Dr Tomasz Jędrzejewski i dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK Życie kampusu

Prawni eksperci w KRASP

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Dr Tomasz Jędrzejewski, Kanclerz Uniwersytetu i dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK z Wydziału Prawa i Administracji zostali powołani do Zespołu Ekspertów przy Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, którego celem jest merytoryczne wspieranie aktywności komisji KRASP.

Pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako eksperci w zakresie prawa o szkolnictwie wyższym będą pracować przede wszystkim na rzecz Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych.

Zespół Ekspertów KRASP

Dr Tomasz Jędrzejewski urodził się w 1970 r. w Toruniu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMK (1994 r.), tam także uzyskał stopień doktora nauk prawnych (2002 r.). Od 1994 do 2018 r. pracował w Katedrze Prawa Administracyjnego, był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji. 1 października 2012 r. został zatrudniony w administracji UMK jako dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego. Od 2014 r. sprawował funkcję zastępcy kanclerza, a następnie zastępcy kanclerza ds. administracyjnych. Pełnił liczne funkcje doradcze i eksperckie, był m.in. członkiem zespołu Prezydenta RP przygotowującego projekt ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, członkiem zespołu Fundacji Rektorów Polskich przygotowującego wzorcowy statut uczelni akademickich w 2005 r. e,kspertem sejmowej komisji ds. rodziny w zakresie projektu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, doradcą prawnym Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członkiem Komisji Dydaktyki i Efektów Kształcenia Uniwersytetu, członkiem Zespołu Monitorującego i Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia, członkiem Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, członkiem Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP, członkiem zespołu opracowującego założenia projektu Ustawy 2.0, wykładowcą Szkoły Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym także z zakresu szkolnictwa wyższego.

Dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK – studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu w 1994r., doktor nauk prawnych – 1998r., doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo administracyjne – 2014. Brał udział w pracach komisji i zespołów opracowujących projekty m.in. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o włączeniu Akademii Medycznej im Ludwika Rydygiera do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. W 2000r. pracował w ramach Programu Reformy Administracji Publicznej przy Instytucie Spraw Publicznych nad projektem regulacji wprowadzającej dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, a w latach 2005/06 był członkiem Zespołu Fundacji Rektorów Polskich przygotowującego wzorcowy statut uczelni akademickich. Od 2009r. brał udział w pracach Ośrodka Badawczego Komorników Sądowych przy Krajowej Radzie Komorniczej, a obecnie pełni funkcję członka Rady Naukowej Ośrodka Naukowo-Szkoleniowego przy Krajowej Radzie Komorniczej. Od 2016 roku pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Administracyjnego na WPiA UMK w Toruniu. Główne obszary zainteresowań badawczych to ustrojowe prawo administracyjne (a w szczególności problematyka samorządu terytorialnego, samorządów zawodowych) oraz procedura administracyjna (a w szczególności postępowanie egzekucyjne w administracji). Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Rada Uniwersytetu w nowym składzie

Nowy doradca w NCBiR


Wśród energetycznych ekspertów

Doradzi Bankowi Światowemu


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.