Życie kampusu

W ministerialnym zespole

Hity rekrutacji

Rekrutacja na finiszu

Artykuł zawiera film

Poradnie studenckie rozwijają skrzydła

Miasto powołało pełnomocnika z UMK

Nagrody Rektora dla kadry naukowej

Artykuł zawiera galerię

Młodzi i wybitni

Nagrody Rektora dla kadry administracyjnej

Wpływowe czasopisma z UMK


"Głos Uczelni" na lato

Dołącz do YUFE Student Forum

Piknik z HR

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Deszcz Nagród Marszałka

Z wyróżnieniem za innowacyjność

Wolne dni za staż pracy


Ocena zajęć dydaktycznych

Artykuł zawiera film

W ogólnoświatowym rankingu

Portal UMK w komunikacyjnej czołówce


W rocznicę papieskiej pielgrzymki

Wielokulturowa Noc w Collegium Medicum

Artykuł zawiera galerię

Studiuj na UMK. Rekrutacja ruszyła

Artykuł zawiera film

Centrum Nauk Technicznych otwarte

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Goście z Würzburga

Artykuł zawiera galerię

YUFE angażuje społeczność


Nowe władze dziekańskie

Artykuł zawiera galerię

Prawo do zwycięstwa

Strategicznie o YUFE

Artykuł zawiera galerię

Uroczyście po wyborach

Artykuł zawiera galerię

Relaks w Bibliotece

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Maj pod znakiem poezji


Kandydaci na dziekanów

Nagrody za zasługi dla miasta

Rusza badanie satysfakcji


Piernikalia w bajkowym klimacie

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Czas na bibliotekę

Artykuł zawiera galerię

20 lat UMK w Unii Europejskiej

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Bieg z Gombrowiczem

Woda w trybie eko

Zwycięskie pomysły na wolontariat


Bydgoskie laury

YUFE Academy dla spragnionych wiedzy

Otwarcie o Festiwalu

Artykuł zawiera film

Rekrutacja do Programu MOST

Władze rektorskie nowej kadencji

Artykuł zawiera galerię

Piernikowe Targi Pracy


Oświadczenie władz rektorskich UMK

Kandydat na prorektora ds. Collegium Medicum

Pomysł na wolontariat


Zajęcia po europejsku

Stypendia dla wybitnych

Przyszłość nauki na forum YERUN


Życzenia świąteczne

Dwoje kandydatów na prorektora ds. Collegium Medicum

Wsparcie dla sportu akademickiego

Artykuł zawiera galerię

Wielkanoc w międzynarodowym gronie

Artykuł zawiera galerię

O gospodarce na Forum

Jakościowe podsumowanie


Ekspercki głos w Radzie NAWA

Laury za zasługi dla Torunia

Program Festiwalu dostępny w sieci


Czasopisma z górnej półki

Stypendialny rekord ULO

O wyzwaniach dla uczelni medycznych


Gwiazda akademickich startupów

Toruński znak jakości dla UMK

Artykuł zawiera galerię

Prof. Andrzej Tretyn rektorem UMK

Artykuł zawiera galerię

W trosce o zabytki Torunia

Artykuł zawiera galerię

Siła naukowa potwierdzona rankingiem

YUFE z nową osobowością


Akademickie zbliżenie z Ukrainą

Razem dla siebie i innych

Dzień pozytywnych doświadczeń

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Wybory rektora UMK

Artykuł zawiera film

Wieczór z gwiazdami UMK

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Wsparcie pod nowym adresem

Artykuł zawiera galerię

Siła przyciągania planszówek

Wiosenny sezon w KOI

Radość z naukowych awansów

Artykuł zawiera galerię

Wspólnie z miastem

Artykuł zawiera galerię

List ministra nauki do społeczności akademickiej

Ambasadorski podwieczorek

Artykuł zawiera galerię

Święto pełne nagród i wyróżnień

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Nowy Ambasador UMK

Szlakiem dwunastu miast


Witamy na UMK!

