Ambasador Japonii oraz Rektor UMK idący przez korytarz. Na drugim planie prorektor Wojciech Wysota i pozostali uczestnicy spotkania. Życie kampusu

Ambasador Japonii z wizytą na UMK

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Działania związane z wojną w Ukrainie oraz perspektywy rozwoju współpracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z japońskimi uczelniami były tematem spotkania ambasadora Japonii Miyajima Akio z władzami UMK i studentami Wydziału Humanistycznego.

Ambasador spotkał się z władzami Uniwersytetu reprezentowanymi przez rektora prof. Andrzeja Sokalę i prorektora prof. Wojciecha Wysotę. W spotkaniu wzięli także udział prodziekan Wydziału Humanistycznego prof. Andrzej Moroz, koordynator japonistyki na UMK dr Adam Bednarczyk oraz Nobumitsu Kamio z Departamentu Ekonomicznego Ambasady Japonii w Polsce.

Podczas sesji roboczej przedstawione zostały najważniejsze osiągnięcia i programy realizowane na UMK, omówiono również możliwości rozszerzenia współpracy Uniwersytetu z uczelniami japońskimi. Rozmówcy podjęli ponadto wątek pomocy, którą Uniwersytet kieruje do ukraińskich studentów i naukowców.

Ważny punkt wizyty stanowiło otwarte spotkanie ambasadora ze studentami oraz kadrą dydaktyczną Katedry Orientalistyki, podczas którego Miyajima Akio wygłosił wykład o działaniach Japonii w związku z sytuacją Ukrainy, Azji Wschodniej oraz relacjach japońsko-polskich. Studenci mieli okazję zadać ambasadorowi pytania na temat problemów środowiskowych oraz wsparcia udzielanego Ukrainie przez Japonię.

W drugiej części spotkania głos zabrały studentki japonistyki pochodzące z Ukrainy. Diana Nazarova (III rok studiów I stopnia) przybliżyła ogólną sytuację Ukrainy, natomiast Katerina Dmitrenko (II rok studiów I stopnia) przedstawiła stan swojego rodzinnego miasta - Mariupola. Z prezentacji obu studentek wybrzmiała chęć uświadomienia słuchaczom powagi sytuacji oraz tego, jak wiele już wycierpieli mieszkańcy Ukrainy. Ponadto przekazały one swoją wdzięczność za dotychczasowe wsparcie ze strony Polski i Japonii oraz wezwały do podjęcia działań na rzecz pomocy ukraińskim dzieciom. Obie prezentacje wygłoszone w języku japońskim głęboko poruszyły ambasadora.

UMK współpracuje z uczelniami japońskim przede wszystkim w zakresie badań i wymiany pracowników naukowych. Naszymi partnerami są Kyushu Institute of Technology, Tokyo University of Science, Sanyo Gauken University, Kobe University, Tokyo University of Foreign Studies, Kansai University, Fukuyama University i Ryukoku University. Większość z tych partnerstw nawiązał i animuje prof. Dariusz Pniewski z Wydziału Humanistycznego. W przypadku Kobe University współpraca dotyczy także wymiany studenckiej i staży. UMK ma ponadto aktywną umowę z Tourism Consortium CO., Ltd. Hannan Osaka w zakresie staży językowych. W ramach programu Erasmus+ Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej współpracuje z Tokyo Metropolitan University, Wydział Humanistyczny z Kobe University i Tokyo University of Foreign Studies, a Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania z Kangawa University. W ostatnich latach współpraca z Japonią była mocno ograniczona ze względu na pandemię.


Діяльність, пов'язана з війною в Україні, а також перспективи розвитку співпраці Торунського університету імені Миколи Коперника із японськими університетами були предметом зустрічі посла Японії Міяджіма Акіо із керівництвом УМК та студентами Гуманітарого факультету.

Посол зустрівся із керівництвом університету у складі ректора проф. Анджея Сокали та проректора проф. Войцеха Висоти. На зустрічі також були присутні продекан Гуманітарного факультету проф. Анджей Мороз, координатор японістики УМК канд. Адам Беднарчик і Нобуміцу Каміо з економічного відділу Посольства Японії у Польщі.

Під час робочого засідання були представлені найважливіші досягнення та програми, які реалізуються в УМК, а також обговорені можливості розширення співпраці університету із японськими університетами. Співрозмовники також підняли тему допомоги, яку університет надає українським студентам та науковцям.

Важливим пунктом візиту стала відкрита зустріч посла зі студентами та викладачами Кафедри сходознавства, під час якої Міядзіма Акіо виголосив доповідь про діяльність Японії щодо ситуації в Україні, Східній Азії та японсько-польських відносин. Студенти мали можливість поставити послу питання про екологічні проблеми та про підтримку, яку Японія надає Україні.

У другій частині зустрічі слово взяли студентки японістики з України. Діана Назарова (3 курс 1-рівня) представила загальну ситуацію в Україні, а Катерина Дмитренко (2 курс 1-го рівня) представила стан свого рідного міста – Маріуполя. У доповідях обох студентів було виявлено бажання донести до присутніх серйозність ситуації та те, скільки вже постраждали жителі України. Крім того, вони висловили вдячність за таку підтримку з боку Польщі та Японії та закликали вжити заходів для допомоги українським дітям. Посла глибоко зворушили обидві презентації японською мовою.

УМК співпрацює із японськими університетами перш за все у сфері досліджень та обміну академічними кадрами. Нашими партнерами є Kyushu Institute of Technology, Tokyo University of Science, Sanyo Gauken University, Kobe University, Tokyo University of Foreign Studies, Kansai University, Fukuyama University, Ryukoku University. Більшість із цих партнерств були встановлені та анімовані проф. Даріушем Пнєвським з Гуманітарного факультету. У випадку з Kobe University співпраця також охоплює студентські обміни та стажування. Крім того, UMK має активну угоду з Tourism Consortium CO., Ltd. Hannan Osaka у сфері мовного стажування. У рамках програми Erasmus+ Факультет наук про землю та просторового управління співпрацює з Tokyo Metropolitan University, Гуманітарний факультет з Kobe University i Tokyo University of Foreign Studies, а Факультет економіки та управління із Kangawa University. Останніми роками співпраця з Японією була сильно обмежена через пандемію.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

YUFE w naszym mieście

Artykuł zawiera galerię

Prestiżowe międzynarodowe studia na UMK


Naukowa przystań w Grecji

Międzynarodowy kampus UMK

Artykuł zawiera galerię

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.