Exact sciences

Zmarł prof. Lutosław Wolniewicz

— Redakcja
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print

19 grudnia 2020 r. w wieku 90 lat zmarł Profesor Lutosław Wolniewicz, fizyk, wybitny uczony, twórca szkoły obliczeń atomowo-molekularnych, były Dyrektor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Lutosław Wolniewicz studiował fizykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (1951-1953) i na Uniwersytecie Warszawskim (1954-1955). Pod kierunkiem prof. Jerzego Rayskiego zaczął studiować zagadnienia kwantowej teorii pola. Odbył staż w Dubnej u prof. Bogolubowa. Doktorat zrealizował pod kierunkiem profesorów Leopolda Infelda i Włodzimierza Kołosa w 1961 r., następnie podjął pracę w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. UMK był jego głównym miejscem zatrudnienia aż do przejścia na emeryturę. Oprócz tego pracował na uniwersytetach w Chicago, Toronto, Guelph, Bielefeld i na Politechnice w Zurichu. Twórczość naukową kontynuował na emeryturze.

Rozwinięta w pracy doktorskiej teoria cząsteczki wodoru traktowanej jako układ czterech ciał stała się podstawą prac, jakie prowadził wspólnie z Włodzimierzem Kołosem w latach 1963-64 i 1967-68 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Chicago w zespole kierowanym przez Roberta S. Mullikena (laureata Nagrody Nobla) i Clemensa C. J. Roothaana. Uzyskany w tych pracach opis cząsteczki wodoru okazał się dokładniejszy od dającego się otrzymać w wyniku pomiarów doświadczalnych. Był to pierwszy w historii nauki tego rodzaju wynik dla molekuł. Również późniejsze prace Lutosława Wolniewicza odznaczały się największą ze znanych w światowej literaturze dokładnością rezultatów numerycznych. Są one traktowane przez innych autorów jako bezdyskusyjne punkty odniesienia dla weryfikacji różnych formalizmów obliczeniowych i oceny wyników eksperymentów. Prace te zostały docenione przez międzynarodową wspólnotę naukową. Należą one do najczęściej cytowanych prac z fizyki teoretycznej i chemii kwantowej - łączna liczba cytowań dochodzi do 10 tysięcy, w tym ponad 1000 po roku 2015 i 121 w bieżącym roku. Świetna znajomość wielu dziedzin matematyki i mistrzostwo w programowaniu owocowały też pracami prof. Wolniewicza w zakresie teorii laserów i dynamiki układów niehamiltonowskich.

Lutosław Wolniewicz jest twórcą szkoły obliczeń atomowo-molekularnych. Jego uczniowie i współpracownicy działają w wielu ośrodkach naukowych na całym świecie. Wypromował pięcioro doktorów. Wszyscy uzyskali habilitacje, a dwoje zostało profesorami. W 1981 r. został pierwszym demokratycznie wybranym dyrektorem Instytutu Fizyki UMK. Był laureatem wielu nagród i wyróżnień.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 grudnia 2020 r. w Toruniu o godz. 14:00 na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego.

Rules od sharing information
share on twitter share on facebook share on linkedin send by email print
On Nicolaus Copernicus University web pages „cookies” are used. On use of cookies read in Privacy policy.
Cookies settings
On Nicolaus Copernicus Pages "cookies" are used in accord with our Privacy policy. We use "cookies" to improve functionality of our web page. Collected data are anonymized and are used to statistic and analytic purposes, for better adjusting content to user preferences and increase of quality. To approach this goal we use Google Analytics, CUX i Facebook Pixel to. Below we give you the ability of turning on/off this tools.
  on/off
Google Analitics

We use analytic tool Google Analytics, which give us information about user visits on our service (visited pages, navigation path, time of visit)

CUX

We use analytic tool CUX to regisiter visits on NCU News.

Facebook Pixel

We use marketing tool Facebook Pixel, to collect information about user visits and viewed pages.