, z oskarżenia Instytutu Pamięci Narodowej, toczyła się przed sądami kolejnych instancji od 2016 r., za każdym razem kończąc się wyrokiem uniewinniającym.

Szanowny Panie Rektorze,

z satysfakcją przyjąłem informację o ostatecznym zakończeniu postępowania sądowego w sprawie oskarżeń sformułowanych wobec Pana Rektora przez Instytut Pamięci Narodowej.
W czasie Pana pierwszej kadencji rektorskiej, przypadającej na okres stanu wojennego, byłem świeżo zatrudnionym asystentem na Wydziale Prawa i Administracji UMK, skupionym na pracy nad doktoratem. Widziałem jednak doskonale, jak trudne były to czasy dla naszego Uniwersytetu, który władze partyjne, a zwłaszcza władze stanu wojennego, zawsze traktowały z nieufnością, podejmując nawet próby jego likwidacji. Wiedzieliśmy, nawet my, młodzi pracownicy naukowi, jak niezłomną postawę wykazywał Pan Rektor wobec tych nacisków, jak bronił Pan resztek niezależności Uniwersytetu, chronił prześladowanych studentów i pracowników, wiedzieliśmy o osobistych wizytach u zatrzymanych członków naszej społeczności i składanych przez Pana poręczeniach.
Sprawę oskarżeń o współpracę ze służbami specjalnymi PRL, wytoczoną wiele lat po upadku poprzedniego reżimu, wobec ponad 70-letniego, emerytowanego profesora, nie pełniącego żadnych funkcji publicznych, na podstawie, jak było wiadomo od początku, konfabulacji byłego funkcjonariusza SB, traktowałem jako krzywdę i niesprawiedliwość wyrządzoną osobie cieszącej się zasłużonym szacunkiem, prawej i oddanej naszemu Uniwersytetowi. Wiem, że sprawa, która trwała w sądach kolejnych instancji od pięciu lat, kosztowała Pana wiele emocji, sił i zdrowia. Wiem też, że przez cały ten czas otrzymywał Pan Rektor wyrazy wsparcia od wielu członków naszej społeczności. Niech, mimo tych lat walki o swoje dobre imię, pozostanie w Panu przede wszystkim świadomość tego, że uchronił Pan Uniwersytet i wielu członków jego społeczności w trudnych dla nas czasach.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Andrzej Sokala
Rektor UMK

share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy policy.
Cookies settings
On Nicolaus Copernicus Pages "cookies" are used in accord with our Privacy policy. We use "cookies" to improve functionality of our web page. Collected data are anonymized and are used to statistic and analytic purposes, for better adjusting content to user preferences and increase of quality. To approach this goal we use Google Analytics, CUX i Facebook Pixel to. Below we give you the ability of turning on/off this tools.
  on/off
Google Analitics

We use analytic tool Google Analytics, which give us information about user visits on our service (visited pages, navigation path, time of visit)

CUX

We use analytic tool CUX to regisiter visits on NCU News.

Facebook Pixel

We use marketing tool Facebook Pixel, to collect information about user visits and viewed pages.

>