Nadchodzące wydarzenia

dowiedz się więcej

Konkurs literacki „Fabulae de futuris”

Do 31 marca można nadsyłać krótkie teksty science-fiction na Konkurs literacki „Fabulae de futuris” (z łac. opowieści o przyszłości), ogłoszony w styczniu 2021 z okazji Roku Roku Stanisława Lema oraz 20-lecia Programu „Absolwent UMK”.

Przedmiotem konkursu jest tekst pisany prozą, zaliczający się do gatunku fantastyki naukowej (science-fiction), nawiązujący w treści do tematyki dowolnie wybranych badań naukowych prowadzonych obecnie na UMK. Źródłem wiedzy o badaniach może być portal popularyzujący naukę www.portal.umk.pl, strona uniwersytecka www.umk.pl i strony innych jednostek uniwersyteckich (wydziały, centra badawcze) oraz publikacje naukowców UMK.

Konkurs ma charakter otwarty – może wziąć w nim udział każda zainteresowana osoba, jednakże dla posiadaczy Karty Absolwenta UMK przewidziana jest dodatkowa kategoria z nagrodami „Najlepsza praca absolwencka”.

Oceny jakościowej nadesłanych prac dokona trzyosobowe jury, złożone z absolwentów UMK:

 • dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny UMK – przewodniczący jury,
 • Robert Małecki, pisarz – członek jury,
 • dr hab. Jacek Matulewski, prof. UMK, Instytut Nauk Technicznych, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK – członek jury.

Strona konkursu (szczegóły i regulamin)

Wydarzenie na FB: https://tiny.pl/r5qcr

dowiedz się więcej

20. urodziny Programu "Absolwent UMK"

Program "Absolwent UMK" został powołany do życia 19 lutego 2001 przy okazji rocznicy urodzin Patrona naszej Uczelni. Od 20 lat działamy na rzecz środowiska absolwenckiego.   Z okazji okrągłego jubileuszu Program Absolwent przygotował kilka akcji i atrakcji, którymi będzie dzielić się na swojej stronie oraz w tym wydarzeniu w ciągu całego roku 2021. Zachęcamy do przyłączania się do wspólnego świętowania!   Wydarzenia jublileuszowe AKTYWNE

 • Konkurs literacki "Fabulae de futuris" (do 31.03.2021)
NADCHODZĄCE
 • Fotozabawa "Nic nie UMKnie" (19-28.02.2021)

 

Program "Absolwent UMK" w internecie:

 • Strona Programu
 • Strona Facebookowa
 • Wydarzenie

dowiedz się więcej

e-Dzień Otwarty WNEiZ UMK

Już 9 marca 2021 roku Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na Dzień Otwarty. Tym razem - z wiadomych powodów - zdalnie. Start o 10:01 na oficjalnym profilu Wydziału na Facebooku!

Włącz naszą transmisję i sprawdź, dlaczego warto tworzyć #teamwneiz! W trakcie wydarzenia będziesz miał/a okazję:

 • zapoznać się z ofertą dydaktyczną Wydziału,
 • zapoznać się z zasadami rekrutacji obowiązującymi na UMK,
 • spotkać się ze studentami - by zasięgnąć opinii o Wydziale z różnych perspektyw,
 • poznać kreatywną stronę Wydziału.

Więcej informacji

dowiedz się więcej

Grants4NCUStudents - spotkanie informacyjne dla studentów

Zespół nr 2 wdrażający strategię uczelni badawczej - jakość kształcenia studentów i doktorantów - zaprasza studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na spotkanie informacyjne odnoszące się do konkursu "Grants4NCUStudents".   Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości). Nabór wniosków rozpoczął się 23.02.2021 r. i potrwa do 23.03.2021 r.   Podczas spotkania uzyskacie podstawowe informacje o konkursie organizowanym w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Będzie to również doskonała okazja do przedstawienia Państwa opinii, oczekiwań i wniosków.