Artykuł zawiera galerię

Oceń Portal UMK

Muzyczne święto

Artykuł zawiera galerię

Noworoczny "Głos Uczelni"

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie

Poradnie Studenckie rekrutują


Święto Uniwersytetu 2024

Artykuł zawiera film

Rekordziści w pomaganiu

Ster na promocję


Na czele Rady UG

Ocena zajęć dydaktycznych

Artykuł zawiera film

IDUB z pozytywną oceną


Wielka orkiestra serc

Grant na rozwój dydaktyki

Poradnik wrażliwej komunikacji


Dzień na UMK

Artykuł zawiera film

Dwóch kandydatów na rektora

Noc z biologią

Artykuł zawiera galerię

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w czołówce

Spotkanie noworoczne

Artykuł zawiera galerię

Grafika na medal


Medale grodu Kopernika

Kondolencje dla Pragi

Dobro procentuje na zakupach


Ruszyła rekrutacja śródroczna

Życzenia świąteczne

Rok wokół Kopernika

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Bliskie spotkania z nauką

Artykuł zawiera galerię

"Głos Uczelni" na zimę

Klucze od miasta


Wsparcie dla zwierzaków ze schroniska

Świąteczne tradycje w międzynarodowym gronie

Artykuł zawiera galerię

Biblioteka UMK w ogólnopolskiej sieci


W nowym składzie PKA

Doskonalsze doktoraty dzięki stypendiom

Współpraca bez granic

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Laury za studencką aktywność

Silna reprezentacja w komitetach PAN

Prodoktorancki samorząd z nagrodą


Dzień Zaangażowania Społecznego UMK

Artykuł zawiera galerię

Osiem projektów z grantami NCN

Świętujemy różnorodność

Artykuł zawiera galerię

Sukcesy w "Miniaturze"

Dekada w Młynie

Spółki z górnej półki


Wydziały otwarte na młodzież

Spotkanie z ambasadorem

Artykuł zawiera galerię

Mobilne studiowanie


Wynalazek z misją

Wspomnienie zmarłych

UMK w prestiżowym rankingu


KOI w tulipanach

Artykuł zawiera galerię

Bezpieczne postoje dla hulajnóg

Projekt kopernikańskiego roku

Artykuł zawiera film

Zdany egzamin z demokracji

Święto książki regionalnej

Kosmiczne otrzęsiny UMK


Srebrny jubileusz ULO

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Z UMK do Rady Doskonałości

Nauka bliżej biznesu

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Nowi profesorowie

Wśród najbardziej wpływowych uczonych

Neurodio wyróżnione przez giełdę


Apel JM Rektora

Książka z automatu

Artykuł zawiera galerię

Najmłodsi z indeksami

Artykuł zawiera galerię

Rozwój kariery po doktoracie

Dzień z NAWA

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Nagrody dla Najlepszych na UMK


Nowy rok akademicki rozpoczęty!

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Inauguracje wydziałowe

Zmiana na stanowisku kwestora


Stanowisko Prezydium KRASP

Stypendia ministra

Kampus pełen kultur

Artykuł zawiera galerię

Inauguracja roku akademickiego

Artykuł zawiera film

Dyskusje o bibliotekach akademickich

W ekosystemie nauki i biznesu


Zostań gwiazdą społecznego zaangażowania

Artykuł zawiera film

Noc pełna nauki

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Chórem za ocean


Deklaracja dla zjednoczonej Europy

Wieczór z wirtuozem fortepianu

Artykuł zawiera galerię

Czy Kopernik nas kręci?

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Światowy Kongres Kopernikański zatoczył koło

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie

Okrągłe urodziny UCJO

Artykuł zawiera galerię

Fantastyczny "Copernicon"

Zajęcia po europejsku

Ocena zajęć dydaktycznych

Artykuł zawiera film

Kongres z przyszłością

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

W gościnnych progach KOI

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

W profesorskim gronie


Zjedz jak Kopernik

Artykuł zawiera film

Nowa prorektor ds. współpracy z otoczeniem

Pierwszy dzwonek w ULO

Artykuł zawiera galerię

Kongres na ekranie

Artykuł zawiera film

Toruń stolicą neuronauki

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Toruń wokół ŚKK

Artykuł zawiera film

Uniwersyteckie zbiory w CSW

Akredytacje prasowe na Światowy Kongres Kopernikański

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Koperniku

Artykuł zawiera film

Wielki finał Kongresu

Artykuł zawiera film

Komunikat Rektora

UMK w rankingu szanghajskim


Rekrutacja 2023. Nabór uzupełniający na studia

Granty dla młodych

W profesorskim gronie


Obierz kurs na języki

UMK w rankingu Webometrics

Sztuka (w) konserwacji

Artykuł zawiera galerię

Przedsiębiorczość po angielsku

Artykuł zawiera galerię

Językowy wolontariat w YUFE

Hity rekrutacji 2023


Lato z "Głosem Uczelni"

Integracja na dobry start

Artykuł zawiera film

Oświadczenie władz rektorskich UMK


Pożegnanie z "Zerówką"

Artykuł zawiera galerię

Stypendia dla wybitnych

Pierwsi ambasadorowie otwartej nauki


Nowa dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego

Strategia UMK: "Kształcenie" personalne

Artykuł zawiera film

Nagrody rektora dla kadry wspierającej

Artykuł zawiera galerię

Rekrutacja 2023. Studiuj na UMK

Artykuł zawiera film

Stopień wyżej. Rekrutacja na studia uzupełniające

Artykuł zawiera film

Nagrody rektora dla kadry naukowej

Artykuł zawiera galerię

Czym KOI stoi?

