Kampus uniwersytecki zimą Życie kampusu

Zajęcia i sesja w trybie zdalnym

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Zarządzenie nr 11 Rektora UMK z 25 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. W okresie od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach i innych formach kształcenia odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, na mocy decyzji właściwego dziekana, na terenie Uniwersytetu lub szpitali uniwersyteckich mogą się odbywać zajęcia praktyczne na ostatnim roku studiów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i położnictwa.
  3. Zajęć, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się do limitu punktów określonego w zarządzeniu Nr 162 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2021 r., poz. 269).

§ 2

  1. Egzaminacyjna sesja zimowa oraz egzaminacyjna sesja zimowa poprawkowa w roku akademickim 2021/2022 odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, egzaminy dyplomowe odbywają się z wykorzystaniem metod i technik na odległość w trybie synchronicznym.

§ 3

Konsultacje (dyżury) pracowników w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, odbywają się z wykorzystaniem platform umożliwiających kontakt na odległość w trybie synchronicznym oraz z zapewnieniem możliwości interakcji między pracownikiem a studentem lub uczestnikiem innej formy kształcenia w czasie rzeczywistym.

§ 4
W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 zaleca się planowanie wykładów, niezależnie od liczby uczestniczących w nich studentów i innych uczestników procesu kształcenia oraz innych zajęć w grupach liczących co najmniej 30 studentów lub innych
uczestników procesu kształcenia na studiach i innych formach kształcenia w taki sposób, żeby ich przeprowadzenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym, jeżeli wymagać tego będzie sytuacja epidemiczna, było organizacyjnie
możliwe.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 r.

 

Rektor
prof. dr hab. Andrzej Sokala

 

Treść Zarządzenia nr 11

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.