 • Link do spotkania
 • Informacje o konkursie
 • Wydarzenie na Facebooku

dowiedz się więcej

Pierwsze seminarium zespołu PSE

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości IMSErt zaprasza na pierwsze otwarte seminarium zespołu PSE (People, Space and Environment). Odbędzie się ono 10 marca 2021 r. w godzinach 10:00-11:30.

Prof. dr hab. Maria Lewicka z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych wygłosi referat "Miejskie my vs. oni: symetrie i asymetrie we wzajemnej ocenie miast". Seminarium ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby. Dołączyć można za pośrednictwem platformy MS Teams.

Abstrakt wystąpienia jest dostępny na blogu #InventingKnowledge.

dowiedz się więcej

Odpowiedzialność cywilno-prawna w spółkach handlowych

Koło Naukowe Prawa Handlowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej „Odpowiedzialność cywilno-prawna w spółkach handlowych”. Konferencja odbędzie się 12 marca 2021 r. na platformie Microsoft Teasms. Zgłoszenie czynnego udziału można przesyłać do 20 lutego 2021 r. na adres: knph.wpia@umk.pl. Udział w Konferencji – zarówno czynny jak i bierny – jest bezpłatny. Każdy z uczestników, który zdecyduje się na wygłoszenie prelekcji otrzyma certyfikat. Wydarzenie na Facebooku

dowiedz się więcej

Częstochowscy Męczennicy za Wiarę i Ojczyznę

Do 12 marca na II piętrze Biblioteki Uniwersyteckiej prezentowana jest wystawa przygotowana przez oddział Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Częstochowie pt. „Częstochowscy Męczennicy za Wiarę i Ojczyznę”.

Oficjalne otwarcie ekspozycji miało miejsce 13 grudnia ubiegłego roku w parafii pw. Św. Zygmunta w Częstochowie pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grzegorza Pudy.

Bohaterami wystawy są: bł. ks. Ludwik Roch Gietyngier, bł. ks. Maksymilian Binkiewicz, ks. Bonawentura Metler, ks. Kazimierz Znamirowski, ks. Józef Bartecki i paulin o. Romuald Jan Kłaczyński - duchowni katoliccy z Archidiecezji Częstochowskiej, którzy w godzinie najdramatyczniejszej próby, wykazali się niezłomnym patriotyzmem i wiarą.

Teksty merytorycznie opracował Michał Kulig, koncept i skład graficzny przygotowała Paula Zasada – starszy specjalista w częstochowskim Oddziale NIKiDW, natomiast rolę komisarza wystawy pełni Łukasz Giżyński. Wystawa została skierowana do Torunia na zaproszenie kierującego pracami Instytutu w woj. kujawsko-pomorskim Tomasza Sińczaka.

dowiedz się więcej

Studencki wtorek z nauką #2

Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK zaprasza wszystkich studentów UMK na cykliczne spotkania online w ramach „Studenckiego wtorku z nauką”.  Prelegentami spotkań będą nauczyciele akademiccy, czynnie zaangażowani w działalność naukową uczelni, a poruszana tematyka obejmie m.in. podstawy działalność badawczej, kierunki rozwój naukowego oraz możliwości wsparcia finansowego projektów studenckich.

Drugie spotkanie odbędzie się 16 marca 2021 r. o godzinie 19:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Tematem spotkania będą "Rodzaje badań naukowych - ich zalety i ograniczenia", a wykład poprowadzi dr Krzysztof Szwed z Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK.

Aby wziąć udział w spotkaniu, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona. Należy pamiętać o podaniu adresu e-mail w domenie UMK. Link do spotkania będzie załączony w wiadomości zwrotnej potwierdzającej prawidłową rejestrację.

Spotkanie będzie trwało 45 minut + 15 minut dyskusji. Po każdym wykładzie student otrzyma certyfikat.

Więcej informacji

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.