Kongres, który łączy

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Wirtualne miasteczko UMK na podium

Artykuł zawiera film

Ocena zajęć dydaktycznych

Artykuł zawiera film

Z Nagrodami Marszałka

Tydzień Różnorodności na UMK

Artykuł zawiera galerię

Nowa Hanza z naukowym akcentem

Artykuł zawiera galerię

Kopernik na Bydgoskim Przedmieściu

Uniwersytet społecznie zaangażowany


Kolejny krok: Światowy Kongres w Olsztynie

Innowacyjny wpływ na biznes

Bliskie spotkania z HR

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Naukowa młodość z nagrodami PAN

Ruch po zdrowie

Artykuł zawiera film

Studencki głos na forum YUFE


Strategia UMK: "Ludzie" z sukcesami

Artykuł zawiera film

Podziękowania od Unii Kobiet

YUFE Academy na UMK

Artykuł zawiera film

Cenne granty na badania

Przewodnik po historii

Dyplomy dla najmłodszych

Artykuł zawiera galerię

Bezpieczeństwo i równość w akademickiej sieci

Nadchodzą Piernikalia!

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Pod psychologiczną lupą


Sobota w ogrodzie

Zmiana u sterów UCI

Zasłużona dla kultury


Toruń porusza - integrujmy się!

Ogólnopolski tydzień z biblioteką

Artykuł zawiera galerię

Równość na warsztacie

Artykuł zawiera galerię

Ku najwyższej jakości

Naukowe Miasteczko pełne eksperymentów

Doradczy głos z biblioteki


Uniwersytety w międzynarodowej sieci

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Nowy partner w YUFE

Rekrutacja do Programu MOST


Piernikowe Targi Pracy

Artykuł zawiera galerię

Zaplanuj swój Festiwal

"Głos Uczelni" na wiosnę


Filmowe podsumowanie

Artykuł zawiera film

Życzenia Świąteczne

Festiwal w pigułce

Artykuł zawiera film

Etnowielkanoc pod palmami

Artykuł zawiera galerię

Welconomy z nagrodami

Artykuł zawiera galerię

Darmowe studia na europejskich uniwersytetach


Na straży bezpieczeństwa

Stypendia dla najlepszych

Kwiecień w ogrodzie


Festiwalowy bieg z książką

Kopernik z dobrej strony

Nowa kolekcja e-książek


Partnerska wizyta w Irlandii

Ogród społeczny otwarty na wiosnę

Artykuł zawiera galerię

Rada dla lepszego kształcenia


Wydziały otwierają drzwi

Artykuł zawiera galerię

Fundusze europejskie pod kontrolą

Nauka i biznes razem w przyszłość

Artykuł zawiera galerię

Pięć "Pereł nauki"

Nowy etap podróży z YUFE

Artykuł zawiera galerię

Mentoring bez granic


W profesorskim gronie

Porozumienie w sprawie zasad regulacji wynagrodzeń

Dzień gier planszowych na UMK


Startova.pl z nową prezes

Miliony dla szpitala

Erasmusi zorientowani na UMK

Artykuł zawiera galerię

Gdzie oczy poniosą

Artykuł zawiera film Artykuł zawiera podcast

Solidarni z Ukrainą

Prof. Peebles: Odkrycia są nieuniknione

Artykuł zawiera film

YUFE Townhall z ofertą dla postdoków

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie

Ambasador na Warmii i Mazurach


Moc naukowych awansów

Artykuł zawiera galerię

Święto Uniwersytetu pełne nagród i wyróżnień

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Nieznane oblicza Kopernika

Artykuł zawiera galerię

Ruszył Światowy Kongres Kopernikański!

