Humanities and arts

Prestiżowa nagroda dla Wydawnictwa Naukowego UMK

— Redakcja
share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print
fot. Nadesłane

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otrzymało prestiżową Nagrodę im. Jana Długosza za książkę prof. Michała Rocha Kaczmarczyka "Aporia wolności. Krytyka teorii społecznej", która ukazała się w serii "Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej".

Co roku podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie® organizowany jest prestiżowy Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza, którego celem jest popularyzacja książki naukowej z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki.  W związku z sytuacją na świecie po raz pierwszy w historii konkursu wyniki zostały ogłoszone podczas transmisji online na profilu Facebook Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie®. Statuetkę wykonaną przez prof. Bronisława Chromego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 30 000 zł w tym roku otrzymał dr hab. Michał Roch Kaczmarczyk, autor książki „Aporia wolności. Krytyka teorii społecznej”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019.

Autor dokonuje daleko idącej selekcji zgodnie z odważnym i oryginalnym założeniem, że dla wielu teorii społecznych czy socjologicznych tematem centralnym jest odwieczny problem wolności, trudna do zrozumienia i pogodzenia sprzeczność między determinizmem bytu przyrodniczego, ludzkiego biologicznego organizmu i wolną wolą, podmiotowością, sprawstwem, co stanowi o  prawdziwie ludzkiej stronie człowieka, czyni go unikalnym bytem w świecie – podkreślił prof. Piotr Sztompka w laudacji odczytanej w trakcie wręczenia nagrody. - To nowy klucz interpretacyjny, rzadko spotykany, jeśli w ogóle, w typowych opracowaniach historii myśli społecznej

W jury Konkursu zasiadają wybitne postaci świata nauki, które od pierwszej edycji pracują społecznie. Funkcję przewodniczącego pełni prof. dr hab. Władysław Stróżewski z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W składzie komisji konkursowej zasiadają: prof. Andrzej Chwalba - badacz historii społecznej, kulturowej i politycznej XIX-XXI wieku, relacji polsko-rosyjskich, dziejów Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Marcin Fabiański – polski historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, prof. Andrzej Mączyński – wiceprezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. dr hab. Ryszard Nycz – kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Leszek Polony z Akademii Muzycznej w Krakowie oraz prof. dr hab. Piotr Sztompka – b. kierownik Zakładu Socjologii Teoretycznej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor czynny Wyższej Szkoły Europejskiej im. J. Tischnera.

Więcej o nagrodzie

Informacje o książce
Wolność należy do najbardziej intrygujących pojęć – często uznawana za istotę człowieczeństwa lub podstawę porządku społecznego jest jednocześnie wypierana ze słownika socjologicznego jako anachronizm, na który nie ma miejsca w naukach społecznych. Odniesienia do wolności są pełne wieloznaczności i ambiwalencji skrywających zarówno problemy teoretyczne, jak i osobiste rozterki uczonych. Prezentowana książka zrywa z cichą tradycją unikania tematu wolności w naukach społecznych lub formułowania go w sposób, który odbiera mu jego zasadniczą wagę. W przekonaniu autora wyartykułowanie pierwszorzędnej roli, jaką problem wolności naprawdę odgrywa w socjologii, pozwala rzucić nowe światło na społeczno-polityczną rolę tej nauki, istniejące w niej podziały teoretyczne oraz jej przyszłe wyzwania. Książka dowodzi, że stosunek do wolności ma zasadnicze znaczenie dla każdej teorii społecznej. Tezę tę wspiera obszerny przegląd poglądów, które odcisnęły trwałe piętno na dziejach myśli społecznej w ciągu ostatnich dwóch stuleci. Czytelnik znajdzie w książce między innymi omówienie myśli takich klasyków teorii społecznej, jak Pierre Bourdieu, Cornelius Castoriadis, Émile Durkheim, Erving Goffman, Niklas Luhmann, Karol Marks, George Herbert Mead, Talcott Parsons czy Max Weber. Autor w nowy sposób ukazuje też strukturę wzajemnych relacji między głównymi nurtami refleksji socjologicznej – niewidoczną, gdy abstrahuje się od problematyki wolności. Osoby ceniące ideę wolności znajdą w prezentowanej książce nie tylko liczne uzasadnienia poglądu, że wolność jest wartością istotną dla porządku społecznego, lecz także analizę praktycznych i teoretycznych konsekwencji tego stanowiska.
Informacje o autorze
Michał Roch Kaczmarczyk ukończył studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych (2000) oraz na Wydziale Prawa i Administracji (2001) Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorat w dziedzinie socjologii uzyskał pod kierunkiem profesora Brunona Synaka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004), a habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2013). Socjolog, profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się teorią socjologiczną oraz socjologią prawa. Opublikował m.in. "Wstęp do socjologicznej teorii własności" (2006) uhonorowany nagrodą PAN im. Ludwika Krzywickiego oraz "Nieposłuszeństwo obywatelskie a pojęcie prawa" (2010). Przetłumaczył na język polski m.in. "System społeczny" Talcotta Parsonsa oraz "Systemy społeczne" Niklasa Luhmanna. Stypendysta Max-Weber-Kolleg w Erfurcie (2008), Fundacji Kościuszkowskiej na StateUniversity of New York at Buffalo (2010–2012), Swedish Collegium for Advanced Study w Uppsali (2015–2016) oraz Uniwersytetu Kopenhaskiego (2018).

share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print
On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy.