Humanities and arts

Zmarł dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK

— Redakcja
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
fot. Adam Zakrzewski

27 lutego zmarł dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK, emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletni kierownik Katedry Filologii Klasycznej. Miał 65 lat.

Dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK urodził się 27 września 1955 roku w Lidzbarku Warmińskim. W dzieciństwie przeprowadził się do Olsztyna i tam ukończył szkołę podstawową oraz liceum. Swoją karierę naukową związał z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym w 1974 roku rozpoczął studia filologii klasycznej. Tytuł magistra filologii uzyskał w 1979 roku na podstawie pracy pt. "Komediowy charakter Heleny i Ifigenii w Taurydzie Eurypidesa" napisanej pod kierunkiem prof. Zofii Abramowiczówny. Od 1979 roku pracował w Katedrze Filologii Klasycznej UMK najpierw na stanowisku asystenta, następnie adiunkta. 16 lutego 1988 obronił pracę doktorską pt. "Pojęcie virtus w pismach filozoficznych Lucjusza Anneusza Seneki. Studium semantyczno-pojęciowe" napisaną pod kierunkiem prof. Witolda Wróblewskiego. Rozprawa została opublikowana w 1993 roku pod tytułem "Der Virtus-Begriff in den philosophischen Schriften von L. Annaeus Seneca: ein semantisches Studium". 26 maja 1998 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy pt. "Pojęcie arete w etyce Stoi Starszej i Średniej" (Toruń 1997). W 2003 roku uzyskał mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W latach 2008-2018 dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK pełnił funkcję kierownika Katedry Filologii Klasycznej UMK. We wrześniu 2020 roku przeszedł na emeryturę.

Zainteresowania badawcze dr. hab. Sławomira Wyszomirskiego, prof. UMK obejmowały kilka różnych dziedzin. W odniesieniu do literatury starożytnej koncentrowały się one przede wszystkim wokół zagadnień filozoficznych: pojęcia virtus w życiu publicznym i prywatnym w Rzymie czy przedstawienia poglądów stoików na kwestie arete oraz innych elementów ich etyki. Obejmowały one także literaturę polsko-łacińską, polskie dokumenty historyczne w języku łacińskim i inskrypcje łacińskie. W swojej działalności naukowej dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK umiejętnie łączył badania z zakresu filologii klasycznej z badaniami rodzimej literatury, historii i kultury tworzonej w języku łacińskim. Był cenionym autorem wydań krytycznych: "Chronica terrae Prussiae" Piotra z Dusburga opublikowanej w Krakowie w Polskiej Akademii Umiejętności w 2007 roku (wspólnie z prof. Jarosławem Wentą) oraz utworów renesansowego poety Jeremiasza Wojnowskiego (Toruń 1993). Był również tłumaczem: "Sztuki kulinarnej ksiąg dziesięć" Apicjusza (Toruń 1995 wspólnie z prof. Ireneuszem Mikołajczykiem), wspomnianego wyżej dzieła Piotra z Dusburga ("Kronika ziemi pruskiej", Toruń 2004, wydanie drugie 2005, trzecie 2011), wielu dokumentów historycznych oraz tekstów neołacińskich. Dorobek naukowy dr. hab. Sławomira Wyszomirskiego, prof. UMK obejmuje kilkadziesiąt prac (w tym kilka książek).

W czasie ponad 40-letniej pracy dydaktycznej dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK prowadził zajęcia dydaktyczne we wszystkich formach akademickich z zakresu historii literatury greckiej i rzymskiej, filozofii antycznej oraz języka starogreckiego i łacińskiego. Pełnił funkcję promotora w dwóch przewodach doktorskich. Był promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich.

Na przypomnienie zasługuje także działalność dr. hab. Sławomira Wyszomirskiego, prof. UMK na polu popularyzowania filologii klasycznej. W latach 1989-2000 był sekretarzem Olimpiady Języka Łacińskiego w okręgu toruńskim, a następnie przez kilkanaście lat sekretarzem naukowym Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Łacińskiego w Warszawie. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Filologicznego i Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK dwukrotnie był laureatem nagrody, raz wyróżnienia Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej. W 2019 roku został odznaczony Złotym Medalem za długoletnią służbę.

Pogrzeb odbędzie się 4 marca 2021 roku o godz. 11.00 na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu przy ul Gałczyńskiego (II brama). Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji.

share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy policy.
Cookies settings
On Nicolaus Copernicus Pages "cookies" are used in accord with our Privacy policy. We use "cookies" to improve functionality of our web page. Collected data are anonymized and are used to statistic and analytic purposes, for better adjusting content to user preferences and increase of quality. To approach this goal we use Google Analytics, CUX i Facebook Pixel to. Below we give you the ability of turning on/off this tools.
  on/off
Google Analitics

We use analytic tool Google Analytics, which give us information about user visits on our service (visited pages, navigation path, time of visit)

CUX

We use analytic tool CUX to regisiter visits on NCU News.

Facebook Pixel

We use marketing tool Facebook Pixel, to collect information about user visits and viewed pages.

>