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Świętujemy 550. urodziny Kopernika

Artykuł zawiera galerię

Wierni kopernikańskiej tradycji


Społeczny ogród wyrośnie na UMK

Świętowanie na ekranie

Artykuł zawiera film

Kopernikański "Głos Uczelni"


Pomoc prosto z serca

Święto Uniwersytetu 2023

Artykuł zawiera film

AKTUALIZACJA: zbiórka zakończona


Powstaje program promocji UMK

Szkoły przyjaciół Kopernika

Startup w podróży


Ponadczasowy prezent dla Kopernika

Artykuł zawiera film

Podsumowanie zajęć dydaktycznych

Artykuł zawiera film

Nadchodzi Światowy Kongres Kopernikański

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Muzyka i kosmos

Artykuł zawiera galerię

Akredytacje prasowe na Kongres

Politologia gra z WOŚP


W sieci badawczych uniwersytetów

Razem przeciwko kryzysowi

IDUB wspiera publikacje


Miejskie laboratorium

Nauka języków w Centrum

Wkraczamy w Rok Kopernikański


Liderzy z powołaniami

Artykuł zawiera galerię

Doktorancka reprezentacja UMK

W Radzie NCN


"Głos Uczelni" na zimę

Życzenia świąteczne

Nowe otwarcie uniwersyteckiej promocji

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Zdolni pod nowym adresem

Działalność na medal

Międzynarodowe święta

Artykuł zawiera galerię

Wartościowe badania

Zabytki na swoim

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Paczka z Uniwersytetu

Artykuł zawiera galerię

Jakościowe podsumowanie

W Collegium Maximum o badaniach Polonii

YUFE Academy o wyzwaniach współczesności

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Wirtuoz na urodzinach Kopernika

Najlepsze i najlepsi na wydziałach

Cytowani i wpływowi


Kopernik patronem roku 2023

Wsparcie w pracy i studiowaniu

Happening w Tygodniu Tolerancji

Artykuł zawiera galerię

Plan dla równości

Naukowa współpraca z Rzymem

Doskonałość w centrum uwagi

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Wspomnienie zmarłych

MOST na studia w innym mieście

Na Forum o przedsiębiorczości


Zmiana w organizacji roku akademickiego

Jesień z "Głosem Uczelni"

IDUB rozwija potencjał


Poradnie studenckie rekrutują

A może Erasmus+?

Zasady oszczędzania energii


Komunikat władz Uniwersytetu

Podręcznikowe wsparcie

Wtorki pod znakiem wiedzy


Aloha UMK! Tydzień z otrzęsinami

Randki nauki z mediami

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Nowi profesorowie


Studia bez granic

Artykuł zawiera film

Stanowisko Prezydium KRASP

Bydgoskie szpitale inspirują


YUFE Minors - studiuj międzynarodowo

Najlepsze i najlepsi na UMK

Inauguracja 2022. Rok pod znakiem Kopernika

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Historyczna modernizacja

Boisko za głosy

Inauguracje wydziałowe

Artykuł zawiera galerię

Indeksy dla najmłodszych

Artykuł zawiera galerię

Uroczysta inauguracja roku akademickiego

Artykuł zawiera film

Maturzyści na Salonie


Stypendia ministra - czas zgłoszeń

Międzynarodowo w kampusie UMK

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Wirtualnie o zrównoważonym rozwoju


Nocna pełnia nauki

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Badanie satysfakcji

Zajęcia skrojone dla Ciebie!


Czas na Copernicon

Gotowi do biegu?

Artykuł zawiera galerię

Innowacyjni z YUFE


Program YUFE dla postdoków

Studiuj po europejsku!

Artykuł zawiera film

Wyższa jakość kształcenia

Artykuł zawiera film

IDUB z nowej strony

Psychologia liczy (na) głosy

Artykuł zawiera film

W profesorskim gronie


Od kanapowca do sportowca

Kursy językowe z rabatem

UMK w prestiżowym rankingu


Druga tura rekrutacji dla obcokrajowców

Nabór uzupełniający na studia

Nowe wyłaniające się pola badawcze


Mocni w naukach o życiu

Znamy wyniki ewaluacji

YUFE wśród najbardziej obiecujących inicjatyw


Doskonała jakość dydaktyki

Hity rekrutacji 2022

W zespole brokerów innowacji


Spotkajmy się na UMK!

Artykuł zawiera galerię

Komunikat prasowy

Uczelnia badawcza w Mieście Nauki


Stypendia dla najlepszych

Najmłodsi absolwenci UMK

Artykuł zawiera galerię

Nagrody rektora dla kadry naukowej

Artykuł zawiera galerię

Lektura nie tylko na wakacje

"Perspektywy" na piątkę

Ster na zmianę

Artykuł zawiera galerię

Najczęściej cytowane czasopisma

Z Nagrodami Marszałka

Ambasador Japonii z wizytą na UMK

Artykuł zawiera film

YUFE w naszym mieście

Artykuł zawiera galerię

Badanie satysfakcji

Młody konstruktor z palmą pierwszeństwa


Uśmiech dla przyjaciół z Ukrainy

Artykuł zawiera galerię

Nagrody rektora dla pracowników administracji

Artykuł zawiera galerię

Nowy przewodniczący Samorządu Studenckiego


Rekrutacja 2022. Dołącz do społeczności UMK

Dzień z YUFE

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Ocena zajęć dydaktycznych

Artykuł zawiera film

YUFE matchmaking - razem po grant

Współpraca dla bezpieczeństwa

Artykuł zawiera galerię

Dobry znak dla Kongresu Kopernikańskiego

Artykuł zawiera galerię

"Polonez" dla trojga

Poszukiwani ambasadorzy otwartej nauki

Szansa dla doktorantów z Ukrainy


Miliony na badania

W profesorskim gronie

Bezpłatne studia dla obywateli Ukrainy


Tygiel studenckiego potencjału

Artykuł zawiera galerię

Startupy z wizją

Piernikalia 2022

Artykuł zawiera galerię

IDUB wyłoni nowe pola badawcze

Artykuł zawiera film

Zadbają o rozwój czasopism

Kierunek: wsparcie i rozwój


Grant na rozwój innowacji

Zapytaj nas o YUFE

Majowe święto liryki


Matematyka w tłumaczeniu

Targi pracy 2022

Maj w bibliotece


Wiosenny "Głos Uczelni"

Wystartuj z biznesem

YUFE Academy wokół dobrostanu obywateli

Artykuł zawiera film

Badanie satysfakcji

Łyk dobrej rozmowy

W stronę komercjalizacji


Naukowa wizytówka uniwersytetu

Artykuł zawiera film

List JM Rektora w sprawie szczególnych zasad bezpieczeństwa

Dokumenty w chmurze


Piknik "Poznajmy się"

Sieć bezpiecznych uniwersytetów

Artykuł zawiera galerię

Festiwal z ukraińskim akcentem


Start rekrutacji dla obcokrajowców

Zaprogramuj swój Festiwal

Ku najwyższej jakości kształcenia


MOST do innego miasta

Pomoc prawna dla osób z Ukrainy

Erasmusi poznali wielkanocne tradycje

Artykuł zawiera galerię

Cups of Talks - integracyjne pogawędki

Preludia w duetach

Rośnie Centrum Nauk Technicznych

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Ankieta przeciw przemocy

Toruń z naukowej perspektywy

Festiwal Nauki i Sztuki. 20 lat doświadczeń


Stypendia dla najlepszych

Studiuj po europejsku

Nowi profesorowie


IV Charytatywna Gala Copernicana

Artykuł zawiera galerię

Nowe zarządzenie Rektora

Szlakiem Kopernika


Strategia UMK: nowoczesne zarządzanie

Artykuł zawiera film

Przeniesienie na UMK z ukraińskich uczelni

#studenciUKRAINIE - wolontariat bez granic


Finansowe wsparcie dla ukraińskiej społeczności UMK

Przyjazna przestrzeń w Bibliotece

Artykuł zawiera galerię

Granty na start dla badaczy z Ukrainy


Zasady zarządzania kryzysowego

Porozmawiajmy o zdrowiu psychicznym

Strategia UMK: rozwój uniwersyteckiej wspólnoty

Artykuł zawiera film

Otwieramy drzwi do wirtualnego kampusu

Artykuł zawiera film

Zawieszenie współpracy z Rosją i Białorusią

Tysiące książek w wolnym dostępie


Prestiżowe międzynarodowe studia na UMK

YUFE z Ukrainą

Wsparcie przez zrozumienie - zaproszenie na webinarium


Wszystkie ręce na pokład

Pomoc dla Ukrainy

Dołączyły do grona profesorów


Zarządzenie Rektora - funkcjonowanie Uniwersytetu

A może tak doktorat w YUFE?

Strategia UMK: zaangażowanie w relacje

Artykuł zawiera film

W sieci studenckich poradni

UMK solidarnie z Ukrainą

Nowi Ambasadorowie


"Ratio et Spes" wokół zdrowia i życia

Artykuł zawiera film

Prof. Martin Kramer doktorem honoris causa UMK

Święto Uniwersytetu 2022

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Pełna moc zarządzania

Potrójne święto Kopernika

Artykuł zawiera film

W obronie manuskryptu


Zorientowani na UMK

Urodziny Kopernika z noblistami

Artykuł zawiera film

Komunikat Zespołu Prasowego UMK


Promotorka dobrego wizerunku

Europa czeka na Ciebie!

Artykuł zawiera film

Studenckie Forum YUFE zaprasza


Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie

Strategia UMK: kształcenie na najwyższym poziomie

Artykuł zawiera film

"Głos Uczelni" na wiosnę


Kolejna poradnia studencka otwarta!

