Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska Życie kampusu

Prof. Kędziora-Kornatowska we władzach KRAUM

— Liliana Radkiewicz
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska została Zastępcą Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). Nowa kadencja rozpoczęła się 1 września 2020 r.

25 sierpnia 2020 r. podczas posiedzenia Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych odbyły się wybory nowych władz KRAUM na kadencję 2020-2024. Od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego KRAUM pełnić będzie prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska – Prorektor ds. Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowskajest absolwentką Akademii Medycznej w Łodzi, w latach 1981 – 1987 odbyła studia na kierunku lekarskim, uzyskując dyplom lekarza w 1987 r. Po ukończeniu stażu podyplomowego rozpoczęła działalność kliniczną i naukowo-dydaktyczną, którą kontynuuje do chwili obecnej. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych I i II stopnia oraz geriatrii. W 1995 roku odbyła trzymiesięczny staż naukowo-kliniczny w Klinice Hepatologii i Gastroenterologii w Wyższej Szkole Medycznej w Hanowerze (Niemcy) pod kierunkiem prof. M. P. Mannsa. W 1993 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Wpływ antagonistów receptora histaminowego H2 na metabolizm tlenowy w wybranych elementach morfotycznych krwi u osób z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy" (praca została wyróżniona nagrodą rektora I stopnia), która została napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. J. Chojnackiego. W 1999 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny w specjalności choroby wewnętrzne na podstawie oceny dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pt. "Próby farmakologicznej modyfikacji stresu oksydacyjnego w nerce i krwi szczurów w przebiegu cukrzycy streptozotocypowej" (nagroda rektora I stopnia za najlepszą pracę habilitacyjną w roku akademickim 1999/2000). W 2009 roku uzyskała tytuł profesora nauk medycznych. Aktualnie pełni funkcję kierownika Katedry i Kliniki Geriatrii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK. W kadencji 2020-2024 powołana na stanowisko Prorektora UMK ds. Collegium Medicum. Ponadto jest członkiem Zarządu Towarzystwa Internistów Polskich oraz autorką ponad 100 publikacji naukowych.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.