Życie kampusu

Najlepsze i najlepsi na UMK

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Inauguracja nowego roku akademickiego była okazją do uhonorowania największych sukcesów naukowych, sportowych i artystycznych osiągniętych przez osoby studiujące na UMK oraz uczące się w ULO.

Tradycyjnie podczas uroczystej inauguracji wręczone zostały tytuły "Najlepszego Absolwenta", "Najlepszego Studenta" i "Najlepszego Studenta-Sportowca" UMK oraz "Najlepszego Ucznia Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego". O tym, do kogo trafią, zdecydował Senat Uczelni.

Najlepszą absolwentką UMK w minionym roku akademickim została lek. Klaudyna Grzelakowska, która studia na kierunku lekarskim w Collegium Medicum ukończyła ze średnią 4,63 obliczoną ze wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w czasie całego okresu studiów. Trzykrotnie była laureatką stypendium rektora UMK dla najlepszych studentów, a w roku akademickim 2021/2022 otrzymała stypendium ministra edukacji  i nauki za znaczące osiągnięcia.

Jest współautorką ponad 15 artykułów naukowych, również jako pierwszy autor, oraz rozdziałów monografii naukowych z punktacją IF 11,764 oraz 1170 pkt. MEiN. Publikowała w prestiżowych czasopismach z listy ministerialnej, spośród których warto wymienić takie pozycje jak "Atherosclerosis", "ESC Heart Failure", "Cardiology Journal" oraz "Reviews in Cardiovascular Medicine". Uczestniczyła w licznych konferencjach, zarówno o randze krajowej, jak i międzynarodowej, przedstawiając wyniki prac naukowych, m.in. podczas XIV International Cardiovascular Research Meeting, gdzie zaprezentowała referat pt. "Predictors of in-hospital clinical outcomein COVID-19 patients".

Przez 2 lata pełniła funkcję koordynatora lokalnego projektów w ramach Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju oraz Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej, organizując m.in. kurs interpretacji EKG dla studentów.

Aktywnie działała w licznych kołach naukowych, m.in. w Interdyscyplinarnym Kole Naukowym Geriatrii w latach 2019-2021, w ramach którego angażowała się w projekty edukacyjne i wydarzenia kierowane do seniorów. Pełniła funkcję przewodniczącej Studenckiego Koła Naukowego Kardiologii w latach 2020-2022. 

Od początku funkcjonowania europejskiego konsorcjum Young Universities for the Future of Europe (YUFE) uczestniczyła w jego inicjatywach. Jako jedna z pierwszych osób w Polsce brała udział w zajęciach w ramach programu YUFE Introduction Offer, a następnie w dwuletnim programie YUFE Student Journey, podczas którego realizowała przedmioty na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Chorwacji czy w Niemczech, uzyskując bardzo dobre wyniki z takich przedmiotów jak: Basics of Open and Responsible Science: Open Access Publishing and Research Data (University of Eastern Finland), Introduction to Computer Assisted Medical Decision (University of Rijeka), Pandemics: Lessons from History (University of Essex). W latach 2020-2022 reprezentowała UMK na arenie międzynarodowej jako studencka przedstawicielka  w YUFE Student Forum, a jako członkini zespołu YUFE na UMK brała czynny udział we współtworzeniu konsorcjum.

Przez cały okres trwania studiów uczestniczyła w licznych szkoleniach oraz zajęciach dodatkowych w Polsce i za granicą. Ukończyła dwuletni program Institut Pasteur Online Diploma of Infectious Diseases. Wzięła udział w szkole letniej Cardiovascular Summer School: Clinical and Experimental na Uniwersytecie w Pizie we Włoszech. Ukończyła wiele certyfikowanych kursów oferowanych przez uczelnie zagraniczne w formie zdalnej, m.in. przez Harvard University (Prescription Drug Regulation, Cost, and Access: Current Controversies in Context) czy University of Toronto (Death 101: Shaping the Future of Global Health).

W ramach działań społecznych i służących zmniejszaniu nierówności opanowała Polski Język Migowy (PJM), zdając w 2020 r. egzamin na poziomie zaawansowanym (PJM-3) na ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem.

Podczas pandemii COVID-19 realizowała wolontariat na Oddziale Izolacyjnym nr 3 Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.


Tytuł "Najlepszego Studenta UMK" w roku akademickim 2021/2022 Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przyznał Krzysztofowi Lingo. Laureat ukończył I rok studiów II stopnia na kierunku analiza danych na Wydziale Matematyki i Informatyki, osiągając średnią ocen 4,53, obliczoną ze wszystkich ocen z egzaminów  i zaliczeń uzyskanych w ciągu roku. Otrzymał również tytuł najlepszego studenta WMI.

Nagrody są wyrazem uznania dla jego sukcesów konstruktorskich oraz aktywności w obszarach ważnych dla społeczeństwa. Jego projekt "Nowoczesny wózek wagonu towarowego" uzyskał 1. miejsce w kategorii "Railway" w Konkursie Konstrukcji Studenckich KOKOS 2022. KOKOS jest ogólnopolskim projektem organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej utalentowanych młodych konstruktorów i skonfrontowanie ich prac ze światem biznesu. Krzysztof Lingo zdobył w tym konkursie również tytuł w kategorii specjalnej "Heros Konstrukcji" dla najlepszego konstruktora indywidualnego.

