Campus life

Pierwsze miejsce za pracę o mieście

— Redakcja
share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print
Inż. Tomasz Starczewski
Fot. Andrzej Romański

Inż. Tomasz Starczewski, student II roku gospodarki przestrzennej i geozarządzania oraz absolwent gospodarki przestrzennej na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, zdobył I miejsce w IV edycji Konkursu Instytutu Metropolitalnego na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej lub metropolitalnej.

Nagrodzona praca inż. Tomasza Starczewskiego "Metody oceny przekształceń rewitalizacyjnych – studium analityczne na przykładzie Torunia" została napisana pod kierunkiem dr. hab. inż. Krzysztofa Rogatki, prof. UMK. Dotyczyła ona analizy przydatności metody ankietowej PAPI oraz metody macierzy Maslin Multi-Dimensional Matrix (MMDM) do oceny zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych. W pracy ocenie poddano projekty przeprowadzone na terenie Bydgoskiego Przedmieścia, uwzględnione w Lokalnym Programie Rewitalizacji Torunia na lata 2007-2015.  Praca ma wysoce aplikacyjny charakter, ponieważ zastosowane hybrydowe podejście badawcze może zostać wykorzystane do oceny procesu rewitalizacji we wszystkich miastach w Polsce, co stanowi jedno z najważniejszych wyzwań współczesnych ośrodków miejskich.

Dr hab. inż. Krzysztof Rogatka, prof. UMK i inż. Tomasz Starczewski
Fot. Andrzej Romański

Inż. Tomasz Starczewski jest także współautorem 5 artykułów naukowych (w tym również wysoko punktowanych), w których porusza kwestie m.in. rewitalizacji, ładu przestrzennego oraz rozwoju zrównoważonego.  Ponadto aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Sprawował także funkcję prezesa „SKN Kreatorzy Przestrzeni” (2017-2018), którego aktualnie jest wiceprezesem (od 2018).

Konkurs, który organizowany jest z inicjatywy Instytutu Metropolitalnego, kierowany jest do wszystkich studentów zainteresowanych tematyką dużych miast i metropolii. W tegorocznej edycji laureatami konkursu zostało troje uczestników.

share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print

Related articles

Granty OPUS i PRELUDIUM przyznane

Studentka UMK Mistrzynią Polski w boksie


W Radzie PACTT

Naukowcy z UMK wśród najlepszych na świecie


On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy.