Zbiórka na Wydziale Chemii UMK Część darów, które zostały przekazane w zbiórce Samorządu Studeckiego UMK Życie kampusu

Wszystkie ręce na pokład

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Społeczność akademicka czynnie angażuje się w zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla obywateli Ukrainy. Dary można zostawiać w specjalnie oznaczonych miejscach na wydziałach, w Uniwersyteckim Centrum Sportowym i w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Studenci UMK we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w Toruniu zorganizowali zbiórkę środków, które zostaną przekazane potrzebującym z Ukrainy. Organizatorzy są w stałym kontakcie z przedstawicielami PCK i na bieżąco informują o potrzebnych artykułach i czasie trwania zbiórki. Aktualnie gromadzone są środki higieniczne, długoterminowe artykuły żywnościowe oraz środki medyczne i opatrunkowe, koce, śpiwory i nowe ręczniki. Rzeczy można zostawiać w specjalnie oznaczonych miejscach na wydziałach i w akademikach. Bieżące informacje można znaleźć w wydarzeniu na Facebooku.

W pomoc Ukrainie zaangażowało się również Uniwersyteckie Centrum Sportowe, które rozpoczęło zbiórkę produktów spożywczych i materiałów higienicznych o długiej dacie ważności do spożycia lub użytku. Dary dla uchodźców można pozostawić w holu UCS przy ul. św. Józefa 17 w wyznaczonym miejscu. Toruńskie Wodociągi, które również zaoferowały swoją pomoc, przetransportują rzeczy do punktów zbiórki lub miejsc recepcji uchodźców w pobliżu granicy z Ukrainą.

Na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie można zostawiać dary dla Łucka, partnerskiego miasta Torunia. Najpotrzebniejsze rzeczy, które można zostawiać w oznaczonych kartonach, to latarki, powerbanki o dużej pojemności, baterie, śpiwory, karimaty, jednorazowe naczynia i sztućce, leki przeciwbólowe, materiały opatrunkowe i bandaże elastyczne hemostatyczne. Bieżące informacje dotyczące tej zbiórki można śledzić na facebookowej stronie Wydziału.

W zbiórkę dla Łucka zaangażowała się również Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu. Potrzebne są koce, śpiwory oraz środki opatrunkowe i przeciwbólowe, których konkretną listę można sprawdzić tutaj. Materiały opatrunkowe można zostawiać w szatni na parterze w godzinach otwarcia Biblioteki.

Na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie również prowadzona zbiórka do puszek kwestarskich Polskiego Czerwonego Krzyża, która jest zarejestrowana na portalu zbiórek ogólnopolskich. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.

Akcje pomocy prowadzone przez Collegium Medicum UMK

Wiarygodne i aktualne informacje dotyczące ogólnopolskich zbiórek na rzecz Ukrainy można znaleźć na stronie https://pomagamukrainie.gov.pl/, która odpowiada za krajową koordynację pomocy humanitarnej. Za jej pośrednictwem można zgłosić  chęć udzielenia wsparcia, np. w formie finansowej, psychologicznej lub prawnej. Opublikowano tam również wykaz produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym Ukraińcom i Ukrainkom. Strona adresowana jest również do osób poszukujących pomocy – zarówno tych, które są w Ukrainie, jak i tych, które dotarły już do Polski.


Академічна спільнота активно долучається до збору найнеобхіднішого для громадян України. Допомогу можна залишити у спеціально визначених місцях на факультетах, в Університетському спортивному центрі та у Головній бібліотеці університету.

Студенти Університету Миколи Коперника спільно із Польським Червоним Хрестом у Торуні організували збір коштів для усіх з України, хто потребує допомоги.  Організатори перебувають у постійному контакті із представниками Польського Червоного Хреста та постійно мають актуальну інформацію щодо необхідних речей та часових рамок акції.  Наразі збираються предмети гігієни, довготривалі продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні матеріали, ковдри, спальні мішки та нові рушники.  Речі можна залишати у спеціально позначених місцях на факультетах та гуртожитках.  Актуальну інформацію можна знайти в події на Facebook.

До допомоги Україні долучився і Університетський спортивний центр, який почав збирати гігієнічні матеріали та продукти харчування тривалого збереження.  Речі для біженців можна залишити у визначеному місці вестибюля УСЦ за адресою: вул.  św. Józefa 17.  Торунський Водоканал, який також запропонував свою допомогу, транспортуватиме зібране до пунктів збору або місць прийому біженців поблизу кордону з Україною.

На факультеті Політичних наук та безпеки ви можете передати речі для Луцька, міста-побратима Торуня.  Найнеобхідніше із того, що ві можете залишити у позначених коробках: ліхтарики, повербанки великої ємності, акумулятори і батарейки, спальні мішки, каримати, одноразовий посуд і столові прибори, знеболюючі, перев'язувальні матеріали та еластичні бинти.  Актуальну інформацію про цей збір можна переглянути на сторінці факультету у Facebook.

Головна бібліотека університету в Торуні також долучилася до збору для Луцька. Потрібні ковдри, спальні мішки, бинти та знеболюючі, із конкретним переліком яких можна ознайомитися тут. Перев'язувальні матеріали можна залишити у гардеробі на першому поверсі в години роботи бібліотеки.

На базі Університету Миколи Коперника в Торуню також буде здійснюватися збір до  скарбничок Польського Червоного Хреста, які зареєстровані на національному порталі добродійних зборів. Отримані кошти будуть спрямовані в першу чергу на на закупівлю продуктів харчування, перев'язувальних матеріалів та інших нагальних потреб.

Достовірну та актуальну інформацію про загальнонаціональні збірки пожертв для України можна знайти на сторінці  https://pomagamukrainie.gov.pl/, яка відповідає за загальнодержавну координацію гуманітарної допомоги.  За її допомогою ви можете повідомити про свою готовність надати підтримку, наприклад, у фінансовій, психологічній або юридичній формі. Там також є опублікований  перелік продуктів і засобів,  які можна передати українкам та українцям у потребі. Сторінка також є адресована особам, які шукають допомоги – як тим, що перебувають в Україні, так і тим, що вже прибули до Польщі.


Академическое сообщество принимает активное участие в сборе самых необходимых вещей для граждан Украины. Гуманитарную помощь можно оставить в специально обозначенных местах на факультетах, в Университетском спортивном центре, а также в Университетской библиотеке.

Студенты Университета Николая Коперника в сотрудничестве с Польским Красным Крестом в Торуни организовали сбор средств для нуждающихся из Украины. Организаторы находятся в постоянном контакте с представителями Польского Красного Креста и оперативно информируют о необходимых вещах и продолжительности сбора. В настоящее время осуществляется сбор предметов гигиены, продуктов длительного хранения, медикаментов и перевязочных материалов, одеял, спальных мешков и новых полотенец. Вещи можно оставлять в специально обозначенных местах на факультетах и ​​в общежитиях. Актуальную информацию можно найти в мероприятии на Facebook.

К помощи Украине также присоединился Университетский спортивный центр, который начал сбор продуктов питания и средств гигиены с длительным сроком годности для потребления или использования. Помощь для беженцев можно оставить в спортивном центре по адресу улица святого Юзефа 17 в указанном месте. Торуньское предприятие по водоснабжению, которое также предложило свою помощь, доставит вещи в пункты сбора или пункты приёма беженцев недалеко от границы с Украиной.

На Факультете наук о политике и безопасности вы можете оставить помощь для Луцка, города-партнёра Торуни. Самые необходимые вещи, которые можно оставить в подписанных картонных коробках - это фонарики, внешние аккумуляторы большой ёмкости, батарейки, спальные мешки, туристические коврики, одноразовая посуда и столовые приборы, обезболивающие средства, перевязочные и эластичные кровоостанавливающие бинты. За текущей информацией об этом сборе средств можно следить на странице факультета в Facebook.

Университетская библиотека в Торуни также приняла участие в сборе для Луцка. Нужны одеяла, спальные мешки, перевязочные материалы и обезболивающие средства, конкретный список которых можно найти здесь. Перевязочные материалы можно оставить в гардеробе на первом этаже в часы работы Библиотеки.

На территории Университета Николая Коперника в Торуни также будет проводиться сбор денег в копилки Польского Красного Креста, который зарегистрирован на портале общенациональных сборов. Полученные средства в первую очередь будут направлены на, между прочим, покупку продуктов питания, перевязочных материалов и обеспечение других приоритетных потребностей.

Достоверную и актуальную информацию об общенациональных сборах для Украины можно найти на сайте https://pomagamukrainie.gov.pl/, который отвечает за национальную координацию гуманитарной помощи. Через него вы можете сообщить о своей готовности оказать поддержку, например, в финансовой, психологической или юридической форме. Там также опубликован список товаров и средств, которые можно передать нуждающимся украинцам и украинкам. Сайт также адресован людям, которые ищут помощи – как тем, кто находится в Украине, так и тем, кто уже добрался до Польши.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

UMK solidarnie z Ukrainą

Pomoc dla Ukrainy


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.