Ponadto Krzysztof realizuje (wraz ze studentem innej uczelni) projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej mające na celu poprawę jakości życia osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów:


Tytuł "Najlepszego Studenta-Sportowca UMK" w roku akademickim 2021/2022 otrzymała Alicja Barbara Śliwicka, studentka III roku architektury informacji na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych. Dyscypliną, którą uprawia laureatka, są szachy.

Alicja Śliwicka od 2011 r. jest mistrzynią FIDE (szachowy tytuł nadawany przez Polską Federację Szachową), oraz mistrzynią międzynarodową. Po rozpoczęciu studiów na UMK wielokrotnie sięgała po tytuł Akademickiej Mistrzyni Polski, a także Akademickiej Mistrzyni Europy i Świata.

Do jej największych osiągnięć należą:

Alicja sięgnęła również po tytuł mistrzyni Europy kobiet w szachach szybkich (Katowice 2021 rok). W tym samym turnieju zdobyła także tytuł indywidualnej mistrzyni Europy kobiet w szachach błyskawicznych.


Tytuł najlepszego ucznia Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego trafił do Marka Rauchfleisza, ucznia klasy IVa o profilu matematyczno-informatyczno-fizycznym. W minionym roku licealista uzyskał średnią ocen 6,0.

Ponadto Marek zajął 3. miejsce w największym na świecie konkursie naukowym dla uczniów Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair) w Stanach Zjednoczonych, otrzymał nagrodę Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego, jest laureatem Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, laureatem Olimpiady Statystycznej, finalistą Olimpiady Wiedzy Technicznej, laureatem ogólnopolskiego Konkursu Naukowego Explory, a także uczestnikiem Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Otrzymał tytuł "Ambasadora Innowacji" za reprezentowanie kraju na międzynarodowych wystawach innowacji, na których zdobył 5 złotych i 2 srebrne medale. Jest pięciokrotnym stypendystą ministra edukacji i nauki. Interesuje się nowoczesnymi technologiami, badaniem i wykorzystywaniem przestrzeni kosmicznej, fizyką atmosfery, metodami i modelami eksploracji danych oraz bezzałogowymi systemami autonomicznymi.

Jako jeden z dwóch Polaków uczestniczył w tegorocznym obozie naukowym European Space Camp w norweskiej bazie rakietowej położonej 300 km za kołem podbiegunowym.

W tym roku ubiega się o stypendium Prezesa Rady Ministrów.


Podczas tegorocznej inauguracji przyznane zostało również wyróżnienie za rozsławianie Uniwersytetu na arenie międzynarodowej. Otrzymała je Kornelia Maria Borowska-Beszta, studentka IV roku kierunku grafika, specjalność grafika warsztatowa na Wydziale Sztuk Pięknych.

Laureatka w roku akademickim 2021/2022 zrealizowała wiele projektów artystycznych w różnych technikach plastycznych – np. w serigrafii i sitodruku. Prace były prezentowane łącznie na 10 polskich i międzynarodowych wystawach, w tym na trwającej obecnie prestiżowej wystawie 12. Międzynarodowych Biennale Miniatury w Częstochowie, gdzie co dwa lata profesjonalni artyści i artystki z różnych krajów przesyłają prace wybierane w drodze konkursu do prezentacji w galeriach w Polsce i zagranicą.

Prace studentki opublikowano również w katalogu wystawy pierwszej edycji międzynarodowego projektu artystycznego International PEACE Mail Art Project. W wyniku konkursu towarzyszącego drugiej edycji przyjęto na wystawę kolejną pracę Kornelii, prezentowaną wśród setki innych dzieł nadesłanych z 24 krajów.

Kornelia Borowska-Beszta została także laureatką jednej z kategorii nagród przyznawanych przez jury Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego "Rysować" w Galerii Sztuki "Wozownia". W ciągu 13 lat w kilku edycjach tego projektu wzięło udział ponad 900 autorów z 50 uczelni z ponad 20 krajów; w 2022 r. z 340 zgłoszeń wybrano w trybie konkursowym 90 prac nadesłanych z 24 uczelni artystycznych z Polski i z zagranicy.

Studentka prezentowała także grafiki na wystawie zbiorowej "Toruńscy Artyści dla Ukrainy", organizowanej przez Polski Związek Artystów Plastyków i studentów Wydziału Sztuk Pięknych. Prace z wystawy wystawiono następnie na internetową licytację: "Aukcje sztuki dla Ukrainy".

Kornelia Borowska-Beszta jest aktywną członkinią koła artystycznego Kobaltowy Kaktus działającego przy Wydziale Sztuk Pięknych i prowadzi Instagram, gdzie dzieli się twórczością artystyczną.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Inauguracje wydziałowe

Artykuł zawiera galerię

Uroczysta inauguracja roku akademickiego

Artykuł zawiera film

Młody konstruktor z palmą pierwszeństwa

Szachowa królowa


Inauguracja 2022. Rok pod znakiem Kopernika

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.