Campus life

Pierwszy rok IDUB

— Redakcja
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
fot. Nadesłane

W dniach 15-16 września odbyła się I Konferencja sprawozdawcza uczelni biorących udział w konkursie programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". W tym elitarnym gronie znajduje się również Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podczas wydarzenia nasz Uniwersytet reprezentowali prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym oraz dr Agata Karska, która przez blisko rok od rozstrzygnięcia konkursu IDUB odpowiadała za wdrażanie strategii uczelni badawczej na UMK.

Głównym tematem konferencji były działania podejmowane przez uczelnie w początkowych miesiącach realizacji programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Podczas dwóch dni spotkań, w sześciu panelach przedstawione zostały m.in. doświadczenia i wnioski z realizacji projektów IDUB. Wystąpienie dr Agaty Karskiej odbyło się w ramach pierwszego panelu, poświęconego zmianom w kulturze organizacyjnej i zarządzaniu uczelni.

Konferencja zorganizowana została przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim w ramach inicjatywy NKN FORUM.

Przypomnijmy, w 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadziło konkurs w ramach programu IDUB. W jego wyniku 10 uczelni, spośród 20 uprawnionych do udziału w konkursie, otrzymuje podwyższoną o 10% dotację w latach 2020–2026, na realizację planów rozwojowych zawartych we wnioskach konkursowych. Status uczelni badawczej otrzymały: Status uczelni badawczej uzyskało 10 z nich: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Uniwersytet Wrocławski.

Gallery

share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy policy.
Cookies settings
On Nicolaus Copernicus Pages "cookies" are used in accord with our Privacy policy. We use "cookies" to improve functionality of our web page. Collected data are anonymized and are used to statistic and analytic purposes, for better adjusting content to user preferences and increase of quality. To approach this goal we use Google Analytics, CUX i Facebook Pixel to. Below we give you the ability of turning on/off this tools.
  on/off
Google Analitics

We use analytic tool Google Analytics, which give us information about user visits on our service (visited pages, navigation path, time of visit)

CUX

We use analytic tool CUX to regisiter visits on NCU News.

Facebook Pixel

We use marketing tool Facebook Pixel, to collect information about user visits and viewed pages.

>