Wśród nominowanych profesorów znaleźli się prof. dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. dr hab. Zbigniew Nerczuk oraz prof. dr hab. Michał Wiciński Trzy portrety nowych profesorów Życie kampusu

W profesorskim gronie

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Troje kolejnych naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało nominacje profesorskie.

Na mocy dwóch Postanowień Prezydenta RP z 6 września 2023 r. (nr 115.8.2023 oraz nr 115.9.2023) troje naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało nominacje profesorskie. Są to prof. dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, prof. dr hab. Zbigniew Nerczuk z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych oraz prof. dr hab. Michał Wiciński z Wydziału Lekarskiego.

Prof. dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk w 2003 r. ukończyła z wyróżnieniem studia geograficzne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, plasując się wśród 5 proc. najlepszych absolwentów Uniwersytetu. W 2012 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2020 r. Rada Dyscypliny Naukowej Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Warszawskiego nadała prof. Justynie Chodkowskiej-Miszczuk stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Prof. Chodkowska-Miszczuk pracuje na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest także członkinią Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości IDUB IMSErt: Interacting Minds, Societies, Environments w zespole PSE: People, Space, and Environment oraz radną Narodowego Centrum Nauki. Jest specjalistką w zakresie społeczno-przestrzennych aspektów transformacji energetycznej, odnawialnych źródeł energii, zrównoważonego rozwoju, rozwoju lokalnego, miejskiej mobilności, adaptacji do zmiany klimatu, polityki energetycznej, świadomości ekologicznej i sprawiedliwej transformacji. Prowadzone przez nią badania są osadzone w koncepcjach smart, resilience i zakorzenienie. Jest autorką i współautorką ponad 100 prac naukowych: monografii i artykułów, w tym opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, m.in. "Renewable and Sustainable Energy Reviews", "Energy Research & Social Sciences", "Land Use Policy", "The Anthropocene Review", "Regional Studies", "Regional Science", "Sustainable Development".

Realizuje liczne projekty badawcze, głównie w zespołach międzynarodowych, których jest liderką i inicjatorką. Współpracuje z naukowcami z europejskich ośrodków uniwersyteckich, m.in. Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Szwecji i Niderlandów. Kierowała międzynarodowym projektem badawczym dotyczącym rozwoju odnawialnych źródeł energii w układzie lokalnym. Była członkinią międzynarodowej grupy Energy SHIFTS RENEWABLES Horizon 2020, która opracowywała społeczne aspekty transformacji energetycznej. Raport końcowy został pomyślnie przedłożony Komisji Europejskiej.

Jej zaangażowanie potwierdzają przyznawane wyróżnienia i nagrody, w tym naukowa nagroda indywidualna I stopnia w dziedzinie nauk społecznych w 2023 r. oraz za osiągnięcia w działalności organizacyjnej (w związku z aktywnością redakcyjną w czasopiśmie "Bulletin of Geography. Socio-economic Series").

Prof. Chodkowską-Miszczuk wyróżnia także doświadczenie dydaktyczne. Nadzoruje projekty naukowe studentów i młodych naukowców, w tym stażysty post-doc w Centrum IMSErt. Dwukrotnie została zaliczona do grona pięciu najwyżej ocenianych nauczycieli akademickich WNoZiGP UMK. Prace dyplomowe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie) przygotowywane pod opieką naukową prof. Chodkowskiej-Miszczuk są nagradzane i wyróżniane w ogólnopolskich konkursach prac dyplomowych.


Prof. dr hab. Zbigniew Nerczuk urodził się w Toruniu. Po ukończeniu studiów na kierunku filologia klasyczna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, w 1993 r. rozpoczął pracę w Instytucie Filozofii UMK. W 1998 r. uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy "Techne a episteme. Retoryka i epistemologia w twórczości Gorgiasza z Leontinoi oraz platońska krytyka gorgiańskiej koncepcji sztuki", której promotorem była prof. dr hab. Dobrochna Dembińska-Siury. Praca została nagrodzona II nagrodą w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Stefana Batorego oraz Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk na najlepszą pracę doktorską w zakresie filozofii i socjologii. W 2010 r. został doktorem habilitowanym. W latach 1999-2020 pełnił funkcję Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus, w latach 2009-2016 sprawował funkcję prodziekana ds. organizacji kształcenia na Wydziale Humanistycznym UMK (obecnie Wydział Filozofii i Nauk Społecznych). Od roku 2019 jest dyrektorem Instytutu Filozofii UMK i Przewodniczącym Rady Dyscypliny Filozofia. Od 2020 r. jest także Koordynatorem Programowym w ramach zespołu YUFE (lider zespołu Student Journey) na UMK.

Interesuje się filozofią starożytną, przede wszystkim Platonem, ruchem sofistycznym i sceptycyzmem. Jest autorem trzech monografii, a także przekładów dzieł Gorgiasza, Platona, Diogenesa Laertiosa, Sekstusa Empiryka, św. Tomasza z Akwinu, Pico della Mirandoli i Hansa-Georga Gadamera. W swych pracach zmierza do rekonstrukcji historycznego i literackiego wymiaru dyskusji filozoficznych.

Odbył kilkanaście staży naukowych i pobytów badawczych (Niemcy, Grecja, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Czechy, Hiszpania), zrealizował dziesięć grantów naukowych (KBN, MNiSW, UMK, NCN), otrzymał szesnaście nagród rektora UMK za dokonania naukowe i organizacyjne, trzykrotnie był laureatem konkursów organizowanych na UMK na najlepsze materiały e-learningowe.


Prof. dr hab. Michał Wiciński jest kierownikiem Katedry Farmakologii i Terapii oraz prodziekanem ds. studenckich Wydziału Lekarskiego CM UMK. Od wielu lat zajmuje się farmakologią eksperymentalną z zakresu neurofarmakologii i chorób układu krążenia oraz teorią receptorową i środkami psychoaktywnymi. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie. Jest autorem licznych publikacji o zasięgu międzynarodowym oraz cenionym dydaktykiem (trzykrotny laureat konkursu "Wykładowca Roku"). Odbył liczne staże naukowe w Niemczech, Niderlandach i Rzymie. Dorobek naukowy prof. Wicińskiego pokazują wskaźniki: IF=302,338; MNiSW=7499; H=20 (Web of Science Core Collection), H=19 (Scopus). W swoim aktualnym nurcie badań skupia się na tematyce związanej z suplementami diety – ich jakością i potrzebą wprowadzania nowych postaci farmaceutycznych.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

OZE na ratunek niszczonej planecie

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film Artykuł zawiera podcast

Powraca YUFE Academy

Artykuł zawiera film

Kto ma przewagę w mediach?

W Radzie NCN


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.