Zdjęcie 3 flag: Ukrainy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Polski Życie kampusu

Zawieszenie współpracy z Rosją i Białorusią

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki o zaprzestaniu współpracy pomiędzy Polską a Rosją w ramach porozumienia o współpracy w dziedzinie nauki i technologii zawartego 25 sierpnia 1993 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiesza do odwołania współpracę naukową i dydaktyczną ze wszystkimi rosyjskimi i białoruskimi uczelniami, instytucjami naukowymi, wydawnictwami i naukowcami.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika solidaryzuje się ze środowiskami w Federacji Rosyjskiej i Republice Białorusi wyrażającymi swój sprzeciw wobec wojny; zawieszenie współpracy naukowej i dydaktycznej należy jednak traktować jako konieczną formę oficjalnego protestu wobec agresji na Ukrainę.

Obywatele Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi, którzy przebywają obecnie na UMK, mogą kontynuować swoje badania i kształcenie zgodnie z harmonogramem.

Wiarygodne i aktualne informacje dotyczące ogólnopolskich zbiórek na rzecz Ukrainy można znaleźć na stronie https://pomagamukrainie.gov.pl/, która odpowiada za krajową koordynację pomocy humanitarnej. Za jej pośrednictwem można zgłosić  chęć udzielenia wsparcia, np. w formie finansowej, psychologicznej lub prawnej. Opublikowano tam również wykaz produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym Ukraińcom i Ukrainkom. Strona adresowana jest również do osób poszukujących pomocy – zarówno tych, które są w Ukrainie, jak i tych, które dotarły już do Polski.


У зв'язку із рішенням Міністерства освіти та науки про припинення співпраці між Польщею та Росією (в рамках угоди про співробітництво у галузі науки і техніки, укладеної 25 серпня 1993 року) Торунський університет імені Миколи Коперника, до окремого розпорядження призупиняє науково-дидактичну співпрацю з усіма російськими та білоруськими університетами, науковими установами, видавництвами та науковцями.

Університет Миколи Коперника висловлює свою солідарність із певиними середовищами у Російській Федерації та Республіці Білорусь, які висловлюють свій спротив війні, проте припинення науково-освітньої співпраці слід розглядати як необхідну форму офіційного протесту в стосунку до агресії проти України.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які зараз перебувають у Торунському університеті імені Миколи Коперника, можуть продовжувати навчання та дослідження за попереднім графіком.

Достовірну та актуальну інформацію про загальнонаціональні збірки пожертв для України можна знайти на сторінці  https://pomagamukrainie.gov.pl/, яка відповідає за загальнодержавну координацію гуманітарної допомоги.  За її допомогою ви можете повідомити про свою готовність надати підтримку, наприклад, у фінансовій, психологічній або юридичній формі. Там також є опублікований  перелік продуктів і засобів,  які можна передати українкам та українцям у потребі. Сторінка також є адресована особам, які шукають допомоги – як тим, що перебувають в Україні, так і тим, що вже прибули до Польщі.


В связи с решением Министерства образования и науки о прекращении сотрудничества между Польшей и Россией в рамках договора о сотрудничестве в области науки и техники, заключённого 25 августа 1993 г., Университет Николая Коперника в Торуни приостанавливает научное и учебное сотрудничество со всеми российским и белорусскими университетами, научными учреждениями, издательствами и учёными.Университет Николая Коперника солидаризируется с общественностью в Российской Федерации и Республике Беларусь, выражающей свое несогласие с войной.Однако приостановление научного и учебного сотрудничества следует рассматривать как необходимую форму официального протеста против агрессии в отношении Украины.

Граждане Российской Федерации и Республики Беларусь, находящиеся в настоящее время в Университете Николая Коперника, могут продолжить свою научную и образовательную деятельность в соответствии с графиком.

Достоверную и актуальную информацию об общенациональных сборах для Украины можно найти на сайте https://pomagamukrainie.gov.pl/, который отвечает за национальную координацию гуманитарной помощи. Через него вы можете сообщить о своей готовности оказать поддержку, например, в финансовой, психологической или юридической форме. Там также опубликован список товаров и средств, которые можно передать нуждающимся украинцам и украинкам. Сайт также адресован людям, которые ищут помощи – как тем, кто находится в Украине, так и тем, кто уже добрался до Польши.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

YUFE z Ukrainą

Wszystkie ręce na pokład


UMK solidarnie z Ukrainą

Pomoc dla Ukrainy


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.