Życie kampusu

Otwarcie o Festiwalu

Artykuł zawiera film

Rekrutacja do Programu MOST

Władze rektorskie nowej kadencji

Artykuł zawiera galerię

Piernikowe Targi Pracy

Oświadczenie władz rektorskich UMK

Kandydat na prorektora ds. Collegium Medicum


Pomysł na wolontariat

Zajęcia po europejsku

Stypendia dla wybitnych


Przyszłość nauki na forum YERUN

Życzenia świąteczne

Dwoje kandydatów na prorektora ds. Collegium Medicum


Wsparcie dla sportu akademickiego

Artykuł zawiera galerię

Wielkanoc w międzynarodowym gronie

Artykuł zawiera galerię

O gospodarce na Forum


Jakościowe podsumowanie

Ekspercki głos w Radzie NAWA

Laury za zasługi dla Torunia


Program Festiwalu dostępny w sieci

Czasopisma z górnej półki

Stypendialny rekord ULO


O wyzwaniach dla uczelni medycznych

Gwiazda akademickich startupów

Toruński znak jakości dla UMK

Artykuł zawiera galerię

Prof. Andrzej Tretyn rektorem UMK

Artykuł zawiera galerię

W trosce o zabytki Torunia

Artykuł zawiera galerię

Siła naukowa potwierdzona rankingiem


YUFE z nową osobowością

Akademickie zbliżenie z Ukrainą

Razem dla siebie i innych


Dzień pozytywnych doświadczeń

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Wybory rektora UMK

Artykuł zawiera film

Wieczór z gwiazdami UMK

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Wsparcie pod nowym adresem

Artykuł zawiera galerię

Siła przyciągania planszówek

Wiosenny sezon w KOI


Radość z naukowych awansów

Artykuł zawiera galerię

Wspólnie z miastem

Artykuł zawiera galerię

List ministra nauki do społeczności akademickiej


Ambasadorski podwieczorek

Artykuł zawiera galerię

Święto pełne nagród i wyróżnień

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Nowy Ambasador UMK


Szlakiem dwunastu miast

Witamy na UMK!

Artykuł zawiera galerię

Oceń Portal UMK


Muzyczne święto

Artykuł zawiera galerię

Noworoczny "Głos Uczelni"

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie


Poradnie Studenckie rekrutują

Święto Uniwersytetu 2024

Artykuł zawiera film

Rekordziści w pomaganiu


Ster na promocję

Na czele Rady UG

Ocena zajęć dydaktycznych

Artykuł zawiera film

IDUB z pozytywną oceną

Wielka orkiestra serc

Grant na rozwój dydaktyki


Poradnik wrażliwej komunikacji

Dzień na UMK

Artykuł zawiera film

Dwóch kandydatów na rektora


Noc z biologią

Artykuł zawiera galerię

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w czołówce

Spotkanie noworoczne

Artykuł zawiera galerię

Grafika na medal

Medale grodu Kopernika

Kondolencje dla Pragi


Dobro procentuje na zakupach

Ruszyła rekrutacja śródroczna

Życzenia świąteczne


Rok wokół Kopernika

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Bliskie spotkania z nauką

Artykuł zawiera galerię

"Głos Uczelni" na zimę


Klucze od miasta

Wsparcie dla zwierzaków ze schroniska

Świąteczne tradycje w międzynarodowym gronie

Artykuł zawiera galerię

Biblioteka UMK w ogólnopolskiej sieci

W nowym składzie PKA

Doskonalsze doktoraty dzięki stypendiom


Współpraca bez granic

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Laury za studencką aktywność

Silna reprezentacja w komitetach PAN


Prodoktorancki samorząd z nagrodą

Dzień Zaangażowania Społecznego UMK

Artykuł zawiera galerię

Osiem projektów z grantami NCN


Świętujemy różnorodność

Artykuł zawiera galerię

Sukcesy w "Miniaturze"

Dekada w Młynie


Spółki z górnej półki

Wydziały otwarte na młodzież

Spotkanie z ambasadorem

Artykuł zawiera galerię

Mobilne studiowanie

Wynalazek z misją

Wspomnienie zmarłych


UMK w prestiżowym rankingu

KOI w tulipanach

Artykuł zawiera galerię

Bezpieczne postoje dla hulajnóg


Projekt kopernikańskiego roku

Artykuł zawiera film

Zdany egzamin z demokracji

Święto książki regionalnej


Kosmiczne otrzęsiny UMK

Srebrny jubileusz ULO

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Z UMK do Rady Doskonałości


Nauka bliżej biznesu

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Nowi profesorowie

Wśród najbardziej wpływowych uczonych


Neurodio wyróżnione przez giełdę

Apel JM Rektora

Książka z automatu

Artykuł zawiera galerię

Najmłodsi z indeksami

Artykuł zawiera galerię

Rozwój kariery po doktoracie

Dzień z NAWA

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Nagrody dla Najlepszych na UMK

Nowy rok akademicki rozpoczęty!

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Inauguracje wydziałowe


Zmiana na stanowisku kwestora

Stanowisko Prezydium KRASP

Stypendia ministra


Kampus pełen kultur

Artykuł zawiera galerię

Inauguracja roku akademickiego

Artykuł zawiera film

Dyskusje o bibliotekach akademickich


W ekosystemie nauki i biznesu

Zostań gwiazdą społecznego zaangażowania

Artykuł zawiera film

Noc pełna nauki

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Chórem za ocean

Deklaracja dla zjednoczonej Europy

Wieczór z wirtuozem fortepianu

Artykuł zawiera galerię

Czy Kopernik nas kręci?

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Światowy Kongres Kopernikański zatoczył koło

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie


Okrągłe urodziny UCJO

Artykuł zawiera galerię

Fantastyczny "Copernicon"

Zajęcia po europejsku


Ocena zajęć dydaktycznych

Artykuł zawiera film

Kongres z przyszłością

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

W gościnnych progach KOI

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

W profesorskim gronie

Zjedz jak Kopernik

Artykuł zawiera film

Nowa prorektor ds. współpracy z otoczeniem


Pierwszy dzwonek w ULO

Artykuł zawiera galerię

Kongres na ekranie

Artykuł zawiera film

Toruń stolicą neuronauki

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Toruń wokół ŚKK

Artykuł zawiera film

Uniwersyteckie zbiory w CSW

Akredytacje prasowe na Światowy Kongres Kopernikański


Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Koperniku

Artykuł zawiera film

Wielki finał Kongresu

Artykuł zawiera film

Komunikat Rektora


UMK w rankingu szanghajskim

Rekrutacja 2023. Nabór uzupełniający na studia

Granty dla młodych


W profesorskim gronie

Obierz kurs na języki

UMK w rankingu Webometrics


Sztuka (w) konserwacji

Artykuł zawiera galerię

Przedsiębiorczość po angielsku

Artykuł zawiera galerię

Językowy wolontariat w YUFE


Hity rekrutacji 2023

Lato z "Głosem Uczelni"

Integracja na dobry start

Artykuł zawiera film

Oświadczenie władz rektorskich UMK

Pożegnanie z "Zerówką"

Artykuł zawiera galerię

Stypendia dla wybitnych


Pierwsi ambasadorowie otwartej nauki

Nowa dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego

Strategia UMK: "Kształcenie" personalne

Artykuł zawiera film

Nagrody rektora dla kadry wspierającej

Artykuł zawiera galerię

Rekrutacja 2023. Studiuj na UMK

Artykuł zawiera film

Stopień wyżej. Rekrutacja na studia uzupełniające

Artykuł zawiera film

Nagrody rektora dla kadry naukowej

Artykuł zawiera galerię

Czym KOI stoi?

Kongres, który łączy

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Wirtualne miasteczko UMK na podium

Artykuł zawiera film

Ocena zajęć dydaktycznych

Artykuł zawiera film

Z Nagrodami Marszałka


Tydzień Różnorodności na UMK

Artykuł zawiera galerię

Nowa Hanza z naukowym akcentem

Artykuł zawiera galerię

Kopernik na Bydgoskim Przedmieściu


Uniwersytet społecznie zaangażowany

Kolejny krok: Światowy Kongres w Olsztynie

Innowacyjny wpływ na biznes


Bliskie spotkania z HR

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Naukowa młodość z nagrodami PAN

Ruch po zdrowie

Artykuł zawiera film

Studencki głos na forum YUFE

Strategia UMK: "Ludzie" z sukcesami

Artykuł zawiera film

Podziękowania od Unii Kobiet


YUFE Academy na UMK

Artykuł zawiera film

Cenne granty na badania

Przewodnik po historii


Dyplomy dla najmłodszych

Artykuł zawiera galerię

Bezpieczeństwo i równość w akademickiej sieci

Nadchodzą Piernikalia!

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Pod psychologiczną lupą

Sobota w ogrodzie

Zmiana u sterów UCI


Zasłużona dla kultury

Toruń porusza - integrujmy się!

Ogólnopolski tydzień z biblioteką

Artykuł zawiera galerię

Równość na warsztacie

Artykuł zawiera galerię

Ku najwyższej jakości

Naukowe Miasteczko pełne eksperymentów


Doradczy głos z biblioteki

Uniwersytety w międzynarodowej sieci

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Nowy partner w YUFE


Rekrutacja do Programu MOST

Piernikowe Targi Pracy

Artykuł zawiera galerię

Zaplanuj swój Festiwal


"Głos Uczelni" na wiosnę

Filmowe podsumowanie

Artykuł zawiera film

Życzenia Świąteczne


Festiwal w pigułce

Artykuł zawiera film

Etnowielkanoc pod palmami

Artykuł zawiera galerię

Welconomy z nagrodami

Artykuł zawiera galerię

Darmowe studia na europejskich uniwersytetach

Na straży bezpieczeństwa

Stypendia dla najlepszych


Kwiecień w ogrodzie

Festiwalowy bieg z książką

Kopernik z dobrej strony


Nowa kolekcja e-książek

Partnerska wizyta w Irlandii

Ogród społeczny otwarty na wiosnę

Artykuł zawiera galerię

Rada dla lepszego kształcenia

Wydziały otwierają drzwi

Artykuł zawiera galerię

Fundusze europejskie pod kontrolą


Nauka i biznes razem w przyszłość

Artykuł zawiera galerię

Pięć "Pereł nauki"

Nowy etap podróży z YUFE

Artykuł zawiera galerię

Mentoring bez granic

W profesorskim gronie

Porozumienie w sprawie zasad regulacji wynagrodzeń


Dzień gier planszowych na UMK

Startova.pl z nową prezes

Miliony dla szpitala


Erasmusi zorientowani na UMK

Artykuł zawiera galerię

Gdzie oczy poniosą

Artykuł zawiera film Artykuł zawiera podcast

Solidarni z Ukrainą


Prof. Peebles: Odkrycia są nieuniknione

Artykuł zawiera film

YUFE Townhall z ofertą dla postdoków

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie


Ambasador na Warmii i Mazurach

Moc naukowych awansów

Artykuł zawiera galerię

Święto Uniwersytetu pełne nagród i wyróżnień

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Nieznane oblicza Kopernika

Artykuł zawiera galerię

Ruszył Światowy Kongres Kopernikański!

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Świętujemy 550. urodziny Kopernika

Artykuł zawiera galerię

Wierni kopernikańskiej tradycji

Społeczny ogród wyrośnie na UMK

Świętowanie na ekranie

Artykuł zawiera film

Kopernikański "Głos Uczelni"

Pomoc prosto z serca

Święto Uniwersytetu 2023

Artykuł zawiera film

AKTUALIZACJA: zbiórka zakończona

Powstaje program promocji UMK

Szkoły przyjaciół Kopernika


Startup w podróży

Ponadczasowy prezent dla Kopernika

Artykuł zawiera film

Podsumowanie zajęć dydaktycznych

Artykuł zawiera film

Nadchodzi Światowy Kongres Kopernikański

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Muzyka i kosmos

Artykuł zawiera galerię

Akredytacje prasowe na Kongres


Politologia gra z WOŚP

W sieci badawczych uniwersytetów

Razem przeciwko kryzysowi


IDUB wspiera publikacje

Miejskie laboratorium

Nauka języków w Centrum


Wkraczamy w Rok Kopernikański

Liderzy z powołaniami

Artykuł zawiera galerię

Doktorancka reprezentacja UMK


W Radzie NCN

"Głos Uczelni" na zimę

Życzenia świąteczne


Nowe otwarcie uniwersyteckiej promocji

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Zdolni pod nowym adresem

Działalność na medal


Międzynarodowe święta

Artykuł zawiera galerię

Wartościowe badania

Zabytki na swoim

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Paczka z Uniwersytetu

Artykuł zawiera galerię

Jakościowe podsumowanie

W Collegium Maximum o badaniach Polonii


YUFE Academy o wyzwaniach współczesności

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Wirtuoz na urodzinach Kopernika

Najlepsze i najlepsi na wydziałach


Cytowani i wpływowi

Kopernik patronem roku 2023

Wsparcie w pracy i studiowaniu


Happening w Tygodniu Tolerancji

Artykuł zawiera galerię

Plan dla równości

Naukowa współpraca z Rzymem


Doskonałość w centrum uwagi

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Wspomnienie zmarłych

MOST na studia w innym mieście


Na Forum o przedsiębiorczości

Zmiana w organizacji roku akademickiego

Jesień z "Głosem Uczelni"


IDUB rozwija potencjał

Poradnie studenckie rekrutują

A może Erasmus+?


Zasady oszczędzania energii

Komunikat władz Uniwersytetu

Podręcznikowe wsparcie


Wtorki pod znakiem wiedzy

Aloha UMK! Tydzień z otrzęsinami

Randki nauki z mediami

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Nowi profesorowie

Studia bez granic

Artykuł zawiera film

Stanowisko Prezydium KRASP


Bydgoskie szpitale inspirują

YUFE Minors - studiuj międzynarodowo

Najlepsze i najlepsi na UMK


Inauguracja 2022. Rok pod znakiem Kopernika

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Historyczna modernizacja

Boisko za głosy


Inauguracje wydziałowe

Artykuł zawiera galerię

Indeksy dla najmłodszych

Artykuł zawiera galerię

Uroczysta inauguracja roku akademickiego

Artykuł zawiera film

Maturzyści na Salonie

Stypendia ministra - czas zgłoszeń

Międzynarodowo w kampusie UMK

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Wirtualnie o zrównoważonym rozwoju

Nocna pełnia nauki

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Badanie satysfakcji


Zajęcia skrojone dla Ciebie!

Czas na Copernicon

Gotowi do biegu?

Artykuł zawiera galerię

Innowacyjni z YUFE

Program YUFE dla postdoków

Studiuj po europejsku!

Artykuł zawiera film

Wyższa jakość kształcenia

Artykuł zawiera film

IDUB z nowej strony

Psychologia liczy (na) głosy

Artykuł zawiera film

W profesorskim gronie

Od kanapowca do sportowca

Kursy językowe z rabatem


UMK w prestiżowym rankingu

Druga tura rekrutacji dla obcokrajowców

Nabór uzupełniający na studia


Nowe wyłaniające się pola badawcze

Mocni w naukach o życiu

Znamy wyniki ewaluacji


YUFE wśród najbardziej obiecujących inicjatyw

Doskonała jakość dydaktyki

Hity rekrutacji 2022


W zespole brokerów innowacji

Spotkajmy się na UMK!

Artykuł zawiera galerię

Komunikat prasowy


Uczelnia badawcza w Mieście Nauki

Stypendia dla najlepszych

Najmłodsi absolwenci UMK

Artykuł zawiera galerię

Nagrody rektora dla kadry naukowej

Artykuł zawiera galerię

Lektura nie tylko na wakacje

"Perspektywy" na piątkę


Ster na zmianę

Artykuł zawiera galerię

Najczęściej cytowane czasopisma

Z Nagrodami Marszałka


Ambasador Japonii z wizytą na UMK

Artykuł zawiera film

YUFE w naszym mieście

Artykuł zawiera galerię

Badanie satysfakcji


Młody konstruktor z palmą pierwszeństwa

Uśmiech dla przyjaciół z Ukrainy

Artykuł zawiera galerię

Nagrody rektora dla pracowników administracji

Artykuł zawiera galerię

Nowy przewodniczący Samorządu Studenckiego

Rekrutacja 2022. Dołącz do społeczności UMK

Dzień z YUFE

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Ocena zajęć dydaktycznych

Artykuł zawiera film

YUFE matchmaking - razem po grant

Współpraca dla bezpieczeństwa

Artykuł zawiera galerię

Dobry znak dla Kongresu Kopernikańskiego

Artykuł zawiera galerię

"Polonez" dla trojga

Poszukiwani ambasadorzy otwartej nauki


Szansa dla doktorantów z Ukrainy

Miliony na badania

W profesorskim gronie


Bezpłatne studia dla obywateli Ukrainy

Tygiel studenckiego potencjału

Artykuł zawiera galerię

Startupy z wizją


Piernikalia 2022

Artykuł zawiera galerię

IDUB wyłoni nowe pola badawcze

Artykuł zawiera film

Zadbają o rozwój czasopism


Kierunek: wsparcie i rozwój

Grant na rozwój innowacji

Zapytaj nas o YUFE


Majowe święto liryki

Matematyka w tłumaczeniu

Targi pracy 2022


Maj w bibliotece

Wiosenny "Głos Uczelni"

Wystartuj z biznesem


YUFE Academy wokół dobrostanu obywateli

Artykuł zawiera film

Badanie satysfakcji

Łyk dobrej rozmowy


W stronę komercjalizacji

Naukowa wizytówka uniwersytetu

Artykuł zawiera film

List JM Rektora w sprawie szczególnych zasad bezpieczeństwa


Dokumenty w chmurze

Piknik "Poznajmy się"

Sieć bezpiecznych uniwersytetów

Artykuł zawiera galerię

Festiwal z ukraińskim akcentem

Start rekrutacji dla obcokrajowców

Zaprogramuj swój Festiwal


Ku najwyższej jakości kształcenia

MOST do innego miasta

Pomoc prawna dla osób z Ukrainy


Erasmusi poznali wielkanocne tradycje

Artykuł zawiera galerię

Cups of Talks - integracyjne pogawędki

Preludia w duetach


Rośnie Centrum Nauk Technicznych

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Ankieta przeciw przemocy

Toruń z naukowej perspektywy


Festiwal Nauki i Sztuki. 20 lat doświadczeń

Stypendia dla najlepszych

Studiuj po europejsku


Nowi profesorowie

IV Charytatywna Gala Copernicana

Artykuł zawiera galerię

Nowe zarządzenie Rektora


Szlakiem Kopernika

Strategia UMK: nowoczesne zarządzanie

Artykuł zawiera film

Przeniesienie na UMK z ukraińskich uczelni


#studenciUKRAINIE - wolontariat bez granic

Finansowe wsparcie dla ukraińskiej społeczności UMK

Przyjazna przestrzeń w Bibliotece

Artykuł zawiera galerię

Granty na start dla badaczy z Ukrainy

Zasady zarządzania kryzysowego

Porozmawiajmy o zdrowiu psychicznym


Strategia UMK: rozwój uniwersyteckiej wspólnoty

Artykuł zawiera film

Otwieramy drzwi do wirtualnego kampusu

Artykuł zawiera film

Zawieszenie współpracy z Rosją i Białorusią


Tysiące książek w wolnym dostępie

Prestiżowe międzynarodowe studia na UMK

YUFE z Ukrainą


Wsparcie przez zrozumienie - zaproszenie na webinarium

Wszystkie ręce na pokład

Pomoc dla Ukrainy


Dołączyły do grona profesorów

Zarządzenie Rektora - funkcjonowanie Uniwersytetu

A może tak doktorat w YUFE?


Strategia UMK: zaangażowanie w relacje

Artykuł zawiera film

W sieci studenckich poradni

UMK solidarnie z Ukrainą


Nowi Ambasadorowie

"Ratio et Spes" wokół zdrowia i życia

Artykuł zawiera film

Prof. Martin Kramer doktorem honoris causa UMK


Święto Uniwersytetu 2022

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Pełna moc zarządzania

Potrójne święto Kopernika

Artykuł zawiera film

W obronie manuskryptu

Zorientowani na UMK

Urodziny Kopernika z noblistami

Artykuł zawiera film

Komunikat Zespołu Prasowego UMK

Promotorka dobrego wizerunku

Europa czeka na Ciebie!

Artykuł zawiera film

Studenckie Forum YUFE zaprasza

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie

Strategia UMK: kształcenie na najwyższym poziomie

Artykuł zawiera film

"Głos Uczelni" na wiosnę

Kolejna poradnia studencka otwarta!

Rekordowo duże serca


Szansa na "Debiut"

Na czele zespołu IDUB

Strategia UMK: mocna nauka

Artykuł zawiera film

Szybkie randki z nauką

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Zajęcia i sesja w trybie zdalnym

Nagrodzone publikacje


Ocena zajęć dydaktycznych

Artykuł zawiera film

Ramię w ramię z WOŚP

Rekrutacja w środku roku


Wsparcie dla różnorodności

Słowo o wizerunku naukowca

Artykuł zawiera film

Nowa Strategia Uniwersytetu

Artykuł zawiera film

W czołówce najlepszych liceów

Wsparcie w ramach praktyk

Lektoraty i zajęcia wf od 10 stycznia


Zmiany w organizacji kształcenia

Kopernikański Ośrodek Integracji

Artykuł zawiera galerię

Rektor o jakości kształcenia na UMK


Klucze od miasta

Tydzień Tolerancji: Krzysztof Lewandowski

Artykuł zawiera film

Życzenia świąteczne

Artykuł zawiera film

Nowy "Głos Uczelni"

Tydzień Tolerancji: Tadahiro Yamada

Artykuł zawiera film

Apel Związków Zawodowych


Zaprogramują Młyn Wiedzy

Rada na przyszłość

Tydzień Tolerancji: Amblessed Okoli

Artykuł zawiera film

W setce Forbesa

Tydzień Tolerancji: Syifa Hasanah

Artykuł zawiera film

Miesiąc zdalnej nauki


"Miniatura" na 5

Szeroki strumień grantów

Ich słowa się liczą


Tydzień Tolerancji: Volodymyr Tkachenko

Artykuł zawiera film

Na starcie YUFE Student Journey

Doktoranci o doktorantach


Eksperci: warto się szczepić

Artykuł zawiera film

Strategiczne powołania

Artykuł zawiera galerię

MOST - ostatnie dni rekrutacji


Szczepimy się na UMK

20 lat międzyuczelnianej informatyzacji

Artykuł zawiera film

List w sprawie szczepień


Kariera naukowa w YUFE czeka

UMK w Tygodniu Tolerancji

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Kolejny "Wtorek z nauką"


Godziny rektorskie 12 listopada

Docenieni za publikacje

W YUFE o społecznym zaangażowaniu


Wszystko o doktoracie z YUFE

Mały świat wielkiej nauki

Artykuł zawiera galerię

Tydzień z przedsiębiorczością


Wspomnienie zmarłych

DroneTech 2021: technologie najwyższych lotów

Artykuł zawiera galerię

Wspólnie z Powiatem

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Godziny rektorskie 2 listopada

Zwycięstwo wchodzi w grę

Profilaktyka na warsztatach


Spełnij marzenia o własnym biznesie

Wsparcie w opiece dzięki kursom

List Ministra wokół szczepień


Pół wieku partnerskiego uniwersytetu

YUFE Town Hall. Spotkanie w Bremie

Miasteczko pełne życia

Artykuł zawiera galerię

W trosce o bezpieczeństwo

VII Bieg z książką

Artykuł zawiera galerię

Doktoranci z wizytą w Toruniu


"Głos Uczelni" na jesień

Poradnie Studenckie zapraszają do współpracy

Dla lepszego modelu Uniwersytetu Europejskiego


Najlepsze i najlepsi na UMK

Inauguracja roku akademickiego

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Doktorat honoris causa dla prof. Hanny Suchockiej


Deszcz nagród dla UMK

Artykuł zawiera galerię

Medale i honory

Artykuł zawiera galerię

Nowe zarządzenia Rektora i Kanclerza


Wydziałowe inauguracje

Wnioski o stypendium ministra

Nauka i biznes na forum

Artykuł zawiera galerię

Międzynarodowy kampus UMK

Artykuł zawiera galerię

Powraca YUFE Academy

Artykuł zawiera film

Nabór do YUFE Student Journey wciąż trwa!

Artykuł zawiera film

Kopernik na Coperniconie

Artykuł zawiera film

YUFE Talk Show z Rzymu

Edukacyjny wrzesień z Salonem Maturzystów


Nocne spotkania z nauką

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Do zobaczenia w październiku!

List w sprawie zajęć ogólnouniwersyteckich


Na czele uniwersyteckiego think tanku

Chórem we Francji

Artykuł zawiera film

Bezpieczny powrót do zajęć stacjonarnych


UMK w Rankingu THE

Zaplanuj swoją podróż z YUFE

Ocena zajęć w nowym wydaniu


Uwaga na fałszywe e-maile!

MOST do innego miasta

Uniwersyteckie akcenty na festiwalu światła

Artykuł zawiera galerię

Nagrodzeni za publikacje

Jedyna taka czwórka

Artykuł zawiera galerię

Rusza druga tura rekrutacji


Kursy językowe z rabatem

Międzynarodowe sukcesy licealistów

Nowi profesorowie


Wspólnie dla energii przyszłości

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Innowacyjnie z YUFE

Ósemka z UMK na liście filadelfijskiej


Tegoroczne hity rekrutacji

Wyniki rekrutacji 2021

YUFE Talk Show prosto z Essex


Nowoczesna biblioteka cyfrowa

Artykuł zawiera film

Rusza YUFE Academy!

Przeciw COVID-19: nowe zarządzenia


"Zerówka" na szóstkę

Artykuł zawiera galerię

Wiesz, że zdrowo jesz

Nagrody rektora dla pracowników naukowych

Artykuł zawiera galerię

Przeciw dyskryminacji rasowej

Poradnie Studenckie podsumowują i planują

Artykuł zawiera film

Młodzi naukowcy ze stypendiami Ministra


Nagrody rektora dla pracowników administracji

Artykuł zawiera galerię

Perspektywy na sukces

YUFE dla rozwoju kariery


Stypendia za publikacje przyznane

YUFE również po polsku!

Letni "Głos Uczelni"


Najczęściej cytowane czasopisma z UMK

20 lat z nauką i sztuką

Artykuł zawiera film

Jak radzić sobie ze stresem?


W światowej elicie

Dzień YUFE na UMK

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Debiut YUFE Talk Shows


Rekrutacja 2021. Nowe kierunki studiów

Studiuj na UMK!

W ekologicznym rankingu szanghajskim


Ocena zajęć dydaktycznych

Artykuł zawiera film

Razem z miastem dla rozwoju YUFE

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Szeroki repertuar grantów dla UMK


Nowi profesorowie

Zdrowa żywność na wyciągnięcie ręki

Godziny rektorskie 4 czerwca


Zapraszamy na wirtualne targi pracy

YUFE: wyjątkowa szansa na rozwój

Nowi doktorzy z dyplomami

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Międzynarodowe i intensywne. Nowe kursy na UMK

Tydzień Bibliotek

Artykuł zawiera film

Promocje doktorskie


Studenccy promotorzy Polski

Sesja egzaminacyjna w trybie zdalnym

Najlepsi w plebiscycie Gali Copernicana


Wydziały otwierają wirtualne drzwi

Fabulae de futuris - rozstrzygnięcie konkursu

Artykuł zawiera film

Nowy budynek z lądowiskiem w Bizielu

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Kuźnia Liderów Regionu

Dołącz do YUFE Student Forum

Per YUFE ad astra


Poznajmy się - Tydzień Ośrodka Wsparcia i Rozwoju

UMK, w czym możemy pomóc?

Głos Uczelni na wiosnę


Część zajęć w zmienionym trybie

Uczelnie YUFE gotowe na przyjazd studentów

Nowy zastępca kanclerza


Studencka siła YUFE

Szpital poszukuje wolontariuszy

Nagrodzeni za publikacje


Zdalne nauczanie do 9 kwietnia

Studenci pomogą mieszkańcom

Ekspertka od innowacji


Dodatkowy termin egzaminów

Lepsza jakość na UMK

List do Profesora Jana Kopcewicza


Za sterami CTT

UMK na Salonie "Perspektyw"

Komunikat JM Rektora ws. terminu szczepień


Szczepienia nauczycieli akademickich

Nowe zarządzenia Rektora i Kanclerza

Naukowe wtorki dla studentów


20 lat z absolwentami

Filmowe pozdrowienia dla absolwentów

Artykuł zawiera galerię

Ratio et Spes dla badacza skutków globalnego ocieplenia

Artykuł zawiera film

Święto Uniwersytetu

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Stypendia JM Rektora za publikacje

Wirtualnie witamy studentów zagranicznych


Niemal 16 tys. zł w finale WNoPiB dla WOŚP

Urodziny Kopernika: wykład on-line

Pani dyrektor od wsparcia i rozwoju


Maestro i Sonata dla UMK

Najlepsi w konkursie "International NCU Campus"

Na straży praw doktorantów


Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie

Święto Uniwersytetu - list JM Rektora

WNoPiB dla WOŚP


Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące na podium

Nawiąż międzynarodowe przyjaźnie

Zajęcia dydaktyczne do oceny

Artykuł zawiera film

Pierwsze posiedzenie Rady Uniwersytetu

Organizacja kształcenia - zarządzenie Rektora

Nagrodzone innowacje


Rusza WNoPiB dla WOŚP

Artykuł zawiera film

Sportowy jubileusz: AZS kończy 75 lat!

Artykuł zawiera film

Nauka przekracza granice


Zapytaj eksperta i nie bój się szczepienia

Laur Verba Veritatis dla UMK

Edukacyjny biegun podbity


Medyczny reprezentant

Nowe zarządzenia Rektora i Kanclerza

Praktyki studenckie w NFZ


Coraz wyżej w rankingu QS

Nominacje profesorskie

Ponownie na czele Doktoranckiego Forum


W Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Zimowy Głos Uczelni

UMK w rankingu U.S. News


UMK pod lupą pracowników i studentów

Prawni eksperci w KRASP

Mural dla artysty wielkiego formatu

Artykuł zawiera galerię

Filmy absolwenckie "Do zobaczenia!"

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Rada Uniwersytetu w nowym składzie

YUFE świętuje i zaprasza na Townhall


Nowy doradca w NCBiR

Studenci UMK laureatami StRuNy 2020

Biblioteka przyszłości


Prof. Rouba laureatką Nagrody Ministra Kultury

Doradzi Bankowi Światowemu

Granty OPUS i PRELUDIUM przyznane


YUFE Diploma Supplement Track: nabór do pilotażowej edycji

Pierwsze miejsce za pracę o mieście

W Radzie PACTT


Startuje YUFE Virtual Campus

Szkoły Doktorskie na międzynarodowym poziomie

Kolejne stypendia za publikacje


Zostań reprezentantem UMK w Studenckim Forum YUFE

Zajęcia praktyczne zawieszone do 22 grudnia

UMK w YUFE Academy

Artykuł zawiera film

Experience Work Day - pomóż swojej karierze

Troje nowych pełnomocników rektora

IRSW zbada rozwój UMK


"Inkubator Innowacyjności": granty badawcze do zdobycia

KRASP o aktualnej sytuacji społecznej

Apel Prezydium KRASP: - Jesteśmy z Wami i dla Was


Sześciu nowych Profesorów

"International NCU Campus" - wystartowała III edycja konkursu!

List Rektorów UMK w sprawie protestów przeciwko decyzji TK


Stypendia za wysoko punktowane publikacje

UMK koordynuje i monitoruje

Nagrody premiera dla najlepszych prac doktorskich i habilitacyjnych


Prof. Roman Czaja laureatem Nagrody Eike von Repkowa

Prof. Katharina Boguslawski laureatką Nagrody Naukowej Polityki!

Kanclerz o pracy administracji (zarządzenie z 19 października)


Zarządzenie Rektora UMK z 19 października

Poznaj YUFE, dołącz do YUFE Academy 2020!

XI Tydzień Otwartego Dostępu


Komunikat JM Rektora UMK

Prof. Dybaś z austriackim odznaczeniem

Studiuj z Erasmusem


Atrakcyjne i bezpłatne - szkolenia z kompetencji miękkich

Witamy nowych studentów

Artykuł zawiera galerię

Wystawa "Wizytówka"


Z nagrodą za wybitne osiągnięcia

Wokół Gospodarki 4.0

Zabiegani z Tyrmandem

Artykuł zawiera galerię

Stypendia ministra dla studentów

Kształcenie zdalne - szkolenia dla studentów

Ku umiędzynarodowieniu - bezpłatne warsztaty

Artykuł zawiera film

Witamy na Portalu Informacyjnym UMK!

Najlepsi i najlepsze na UMK

Honory dla Profesora Witkowskiego


Witamy studentów zagranicznych

Artykuł zawiera galerię

Jesienna odsłona teatralnej "Klamry"

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie


Wirtualna Noc Naukowców

Artykuł zawiera film

Salon Maturzystów online

Ważne funkcje Rektora w KRASP


Pierwszy rok IDUB

Artykuł zawiera galerię

Z tytułem "Promotora Polski"

Artykuł zawiera galerię

Pomoc UMK dla białoruskich studentów


Najlepsze studenckie start-upy nagrodzone na Welconomy

Artykuł zawiera galerię

Dr Agata Karska wyróżniona Nagrodą Rektora

Biegiem przez passusy Tyrmanda


Do Bremy z YUFE

Prof. Kędziora-Kornatowska we władzach KRAUM

Inauguracja roku akademickiego

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Hity tegorocznej rekrutacji

Nowi profesorowie

Ponad 2 miliony na inkubację innowacji


Nowy przewodniczący Samorządu Studenckiego

Kariera dwutorowa 3.0

Pierwszy magister "dwutorowiec"


UMK w Perspektywach

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.