Dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK i ks. prof. dr hab. Piotr Roszak Życie kampusu

W Radzie NCN

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

W składzie nowo powołanych członków Rady Narodowego Centrum Nauki znaleźli się reprezentanci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz ks. prof. dr hab. Piotr Roszak z Wydziału Teologicznego.

Rada jest kluczowym organem Narodowego Centrum Nauki, który zajmuje się m.in. określaniem dyscyplin naukowych i grup dyscyplin, ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych i określa warunki przeprowadzania konkursów. Zespół dokonuje również wyboru zespołów ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach.

Kadencja nowych członków Rady rozpoczęła się 15 grudnia 2022 r. i potrwa do dnia 14 grudnia 2026 r.

Dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk pracuje na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Jej badania naukowe koncentrują się na koncepcjach smart i resilience (odporności), społeczno-przestrzennych aspektach transformacji energetycznej, zrównoważonym rozwoju, rozwoju lokalnym, odnawialnych źródłach energii, miejskiej mobilności, adaptacji do zmiany klimatu, polityki energetycznej, świadomości ekologicznej, bioróżnorodności, przemianach społeczno-ekologicznych miast postindustrialnych i sprawiedliwej transformacji. Posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczych wspólnie z naukowcami z europejskich ośrodków uniwersyteckich.

Prof. Chodkowska-Miszczuk kierowała międzynarodowym projektem badawczym dotyczącym rozwoju odnawialnych źródeł energii i koncepcji zakorzenienia. Była członkinią międzynarodowej grupy roboczej Energy SHIFTS RENEWABLES Horizon 2020, która pracowała nad społecznymi aspektami transformacji energetycznej.

Oprócz działalności naukowej, prof. Chodkowska-Miszczuk prowadzi zajęcia ze studentami i studentkami oraz realizuje warsztaty i zajęcia z uczniami różnych typów szkół. Więcej informacji

Ks. prof. dr hab. Piotr Roszak jest profesorem nauk teologicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i profesorem stowarzyszonym na Uniwersytecie Navarra w Pampelunie w Hiszpanii, gdzie uzyskał doktorat w 2009 r. 

Członek zwyczajny Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, redaktor naczelny czasopisma "Scientia et Fides" poświęconego relacjom nauka-religia oraz dyrektor serii "Scholastica Thoruniensia", w której publikowane są polskie przekłady średniowiecznych komentarzy biblijnych. Wraz z Mateuszem Przanowskim OP prowadzi projekt "Opera Omnia" św. Tomasza z Akwinu w Polsce. Realizował kilka grantów międzynarodowych finansowanych ze środków John Templeton Foundation, Narodowego Centrum Nauki w Polsce, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Nauki w Hiszpanii. 

Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia relacji nauki i religii, filozofię św. Tomasza z Akwinu, historię rytu hiszpańsko-mozarabskiego, teologię analityczną oraz fenomen pielgrzymek do Santiago de Compostela. Jest członkiem zwyczajnym Comite de Expertos del Camino de Santiago w Hiszpanii (przy regionalnym rządzie Galicji, Xunta de Galicia).

Współzałożyciel i członek Rady Naukowej "European Journal for the Study of Thomas Aquinas"; członek rady wydawniczej "Synderesis" (Hiszpania), "Scrutari Fontes" (Włochy); ekspert europejskich agencji grantowych: Croatian Science Foundation (HRZZ), Austrian Science Fund (FWF) Research Council of Lithuania (RCL), Slovenian Research Agency (SRA) oraz grantów europejskich.

Autor kilku monografii i prac zbiorowych, ponad 140 artykułów w czasopismach naukowych; wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej przez organizacje międzynarodowe. Jest jednym z najczęściej cytowanych naukowców z obszaru nauk humanistycznych według rankingu Elsevier i Stanford University (2 proc. najczęściej cytowanych naukowców na świecie w 2021 r.).

W 2021 roku otrzymał Medal for Excellence in Christian Philosophy przyznany przez International Étienne Gilson Society.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Naukowa przystań w Grecji

OZE na ratunek niszczonej planecie

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film Artykuł zawiera podcast

Społeczne spojrzenie na energetyczne wyzwania

Wpływowa humanistyka


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.