W zwiększanie społecznego zaangażowania UMK włączeni są m.in. (na zdj. od lewej): Karol Mojkowski, prof. Włodzimierz Jaskólski, dr Anna Dubownik, prof. Przemysław Nehring, Magdalena Stremplewska, Katarzyna Pawlonka i dr Joanna Cywińska-Raczkowska Życie kampusu

Uniwersytet społecznie zaangażowany

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpoczyna się proces mapowania zaangażowania społecznego. Celem badania jest zwiększenie widoczności dobrych praktyk tego typu na naszej uczelni i zbadanie możliwości podejmowania prospołecznych aktywności w wymiarze międzynarodowym.

UMK realizuje wiele inicjatyw, które przyczyniają się do wypełniania trzeciej misji uczelni. Aktywności umacniające relacje między Uniwersytetem a otoczeniem społecznym są podejmowane zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i jako inicjatywy oddolne osób studiujących oraz zatrudnionych. Organizatorów i współorganizatorów takich działań prosimy o wypełnienie formularza, w którym m.in. mogą opisać podejmowanie przez siebie praktyki oraz ich wpływ na otoczenie, a także ocenić wsparcie instytucjonalne w tym zakresie.

Znaczenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest podkreślone w Strategii UMK 2021-2026 . – Jesteśmy zobowiązani, by wspierać społeczności lokalne wiedzą i zastosowaniem inteligentnych rozwiązań, stymulować rozwój miast regionu, a także być instytucją społecznie zaangażowaną i kulturotwórczą – wyjaśnia prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym UMK.

Badanie ankietowe, które właśnie się rozpoczyna, ma pomóc w ocenie zasięgu, formy i rodzaju społecznego zaangażowania UMK. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu Uniwersytetu Europejskiego YUFE (Young Universities for the Future of Europe) i odbywa się równolegle na wszystkich uczelniach sojuszu. Dzięki temu przyniesie możliwość międzynarodowego sieciowania inicjatyw podejmowanych na partnerskich uniwersytetach.

UMK jest międzynarodowym liderem pakietu zadań YUFE związanych z relacjami uczelni z otoczeniem społecznym – mówi prof. dr hab. Przemysław Nehring, prorektor ds. kształcenia i dyrektor wykonawczy YUFE na UMK. – Pracujemy razem, aby wspierać mieszkanki i mieszkańców regionu i umożliwiać im uczenie się przez całe życie, wyposażać w umiejętności, dzięki którym będą twórczo zmieniać społeczności, w których żyją, uczą się i pracują.

Jednym z celów konsorcjum na kolejne lata jest stworzenie Sieci Zaangażowania YUFE. Ma ona podnieść rangę działań społecznych uniwersytetów w przestrzeni europejskiej oraz służyć jako platforma wymiany doświadczeń i wskazówek do działania w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

– Dlatego istotnym aspektem badania będzie zebranie danych na temat instytucji, organizacji pozarządowych i podmiotów, z którymi współpracujemy oraz zbadanie ich możliwości do działania w ramach współpracy międzynarodowej – mówi Katarzyna Pawlonka z Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej, zaangażowana w działania YUFE z ramienia UMK.

Badanie ankietowe, które właśnie się rozpoczyna, ma pomóc w ocenie zasięgu, formy i rodzaju społecznego zaangażowania UMK. 
fot. Andrzej Romański

Analiza danych pozwoli na stworzenie instytucjonalnych ram, które ułatwiłyby podejmowanie międzynarodowej współpracy w tym zakresie.

– Chcemy zwiększyć poziom zaangażowania społecznego osób zatrudnionych w UMK, dlatego jednym z przewidywanych elementów instytucjonalnego wsparcia pracowniczek i pracowników jest możliwość finansowania międzynarodowych wyjazdów szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ (STT)  – wyjaśnia Karol Mojkowski, koordynator instytucjonalny YUFE na UMK oraz kierownik Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej. 

Dane zebrane w wyniku tego procesu zostaną również wykorzystane w raporcie wdrażania Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w latach 2023-2024 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Naszym celem jako uczelni jest m.in.  kształtowanie  postaw obywatelskich osób studiujących, sprzyjających budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości oraz komunikacji, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy – mówi dr Anna Dubownik, uczelniana koordynatorka ds. społecznej odpowiedzialności uczelni.

Co warto podkreślić, uporządkowanie katalogu praktyk zaangażowania społecznego na wydziałach może być w pewnym stopniu przydatne w kontekście kryterium III ewaluacji działalności naukowej ("Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki"), a także w wymiarze indywidualnym jako istotny składnik wpływający na ocenę pracowniczą (w przypadku nauczycieli akademickich: komponent organizacyjny; w przypadku pracowników niebędących nauczycielami: dodatkowe umiejętności i kwalifikacje jako "aktywności związane z budowaniem pozytywnego wizerunku uczelni w przestrzeni publicznej").

– Naszej analizie będą podlegać działania mające wpływ na społeczeństwo, np. badania naukowe związane z najbliższym otoczeniem -  ze społecznością lokalną, otoczeniem przyrodniczym, urbanistycznym, turystyką w mieście i regionie – mówi dr Joanna Cywińska-Raczkowska, zaangażowana w proces z ramienia Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii. – Interesują nas również wydarzenia popularnonaukowe, kulturalne, sportowe i profilaktyczne, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy tworzeniu kierunków studiów, działania okołoedukacyjne dla osób studiujących, np. wolontariat, staże w lokalnych instytucjach, i inne inicjatywy dla mieszkanek i mieszkańców miasta i regionu.

Zgłaszane praktyki muszą spełniać kilka warunków:

Przykładowe praktyki? Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Wieczór podróżnika, Bieg z książką, Ogród Jadalny, Asystent studenta z ASD, Czwartek z filozofią, Grawitacja, Wampiriada, Kampus UMK bez barier i Dzień Polarny.

Dane będą zbierane do 30 czerwca 2023 r. Dodatkowych informacji dotyczących ankiety udzielają: dr Joanna Cywińska-Raczkowska z Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii (j.cywinska@umk.pl, 56 611 26 40) oraz Magdalena Stremplewska z Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej (magdalena.stremplewska@umk.pl, 56 611 43 48). 

Przydatne linki:

Ankieta: https://ankiety.umk.pl/v3/index.php/955776?lang=pl

YUFE: https://yufe.eu/

YUFE UMK: https://www.umk.pl/yufe/

Strategia UMK: https://strategia.umk.pl/?task=news&action=all

Społeczna odpowiedzialność uczelni: https://www.umk.pl/uczelnia/odpowiedzialnosc/

Erasmus+ STT: https://www.umk.pl/wspolpraca/erasmus-plus-2021-2027/pracownicy/szkolenie/

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Odpowiedzialna misja uczelni

Społeczny ogród wyrośnie na UMK


Miejskie laboratorium

YUFE w naszym mieście

Artykuł zawiera galerię

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.