Campus life

Pierwsze miejsce za pracę o mieście

— Redakcja
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
Inż. Tomasz Starczewski
Fot. Andrzej Romański

Inż. Tomasz Starczewski, student II roku gospodarki przestrzennej i geozarządzania oraz absolwent gospodarki przestrzennej na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, zdobył I miejsce w IV edycji Konkursu Instytutu Metropolitalnego na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej lub metropolitalnej.

Nagrodzona praca inż. Tomasza Starczewskiego "Metody oceny przekształceń rewitalizacyjnych – studium analityczne na przykładzie Torunia" została napisana pod kierunkiem dr. hab. inż. Krzysztofa Rogatki, prof. UMK. Dotyczyła ona analizy przydatności metody ankietowej PAPI oraz metody macierzy Maslin Multi-Dimensional Matrix (MMDM) do oceny zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych. W pracy ocenie poddano projekty przeprowadzone na terenie Bydgoskiego Przedmieścia, uwzględnione w Lokalnym Programie Rewitalizacji Torunia na lata 2007-2015.  Praca ma wysoce aplikacyjny charakter, ponieważ zastosowane hybrydowe podejście badawcze może zostać wykorzystane do oceny procesu rewitalizacji we wszystkich miastach w Polsce, co stanowi jedno z najważniejszych wyzwań współczesnych ośrodków miejskich.

Dr hab. inż. Krzysztof Rogatka, prof. UMK i inż. Tomasz Starczewski
Fot. Andrzej Romański

Inż. Tomasz Starczewski jest także współautorem 5 artykułów naukowych (w tym również wysoko punktowanych), w których porusza kwestie m.in. rewitalizacji, ładu przestrzennego oraz rozwoju zrównoważonego.  Ponadto aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Sprawował także funkcję prezesa „SKN Kreatorzy Przestrzeni” (2017-2018), którego aktualnie jest wiceprezesem (od 2018).

Konkurs, który organizowany jest z inicjatywy Instytutu Metropolitalnego, kierowany jest do wszystkich studentów zainteresowanych tematyką dużych miast i metropolii. W tegorocznej edycji laureatami konkursu zostało troje uczestników.

share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print

Related articles

Granty OPUS i PRELUDIUM przyznane

Studentka UMK Mistrzynią Polski w boksie


W Radzie PACTT

Naukowcy z UMK wśród najlepszych na świecie


On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy policy.
Cookies settings
On Nicolaus Copernicus Pages "cookies" are used in accord with our Privacy policy. We use "cookies" to improve functionality of our web page. Collected data are anonymized and are used to statistic and analytic purposes, for better adjusting content to user preferences and increase of quality. To approach this goal we use Google Analytics, CUX i Facebook Pixel to. Below we give you the ability of turning on/off this tools.
  on/off
Google Analitics

We use analytic tool Google Analytics, which give us information about user visits on our service (visited pages, navigation path, time of visit)

CUX

We use analytic tool CUX to regisiter visits on NCU News.

Facebook Pixel

We use marketing tool Facebook Pixel, to collect information about user visits and viewed pages.