Rekordowo duże serca

Szansa na "Debiut"


Na czele zespołu IDUB

Strategia UMK: mocna nauka

Artykuł zawiera film

Szybkie randki z nauką

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Zajęcia i sesja w trybie zdalnym

Nagrodzone publikacje

Ocena zajęć dydaktycznych

Artykuł zawiera film

Ramię w ramię z WOŚP

Rekrutacja w środku roku

Wsparcie dla różnorodności


Słowo o wizerunku naukowca

Artykuł zawiera film

Nowa Strategia Uniwersytetu

Artykuł zawiera film

W czołówce najlepszych liceów


Wsparcie w ramach praktyk

Lektoraty i zajęcia wf od 10 stycznia

Zmiany w organizacji kształcenia


Kopernikański Ośrodek Integracji

Artykuł zawiera galerię

Rektor o jakości kształcenia na UMK

Klucze od miasta


Tydzień Tolerancji: Krzysztof Lewandowski

Artykuł zawiera film

Życzenia świąteczne

Artykuł zawiera film

Nowy "Głos Uczelni"


Tydzień Tolerancji: Tadahiro Yamada

Artykuł zawiera film

Apel Związków Zawodowych

Zaprogramują Młyn Wiedzy


Rada na przyszłość

Tydzień Tolerancji: Amblessed Okoli

Artykuł zawiera film

W setce Forbesa


Tydzień Tolerancji: Syifa Hasanah

Artykuł zawiera film

Miesiąc zdalnej nauki

"Miniatura" na 5


Szeroki strumień grantów

Ich słowa się liczą

Tydzień Tolerancji: Volodymyr Tkachenko

Artykuł zawiera film

Na starcie YUFE Student Journey

Doktoranci o doktorantach

Eksperci: warto się szczepić

Artykuł zawiera film

Strategiczne powołania

Artykuł zawiera galerię

MOST - ostatnie dni rekrutacji

Szczepimy się na UMK


20 lat międzyuczelnianej informatyzacji

Artykuł zawiera film

List w sprawie szczepień

Kariera naukowa w YUFE czeka


UMK w Tygodniu Tolerancji

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Kolejny "Wtorek z nauką"

Godziny rektorskie 12 listopada


Docenieni za publikacje

W YUFE o społecznym zaangażowaniu

Wszystko o doktoracie z YUFE


Mały świat wielkiej nauki

Artykuł zawiera galerię

Tydzień z przedsiębiorczością

Wspomnienie zmarłych


DroneTech 2021: technologie najwyższych lotów

Artykuł zawiera galerię

Wspólnie z Powiatem

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Godziny rektorskie 2 listopada


Zwycięstwo wchodzi w grę

Profilaktyka na warsztatach

Spełnij marzenia o własnym biznesie


Wsparcie w opiece dzięki kursom

List Ministra wokół szczepień

Pół wieku partnerskiego uniwersytetu


YUFE Town Hall. Spotkanie w Bremie

Miasteczko pełne życia

Artykuł zawiera galerię

W trosce o bezpieczeństwo


VII Bieg z książką

Artykuł zawiera galerię

Doktoranci z wizytą w Toruniu

"Głos Uczelni" na jesień


Poradnie Studenckie zapraszają do współpracy

Dla lepszego modelu Uniwersytetu Europejskiego

Najlepsze i najlepsi na UMK


Inauguracja roku akademickiego

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Doktorat honoris causa dla prof. Hanny Suchockiej

Deszcz nagród dla UMK

Artykuł zawiera galerię

Medale i honory

Artykuł zawiera galerię

Nowe zarządzenia Rektora i Kanclerza

Wydziałowe inauguracje


Wnioski o stypendium ministra

Nauka i biznes na forum

Artykuł zawiera galerię

Międzynarodowy kampus UMK

Artykuł zawiera galerię

Powraca YUFE Academy

Artykuł zawiera film

Nabór do YUFE Student Journey wciąż trwa!

Artykuł zawiera film

Kopernik na Coperniconie

Artykuł zawiera film

YUFE Talk Show z Rzymu

Edukacyjny wrzesień z Salonem Maturzystów

Nocne spotkania z nauką

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Do zobaczenia w październiku!

List w sprawie zajęć ogólnouniwersyteckich

Na czele uniwersyteckiego think tanku


Chórem we Francji

Artykuł zawiera film

Bezpieczny powrót do zajęć stacjonarnych

UMK w Rankingu THE


Zaplanuj swoją podróż z YUFE

Ocena zajęć w nowym wydaniu

Uwaga na fałszywe e-maile!


MOST do innego miasta

Uniwersyteckie akcenty na festiwalu światła

Artykuł zawiera galerię

Nagrodzeni za publikacje


Jedyna taka czwórka

Artykuł zawiera galerię

Rusza druga tura rekrutacji

Kursy językowe z rabatem


Międzynarodowe sukcesy licealistów

Nowi profesorowie

Wspólnie dla energii przyszłości

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Innowacyjnie z YUFE

Ósemka z UMK na liście filadelfijskiej

Tegoroczne hity rekrutacji


Wyniki rekrutacji 2021

YUFE Talk Show prosto z Essex

Nowoczesna biblioteka cyfrowa

Artykuł zawiera film

Rusza YUFE Academy!

Przeciw COVID-19: nowe zarządzenia

"Zerówka" na szóstkę

Artykuł zawiera galerię

Wiesz, że zdrowo jesz

Nagrody rektora dla pracowników naukowych

Artykuł zawiera galerię

Przeciw dyskryminacji rasowej


Poradnie Studenckie podsumowują i planują

Artykuł zawiera film

Młodzi naukowcy ze stypendiami Ministra

Nagrody rektora dla pracowników administracji

Artykuł zawiera galerię

Perspektywy na sukces

YUFE dla rozwoju kariery

Stypendia za publikacje przyznane


YUFE również po polsku!

Letni "Głos Uczelni"

Najczęściej cytowane czasopisma z UMK


20 lat z nauką i sztuką

Artykuł zawiera film

Jak radzić sobie ze stresem?

W światowej elicie


Dzień YUFE na UMK

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Debiut YUFE Talk Shows

Rekrutacja 2021. Nowe kierunki studiów


Studiuj na UMK!

W ekologicznym rankingu szanghajskim

Ocena zajęć dydaktycznych

Artykuł zawiera film

Razem z miastem dla rozwoju YUFE

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Szeroki repertuar grantów dla UMK

Nowi profesorowie


Zdrowa żywność na wyciągnięcie ręki

Godziny rektorskie 4 czerwca

Zapraszamy na wirtualne targi pracy


YUFE: wyjątkowa szansa na rozwój

Nowi doktorzy z dyplomami

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Międzynarodowe i intensywne. Nowe kursy na UMK


Tydzień Bibliotek

Artykuł zawiera film

Promocje doktorskie

Studenccy promotorzy Polski


Sesja egzaminacyjna w trybie zdalnym

Najlepsi w plebiscycie Gali Copernicana

Wydziały otwierają wirtualne drzwi


Fabulae de futuris - rozstrzygnięcie konkursu

Artykuł zawiera film

Nowy budynek z lądowiskiem w Bizielu

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Kuźnia Liderów Regionu


Dołącz do YUFE Student Forum

Per YUFE ad astra

Poznajmy się - Tydzień Ośrodka Wsparcia i Rozwoju


UMK, w czym możemy pomóc?

Głos Uczelni na wiosnę

Część zajęć w zmienionym trybie


Uczelnie YUFE gotowe na przyjazd studentów

Nowy zastępca kanclerza

Studencka siła YUFE


Szpital poszukuje wolontariuszy

Nagrodzeni za publikacje

Zdalne nauczanie do 9 kwietnia


Studenci pomogą mieszkańcom

Ekspertka od innowacji

Dodatkowy termin egzaminów


Lepsza jakość na UMK

List do Profesora Jana Kopcewicza

Za sterami CTT


UMK na Salonie "Perspektyw"

Komunikat JM Rektora ws. terminu szczepień

Szczepienia nauczycieli akademickich


Nowe zarządzenia Rektora i Kanclerza

Naukowe wtorki dla studentów

20 lat z absolwentami


Filmowe pozdrowienia dla absolwentów

Artykuł zawiera galerię

Ratio et Spes dla badacza skutków globalnego ocieplenia

Artykuł zawiera film

Święto Uniwersytetu

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Stypendia JM Rektora za publikacje

Wirtualnie witamy studentów zagranicznych

Niemal 16 tys. zł w finale WNoPiB dla WOŚP


Urodziny Kopernika: wykład on-line

Pani dyrektor od wsparcia i rozwoju

Maestro i Sonata dla UMK


Najlepsi w konkursie "International NCU Campus"

Na straży praw doktorantów

Rejestracja na wykłady ogólnouniwersyteckie


Święto Uniwersytetu - list JM Rektora

WNoPiB dla WOŚP

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące na podium


Nawiąż międzynarodowe przyjaźnie

Zajęcia dydaktyczne do oceny

Artykuł zawiera film

Pierwsze posiedzenie Rady Uniwersytetu


Organizacja kształcenia - zarządzenie Rektora

Nagrodzone innowacje

Rusza WNoPiB dla WOŚP

Artykuł zawiera film

Sportowy jubileusz: AZS kończy 75 lat!

Artykuł zawiera film

Nauka przekracza granice

Zapytaj eksperta i nie bój się szczepienia


Laur Verba Veritatis dla UMK

Edukacyjny biegun podbity

Medyczny reprezentant


Nowe zarządzenia Rektora i Kanclerza

Praktyki studenckie w NFZ

Coraz wyżej w rankingu QS


Nominacje profesorskie

Ponownie na czele Doktoranckiego Forum

W Krajowej Reprezentacji Doktorantów


Zimowy Głos Uczelni

UMK w rankingu U.S. News

UMK pod lupą pracowników i studentów


Prawni eksperci w KRASP

Mural dla artysty wielkiego formatu

Artykuł zawiera galerię

Filmy absolwenckie "Do zobaczenia!"

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Rada Uniwersytetu w nowym składzie

YUFE świętuje i zaprasza na Townhall

Nowy doradca w NCBiR


Studenci UMK laureatami StRuNy 2020

Biblioteka przyszłości

Prof. Rouba laureatką Nagrody Ministra Kultury


Doradzi Bankowi Światowemu

Granty OPUS i PRELUDIUM przyznane

YUFE Diploma Supplement Track: nabór do pilotażowej edycji


Pierwsze miejsce za pracę o mieście

W Radzie PACTT

Startuje YUFE Virtual Campus


Szkoły Doktorskie na międzynarodowym poziomie

Kolejne stypendia za publikacje

Zostań reprezentantem UMK w Studenckim Forum YUFE


Zajęcia praktyczne zawieszone do 22 grudnia

UMK w YUFE Academy

Artykuł zawiera film

Experience Work Day - pomóż swojej karierze


Troje nowych pełnomocników rektora

IRSW zbada rozwój UMK

"Inkubator Innowacyjności": granty badawcze do zdobycia


KRASP o aktualnej sytuacji społecznej

Apel Prezydium KRASP: - Jesteśmy z Wami i dla Was

Sześciu nowych Profesorów


"International NCU Campus" - wystartowała III edycja konkursu!

List Rektorów UMK w sprawie protestów przeciwko decyzji TK

Stypendia za wysoko punktowane publikacje


UMK koordynuje i monitoruje

Nagrody premiera dla najlepszych prac doktorskich i habilitacyjnych

Prof. Roman Czaja laureatem Nagrody Eike von Repkowa


Prof. Katharina Boguslawski laureatką Nagrody Naukowej Polityki!

Kanclerz o pracy administracji (zarządzenie z 19 października)

Zarządzenie Rektora UMK z 19 października


Poznaj YUFE, dołącz do YUFE Academy 2020!

XI Tydzień Otwartego Dostępu

Komunikat JM Rektora UMK


Prof. Dybaś z austriackim odznaczeniem

Studiuj z Erasmusem

Atrakcyjne i bezpłatne - szkolenia z kompetencji miękkich


Witamy nowych studentów

Artykuł zawiera galerię

Wystawa "Wizytówka"

Z nagrodą za wybitne osiągnięcia


Wokół Gospodarki 4.0

Zabiegani z Tyrmandem

Artykuł zawiera galerię

Stypendia ministra dla studentów


Kształcenie zdalne - szkolenia dla studentów

Ku umiędzynarodowieniu - bezpłatne warsztaty

Artykuł zawiera film

Witamy na Portalu Informacyjnym UMK!


Najlepsi i najlepsze na UMK

Honory dla Profesora Witkowskiego

Witamy studentów zagranicznych

Artykuł zawiera galerię

Jesienna odsłona teatralnej "Klamry"

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie

Wirtualna Noc Naukowców

Artykuł zawiera film

Salon Maturzystów online

Ważne funkcje Rektora w KRASP

Pierwszy rok IDUB

Artykuł zawiera galerię

Z tytułem "Promotora Polski"

Artykuł zawiera galerię

Pomoc UMK dla białoruskich studentów

Najlepsze studenckie start-upy nagrodzone na Welconomy

Artykuł zawiera galerię

Dr Agata Karska wyróżniona Nagrodą Rektora

Biegiem przez passusy Tyrmanda

Do Bremy z YUFE


Prof. Kędziora-Kornatowska we władzach KRAUM

Inauguracja roku akademickiego

Artykuł zawiera galerię Artykuł zawiera film

Hity tegorocznej rekrutacji


Nowi profesorowie

Ponad 2 miliony na inkubację innowacji

Nowy przewodniczący Samorządu Studenckiego


Kariera dwutorowa 3.0

Pierwszy magister "dwutorowiec"

UMK w Perspektywach


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.