Tablica informacyjna z logo Uniwersytetu i napisem "Wiodący Uniwersytet badawczy w Polsce", w tle widać Aulę UMK Życie kampusu

IDUB rozwija potencjał

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Trwają nabory w konkursach realizowanych w ramach programu Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza na UMK.

Celem programu IDUB jest wzrost międzynarodowego znaczenia działalności uczelni poprzez podniesienie poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia.

Aktualnie IDUB prowadzi następujące konkursy:

Celem konkursu jest umożliwienie doktorantom Uniwersytetu spoza Centrów Doskonałości zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych oraz udział w zagranicznych konferencjach naukowych. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie finansowania trwającej 30 dni wizyty (stażu) w zagranicznej instytucji naukowej. Nabór do tej edycji konkursu trwa do 31 października 2022 r. Więcej informacji na stronie. 

Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, które wpisują się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej: internacjonalizacji, interdyscyplinarności, innowacyjności i integralności. W ramach konkursu można wnioskować o wsparcie przede wszystkim badań wstępnych, rozpoznawczych, pilotażowych i kwerendy, wyjazdów na zagraniczne konferencje międzynarodowe i udziału w konkurach międzynarodowych. Ponadto studenci i doktoranci mogą starać się o dofinansowanie zakupu materiałów oraz organizację wystaw indywidualnych i grupowych. Konkurs jest skierowany do studentów UMK, studenckich kół naukowych oraz doktorantów (z wyłączeniem osób będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości). Nabór wniosków trwa do 7 listopada 2022 r., a więcej szczegółów można znaleźć na stronie. 

W ramach tego konkursu istnieją następujące moduły: konkurs dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych, konkurs dla stażystów po doktoracie wizytujących UMK, konkurs dla doświadczonych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych oraz konkurs dla profesorów wizytujących UMK. Celem tych konkursów jest przede wszystkim zdobycie międzynarodowego doświadczenia badawczego zarówno w pracy z zespołem za granicą, jak i w Polsce, a dzięki temu umiędzynarodowienie badań naukowych. Nabór rozpocznie się 24 października i potrwa 21 listopada 2022 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie IDUB.

Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza ogłasza również konkursy, na które nabór nie jest ograniczony konkretnym terminem i aplikacje są przyjmowane w trybie ciągłym. Są to:

Celem konkursu jest zwiększenie liczby grantów badawczych o charakterze międzynarodowym w ramach programów European Research Council, Marie Skłodowska-Curie Actions lub innych prestiżowych programów, w szczególności finansowanych przez Komisję Europejską. Laureaci otrzymują wsparcie finansowe w zakresie przygotowania grantów. Szczegóły można znaleźć na stronie.

Celem konkursu jest umożliwienie nauczycielom akademickim uzyskania finansowania kosztów publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych oraz ich upowszechnienia w otwartym dostępie (Open Access). Nabór wniosków odbywa się w trzech odrębnych grupach, które tworzą:

  1. członkowie Uniwersyteckich Centrów Doskonałości (UCD)
  2. członkowie zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields – EF)
  3. osoby spoza zespołów, o których mowa w ustępach 1 i 2, w ramach limitu na zrównoważony rozwój dyscyplin na Uniwersytecie.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie.

Konkurs przeznaczony dla nauczycieli akademickich oraz doktorantów Uniwersytetu, którzy chcą skorzystać z doświadczenia ekspertów podczas przygotowana projektu badawczego w procesie wnioskowania o grant z funduszy zewnętrznych. Nabór jest realizowany w trybie ciągłym, przy czym zgłoszenie w konkursie musi wpłynąć 4-6 miesięcy przed terminem składania wniosku w konkursie o grant z funduszy zewnętrznych. O szczegółach konkursu można przeczytać na stronie.

Celem konkursu jest finansowanie kosztów publikacji doktorantów w ramach programu "Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza". Do udziału uprawnieni są uczestnicy studiów doktoranckich i doktoranci szkół doktorskich, z wyłączeniem osób będących członkami Uniwersyteckich Centrów Doskonałości. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie:

  1. opłaty za zapewnienie otwartego dostępu (Open Access) do artykułu w czasopiśmie naukowym z Q1 lub Q2;
  2. opłaty za tłumaczenie lub korektę językową artykułu;
  3. dofinansowanie druku monografii.

Szczegółowe informacje wraz z maksymalnymi kwotami finansowania określa regulamin konkursu, który można znaleźć na stronie.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

UMK na Nocy Innowacji

Artykuł zawiera film

Poradnie studenckie rekrutują


A może Erasmus+?

Nagroda za nową fizykę

Artykuł zawiera film

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.