Exact sciences

Stypendium Skłodowskiej-Curie dla badacza z UMK

— Redakcja
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
fot. nadesłane

Dr inż. Grzegorz Kowzan z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK otrzymał prestiżowy grant Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship-Global Fellowship. Dzięki grantowi o wartości ponad 190 tys. euro będzie rozwijać nowe metody wielowymiarowej ultraszybkiej spektroskopii próbek gazowych.

Stypendium indywidualne Marie Skłodowskiej-Curie to niezwykle prestiżowe wyróżnienie dla badaczy, które jest przyznawane przez Komisję Europejską i finansowane w ramach programu Horyzont 2020. Badania dr. Kowzana mają na celu zwiększenie czułości metod pomiarowych o 4 rzędy wielkości, co pozwoli m.in. na badanie efektów wielociałowych w klastrach wody oraz wykrywanie śladowych ilości lotnych związków organicznych. Projekt obejmuje półtoraroczny pobyt na Stony Brook University w Nowym Jorku pod opieką prof. Thomasa Allisona oraz roczną fazę powrotną, realizowaną w Instytucie Fizyki UMK pod opieką prof. Piotra Masłowskiego.

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Individual Fellowships (IF) wspiera wybitnych młodych doktorów z Europy i innych państw dzięki międzynarodowej, interdyscyplinarnej i międzysektorowej mobilności i jest istotną częścią Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Dzięki stypendium o łącznej wartości 328 milionów euro, UE wesprze 1630 doświadczonych naukowców z tytułem doktora pracujących na najlepszych uniwersytetach i w czołowych organizacjach badawczych w Europie i na świecie, a także w sektorze prywatnym i MŚP.

Więcej informacji o programie

Dr inż. Grzegorz Kowzan jest asystentem w Instytucie Fizyki UMK. W 2014 r. ukończył studia magisterskie na UMK na kierunku fizyka techniczna. W trakcie doktoratu realizował projekt NCN Preludium oraz był laureatem stypendium doktorskiego NCN Etiuda, w ramach których zajmował się szerokopasmową spektroskopią z wykorzystaniem optycznego grzebienia częstości oraz wpływem zderzeń na kształty molekularnych linii absorpcyjnych. Odbył 3-miesięczny staż w firmie IMRA America produkującej lasery femtosekundowe, półroczny staż w grupie prof. Thomasa Allisona na Stony Brook University oraz wyjazdy badawcze na Uniwersytet Medyczny w Rostocku, Uniwersytet w Umea, Uniwersytet w Rennes, do Instytutu Fizyki w Zagrzebiu oraz Leibniz Institute for Plasma Science and Technology w Greifswaldzie. Uczestniczył również w projekcie kalibracji spektrografu wysokiej rozdzielczości HIRES. W 2020 r. obronił z wyróżnieniem swoją pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Piotra Masłowskiego. Od czerwca 2020 r. pracuje w grupie prof. Thomasa Allisona nad wielowymiarową ultraszybką spektroskopią próbek gazowych, a od stycznia 2021 r. przebywa tam na stażu podoktorskim.

share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy policy.
Cookies settings
On Nicolaus Copernicus Pages "cookies" are used in accord with our Privacy policy. We use "cookies" to improve functionality of our web page. Collected data are anonymized and are used to statistic and analytic purposes, for better adjusting content to user preferences and increase of quality. To approach this goal we use Google Analytics, CUX i Facebook Pixel to. Below we give you the ability of turning on/off this tools.
  on/off
Google Analitics

We use analytic tool Google Analytics, which give us information about user visits on our service (visited pages, navigation path, time of visit)

CUX

We use analytic tool CUX to regisiter visits on NCU News.

Facebook Pixel

We use marketing tool Facebook Pixel, to collect information about user visits and viewed pages.