Życie kampusu

Pierwsze posiedzenie Rady Uniwersytetu

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Z inicjatywy rektora prof. dr. hab. Andrzeja Sokali 21 stycznia odbyło się pierwsze, uroczyste posiedzenie Rady Uniwersytetu w nowym składzie, powołanym przez Senat UMK na kadencję 2021-2024.

– Tak zwana Ustawa 2.0 ustanowiła w publicznych szkołach wyższych swoistą "trójwładzę". – powiedział rektor podczas pierwszego posiedzenia.  – Tworzą ją Rada Uczelni, rektor i Senat. Organy te mają rzecz jasna swoje własne kompetencje, ale są one komplementarne względem siebie.

Cel działania tych organów jest jednak wspólny. Jest nim dobro Uniwersytetu. Trudno wyobrazić sobie zatem sytuację, w której organy te nie współpracowałyby harmonijnie ze sobą. Właśnie dla osiągnięcia tego celu. Dlatego już w tej chwili, na początku kadencji Rady, deklaruję gotowość do pełnej i harmonijnej współpracy.

Zgodnie z regulacjami statutowymi w Radzie zasiada czterech pracowników Uniwersytetu i czterech członków spoza społeczności akademickiej. W skład Rady w kadencji 2021-2024 weszli prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny z Wydziału Lekarskiego, dr Agata Karska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, dr hab. Andrzej Rozkosz, prof. UMK z Wydziału Matematyki i Informatyki, prof. dr hab. Maciej Zastempowski z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz mgr Henryk Dulanowski, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, mgr Justyna Morzy, była kanclerz UMK, mgr inż. Janusz Niedźwiecki, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Apator SA i mgr Robert Mikołaj Włosiński, współwłaściciel i prokurent spółki Eurobrokers w Bydgoszczy. Wszyscy członkowie spoza wspólnoty akademickiej UMK, a także dr hab. Andrzej Rozkosz, prof. UMK zasiadali w Radzie w poprzedniej kadencji. Zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce w skład Rady wchodzi również przewodniczący Samorządu Studenckiego – Hubert Długołęcki.

Na zdjęciu od lewej (górny rząd): mgr Henryk Dulanowski, mgr inż. Janusz Niedźwiecki, mgr Justyna Morzy, dr hab. Andrzej Rozkosz, prof. UMK, mgr Robert Mikołaj Włosiński; (dolny rząd):  dr Agata Karska, prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny, prof. dr hab. Maciej Zastempowski, Hubert Długołęcki
Fot. Andrzej Romański/Collegium Medicum

 

Przewodniczącą Rady w kadencji 2021-2024 jest po raz drugi mgr Justyna Morzy. Jej zastępcą został prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny

Mgr Justyna Morzy - pochodzi z Wąpielska na Ziemi Dobrzyńskiej. W 1972 roku podjęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu rozpoczęła pracę w uniwersyteckiej administracji jako stażysta referent. W styczniu 1982 r. została kierownikiem Biura Rektora, a w 2001 r. zastępcą dyrektora administracyjnego ds. organizacyjnych (od 2005 r. jako zastępca kanclerza ds. organizacyjnych). W grudniu 2012 roku w wyniku ogłoszonego konkursu objęła najwyższe stanowisko w uczelnianej administracji: kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 2019 r. przeszła na emeryturę. Justyna Morzy pracowała dla dziewięciu rektorów UMK. Jako kierująca Biurem Rektora dbała o jego sprawne, codzienne funkcjonowanie, przygotowała setki posiedzeń Senatu, kolegiów rektorskich, licznych komisji i zespołów, spotkań rektorów z radami wydziałów, władzami samorządowymi i państwowymi, posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, przez lata odpowiadała za kontakty rektora z mediami, pełniąc nieformalnie funkcję rzecznika prasowego. W 1981 r. uczestniczyła we wprowadzaniu decyzji liberalizujących życie akademickie, w przygotowaniu i przeprowadzeniu pierwszych demokratycznych wyborów władz rektorskich i dziekańskich oraz zapewnianiu bezpieczeństwa uczestnikom strajków studenckich, a w okresie stanu wojennego wspierała rektorów w działaniach na rzecz obrony prześladowanych przez władze studentów i pracowników. W szczególny sposób zaangażowana była w fundamentalne zmiany, jakie na Uniwersytecie zachodziły po przemianie ustrojowej 1989 r. Odegrała ważną rolę w procesie łączenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z Akademią Medyczną im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Kierując od 2012 r. administracją uniwersytecką, zajmowała się całością zadań związanych z rozwojem Uczelni, w tym z nadzorem nad realizowanymi inwestycjami, organizowaniem przetargów i konkursów, wprowadzaniem zmian związanych z nowelizacją przepisów dotyczących funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Przez ponad 40 lat swojej pracy Justyna Morzy poświęcała się organizowaniu najważniejszych wydarzeń w życiu społeczności akademickiej, w tym inauguracji roku akademickiego, Święta Uniwersytetu, kolejnych jubileuszy Uczelni, osobiście koordynując, a nieraz i tworząc od podstaw, wiele związanych z nimi przedsięwzięć. Czuwała nad przebiegiem niezliczonych wizyt najważniejszych gości odwiedzających naszą Uczelnię. Wymienić trzeba wśród nich spotkanie papieża Jana Pawła II z przedstawicielami polskiej nauki w czerwcu 1999 r., któremu Justyna Morzy poświęciła kilka miesięcy intensywnej pracy i przygotowań. Organizowała także uroczystości nadania tytułów doktora honoris causa. W trakcie swojej pracy otrzymała ponad 60 nagród i wyróżnień.

 

Prof. dr hab. Bartłomiej Jan Kałużny, urodzony w Poznaniu, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. W 2001 ukończył Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, w 2005 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w 2006 roku specjalizację z okulistyki, a w 2010 stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk medycznych uzyskał w 2018 roku. Od tego samego roku jest kierownikiem Kliniki Okulistyki i Optometrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był zaangażowany w utworzenie w 2008 roku pierwszego w regionie ośrodka przeszczepiania rogówki w Klinice Chorób Oczu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Przeprowadził pionierskie w północnej Polsce operacje przeszczepienia rogówki techniką warstwową przednią i tylną. Od roku 2012 kierował zespołem ds. opracowania planu i programu kształcenia dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku optyka okularowa z elementami optometrii, a następnie drugiego stopnia na kierunku optometria, które zostały uruchomione na Wydziale Lekarskim CM UMK. Kierował dwoma grantami Narodowego Centrum Nauki. Większość osiągnięć naukowych związana jest z optyczną tomografią koherentną, a zainteresowania zawodowe obejmują również chirurgię rogówki, chirurgię jaskry i zaćmy oraz chirurgię refrakcyjną.

Pierwsze posiedzenie Rady Uniwersytetu w nowej kadencji odbyło się w trybie zdalnym. Rozmawiano o zasadach funkcjonowania Rady, harmonogramie jej pracy wynikającym z zadań ustawowych, a także planach na najbliższe miesiące.   

Do zadań rad uczelni, które są organami kolegialnymi polskich szkół wyższych, należy między innymi monitorowanie zarządzania uczelnią, zwłaszcza w kwestiach finansowych, opiniowanie projektów statutu i strategii rozwoju, opiniowanie planów rzeczowo-finansowych i sprawozdań z ich realizacji.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Rada Uniwersytetu w nowym składzie

Dr Agata Karska wyróżniona Nagrodą Rektora


Troje nowych pełnomocników rektora

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.