Humanities and arts

Prof. Dybaś z austriackim odznaczeniem

— Redakcja
share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print
Prof. dr hab. Bogusław Dybaś
fot. Fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Bogusław Dybaś z Wydziału Nauk Historycznych UMK został odznaczony Austriackim Krzyżem Honorowym Nauki i Sztuki I Klasy (Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse).

Krzyż przyznawany został za zasługi dla pogłębienia relacji między Austrią a Polską, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch projektów realizowanych w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu: "Karol Lanckoroński i jego rękopiśmienna spuścizna w Austriackiej Bibliotece Narodowej" oraz "Polonika w archiwach austriackich".

Fot. Andrzej Romański

Odznaczenie wręczył prof. dr. hab. Bogusławowi Dybasiowi ambasador Republiki Austrii w Polsce dr Werner Almhofer. Uroczystość odbyła się 15 października.

Prof. dr hab. Bogusław Dybaś (ur. w 1958 r. w Warszawie) studiował historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, na UMK także uzyskał doktorat (1988) oraz habilitację (1998). W latach 1981-1992 pracował w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, zaś od 1992 roku w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. W latach 1998-2001 pracował w Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) w Lipsku (Niemcy). Od 2001 roku został zatrudniony na UMK jako profesor i kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej. Z dniem 1 maja 2007 Prezes PAN powołał go na stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, którą to funkcję sprawował przez trzy czteroletnie kadencje (do 2019 roku). W roku 2009 uzyskał tytuł profesorski. Po zakończeniu pracy w Wiedniu powrócił na UMK i jest profesorem w Katedrze Historii Wojskowej na Wydziale Nauk Historycznych. Obszary jego zainteresowań naukowych to: historia nowożytna dawnej Rzeczypospolitej, kwestie polityczne i ustrojowe; historia dawnych Inflant i ich związków z polsko-litewską Rzeczpospolitą; historia Torunia; historia wojskowa (ze szczególnym uwzględnieniem historii fortyfikacji i techniki wojennej); pamięć historyczna i miejsca pamięci. W latach 2004-2014 był redaktorem czasopisma "Zapiski Historyczne". Jest członkiem m.in. Rady Muzealnej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Rady Redakcyjnej czasopisma "Acta Poloniae Historica" oraz "Lietuvos istorijos studijos", a także członkiem Baltische Historische Kommission.

Prof. dr hab. Bogusław Dybaś
Fot. Andrzej Romański
share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print

Related articles

Profesor Wojciech Polak z orderem

Honory dla Profesora Witkowskiego


On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy.