Exact sciences

Z nagrodą za wybitne osiągnięcia

— Redakcja
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
Dr hab. Joanna Kułaga-Przymus, prof. UMK
fot. Andrzej Romański

Dr hab.  Joanna Kułaga-Przymus, prof. UMK z Wydziału Matematyki i Informatyki została uhonorowana tegoroczną Nagrodą im. Prof. Kazimierza Bartla za wybitne osiągnięcia w nauce w dziedzinie matematyki. 

Nagroda przyznawana jest przez Fundację im. prof. Kazimierza Bartla, która powstała w roku 2008 z inicjatywy córki profesora Cecylii Bartel. Fundacja propaguje wiedzę historyczną, przybliżając postaci wielkich Polaków, pielęgnuje także pamięć o prof. Kazimierzu Bartlu – wybitnym matematyku i wielokrotnym premierze II RP.  W swej działalności promuje też szczytne idee, do których zalicza filantropię i aktywny udział młodzieży w interesujących projektach, mających na celu rozwój edukacyjny oraz pogłębienie wrażliwości.

W zeszłym roku laureatem Nagrody im. Prof. Kazimierza Bartla został dr. hab. Piotr Lubiński za wybitne osiągnięcia naukowe w badaniach promieniowania gamma ze źródeł kosmicznych, za nowatorskie koncepcje kształcenia międzyuczelnianego oraz za wybitne reprezentowanie Polski w międzynarodowych aktywnościach nauk kosmicznych; wcześniej  prof. Piotr Garstecki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii; wcześniej Piotr Nowak, matematyk specjalizujący się w geometrii, topologii i geometrycznej teorii grup; trzy lata temu prof. Stefan Dziembowski za wkład włożony w pracę nad teorią tworzenia bezpiecznych systemów kryptograficznych w środowiskach nie w pełni zaufanych.

Zainteresowania naukowe prof. Joanny Kułagi-Przymus skupiają się wokół teorii ergodycznej i jej związków z teorią liczb
fot. Andrzej Romański

 

Dr hab. Joanna Kułaga-Przymus, prof. UMK ukończyła studia magisterskie (2008) i doktoranckie na UMK. W 2011 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską "Własności ergodyczne i spektralne potoków specjalnych nad obrotami i przekładaniami odcinków", przygotowaną pod kierunkiem prof. Mariusza Lemańczyka. W latach 2013-2016 pracowała jako adiunkt na stanowisku badawczym dla młodych matematyków w Instytucie Matematycznym PAN, a w 2017 roku odbyła półroczny staż podoktorski w CNRS w Marsylii jako wykonawca grantu ERC. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 2019. Od 2020 roku jest kierownikiem Katedry Teorii Ergodycznej i Układów Dynamicznych UMK. Jej zainteresowania skupiają się wokół teorii ergodycznej i jej związków z teorią liczb. Jest autorką licznych publikacji w czasopismach o zakresie międzynarodowym, referatów oraz uczestniczką projektów w ramach grantów NCN. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego (2015), Nagrody dla Młodych Matematyków (za rok 2012), Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską (za rok 2011) oraz Stypendium START FNP (z wyróżnieniem, za rok 2017). Prof. Kułaga-Przymus jest członkiem Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja.

share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy policy.
Cookies settings
On Nicolaus Copernicus Pages "cookies" are used in accord with our Privacy policy. We use "cookies" to improve functionality of our web page. Collected data are anonymized and are used to statistic and analytic purposes, for better adjusting content to user preferences and increase of quality. To approach this goal we use Google Analytics, CUX i Facebook Pixel to. Below we give you the ability of turning on/off this tools.
  on/off
Google Analitics

We use analytic tool Google Analytics, which give us information about user visits on our service (visited pages, navigation path, time of visit)

CUX

We use analytic tool CUX to regisiter visits on NCU News.

Facebook Pixel

We use marketing tool Facebook Pixel, to collect information about user visits and viewed pages.