Nadchodzące wydarzenia

dowiedz się więcej

Wystawa studentów WSzP

Od 28 października 2020 r. będzie można oglądać wystawę studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK podsumowującą rok akademicki 2019/2020.

Wystawa w formule on-line prezentowana będzie na stronie Wydziału oraz na wydziałowym Facebooku.

dowiedz się więcej

UMK w YUFE Academy - wykład 1

25 listopada o godz. 10:00 rozpocznie się wykład prof. dr hab. Justyny Maliszewskiej-Nienartowicz i dr. Michała Piechowicza z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie.

Wystąpienie pt. „Promoting European Union Values in International Relations” ma dwa główne cele: zdefiniowanie wartości i scharakteryzowanie wartości unijnych z jednej strony oraz przedstawienie konkretnych działań ilustrujących, w jaki sposób UE promuje swoje wartości w stosunkach międzynarodowych. W związku z tym wykład składa się z trzech części. Pierwszą z nich rozpoczyna dyskusja na temat definicji wartości. Prowadzący wspólnie omówią to zagadnienie, podając ogólne pomysły co do sposobu rozumienia pojęcia „wartość”, a następnie zapytają słuchaczy o ich wyobrażenia na ten temat. Kolejny problem, który zostanie omówiony, związany jest z katalogiem wartości unijnych przewidzianych w art. 2 Traktatu o UE. Ponownie wykładowcy wspólnie przedstawią ten problem, a następnie zapytają uczestników np. czy uważają, że ta lista jest wystarczająca, czym różni się ona od art. 21 Traktatu o UE, który reguluje zasady działań zewnętrznych UE itp. Innymi słowy, w tej części zostaną przedstawione również zasady obowiązujące UE w stosunkach międzynarodowych. Podjęta zostanie także próba pokazania, jak wartości i zasady są ze sobą powiązane w ramach działań zewnętrznych UE. Ostatnia część wykładu będzie koncentrować się na przykładach działań UE, które potwierdzają, że organizacja ta opiera się na określonych wartościach i zasadach oraz stara się je promować w stosunkach międzynarodowych. Przedstawione zostaną zatem polityka rozszerzenia o kraje Europy Środkowej i Wschodniej, Proces Stabilizacji i Stowarzyszenia na Bałkanach Zachodnich oraz Partnerstwo Eurośródziemnomorskie - w celu prześledzenia rozwoju norm i instrumentów UE wspierających demokrację i prawa człowieka. Zaprezentowana będzie również Europejska Polityki Sąsiedztwa oraz polityka zagraniczna i spraw bezpieczeństwa UE. Na koniec odbędzie się dyskusja, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość oceny wszystkich przedstawionych działań UE.

Wykład odbędzie się na platformie MS Teams. Rejestracja na wykład jest możliwa do 13 listopada 2020 r. (rejestracja elektroniczna).

dowiedz się więcej

Human rights research and education - webinarium

Katedra Praw Człowieka WPiA UMK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w webinarium pt. "Human rights research and education - experiences, good practices and challenges. A seminar in celebration of 30 years of the NCU Department of Human Rights". Wydarzenie to odbędzie się w języku polskim i (w drugiej części) - w języku angielskim. Wykorzystana zostanie platforma BigBlueButton platform.

Aby wziąć udział w tym wydarzeniu należy wejść na stronę internetową i podać swoje imię oraz nazwisko, a tak wprowadzone dane należy zatwierdzić kilkając przycisk "Dołacz".

Więcej informacji

dowiedz się więcej

UMK w YUFE Academy - wykład 2

26 listopada o godz. 10:00 dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK z Wydziału Prawa i Administracji wygłosi wykład „Parliamentary Democracy in Europe”.

Funkcjonowanie Unii Europejskiej opiera się na demokracji reprezentatywnej (parlamentarnej), a dyskusje wokół przyszłości Europy niezmiennie poruszają wątek, jak uczynić Europę bardziej demokratyczną i jak sprawić, aby demokracja działała lepiej na poziomie Wspólnoty. Celem wykładu jest wyjaśnienie wielopoziomowego charakteru demokracji parlamentarnej w Unii Europejskiej. Wystąpienie połączy rozważanie teoretyczno-pojęciowe z analizą empiryczną. Kluczowe dla zrozumienia wielopoziomowej demokracji UE jest założenie, że w Wspólnota nie posiada jednej instytucji uosabiającej suwerenność parlamentarną. Jest ona rozproszona na różne parlamenty na poziomie krajowym i europejskim.  Rodzi to ważne pytania dotyczące sposobu koordynacji woli wyrażanych w narodowych parlamentach oraz tego, jak rozwijają i dostosowują one swoją polityczną, prawną i instytucjonalną rolę w Unii Europejskiej. Prowokuje to również pytania o to, jak podstawowe wartości demokratyczne - takie jak równość polityczna, zbiorowe dyskusje i skuteczna kontrola publiczna - są utrzymywane we Wspólnocie. Dalsza część wykładu  będzie poświęcona relacjom między parlamentami a obywatelami Unii. Komunikacja UE jest złożoną sprawą, ale parlamenty narodowe, ze względu na bliskość obywateli, mają wyjątkową możliwość dotarcia do nich i uczynienia polityki UE bardziej przejrzystą i odpowiedzialną. Celem tej części wykładu jest zbadanie najlepszych praktyk w zakresie angażowania społeczeństwa obywatelskiego i obywateli do  debaty o sprawach unijnych oraz poznanie sposobu, w jaki parlamenty państw członkowskich UE informują opinię publiczną o swoich działaniach związanych ze przynależnością do Unii.

Wykład odbędzie się na platformie MS Teams. Rejestracja na wykład jest możliwa do 13 listopada 2020 r. (rejestracja elektroniczna).

dowiedz się więcej

Śniadanie biznesowe z WNEiZ

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania zaprasza na kolejną edycję Śniadania biznesowego - cyklicznego spotkania networkingowego.

Kolejna odsłona Śniadania biznesowego została zaplanowana na 26 listopada 2020 roku, na godzinę 10:00. Wydarzenie odbędzie się w formie webinaru udostępnionego na stronie Wydziału na Facebooku. Tematem przewodnik spotkania będzie "Motywacja i radzenie sobie ze stresem w pracy zdalnej".

Więcej informacji

dowiedz się więcej

VI Konferencja Naukowo-Gospodarcza

Wydarzenie organizowane przez Katedrę Logistyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedrę Logistyki i Innowacji Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i zaprezentowanie aktualnego stanu i przyszłych możliwości rozwoju usług śródlądowego transportu wodnego w łańcuchach dostaw z wykorzystaniem platform multimodalnych w regionie Morza Bałtyckiego.

Szczegóły na dedykowanej stronie.

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.