Campus life

Zajęcia praktyczne zawieszone do 22 grudnia

— Redakcja
share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print
fot. Andrzej Romański

Zarządzenie nr 245 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z 12 listopada 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych prowadzonych na terenie Uniwersytetu.

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1758 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

  1. Zajęcia dydaktyczne o charakterze praktycznym, które na podstawie zarządzenia Nr 228 Rektora UMK z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r., poz. 367 z późn. zm.) są prowadzone na terenie Uniwersytetu (stacjonarnie lub hybrydowo), w okresie od dnia 14 listopada 2020 r. do dnia 22 grudnia 2020 r. prowadzi się zdalnie, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwi dziekani mogą podjąć decyzję o kontynuowaniu zajęć praktycznych w trybie stacjonarnym lub hybrydowym na regulowanych kierunkach medycznych prowadzonych w Collegium Medicum, na kierunku weterynaria oraz na ostatnim semestrze studiów inż
  3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, wszystkie zaliczenia końcowe oraz egzaminy przeprowadza się w formie zdalnej.
  4. W okresie, o którym mowa w ust. 1, dyżury i konsultacje pracowników odbywają się
    w formie zdalnej.

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2020 r.   

 

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Sokala 

 

Treść zarządzenia

share on twitter share on facebook udostępnij na linkedin send by email print

Related articles

Zarządzenie Rektora UMK z 19 października

Komunikat JM Rektora UMK


On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy.