Prof. dr hab. Chandra Pareek i ks. prof. dr hab. Piotr Roszak Kolaż zdjęć portretowych prof. dr. hab. Chandry Pareeka i ks. prof. dr. hab. Piotra Roszaka Życie kampusu

Nowi profesorowie

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Kolejni naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymali nominacje profesorskie.

Na mocy postanowienia Prezydenta RP z 17 czerwca 2021r. do grona profesorów dołączyli ks. prof. dr hab. Piotr Roszak w dziedzinie nauk teologicznych i prof. dr hab. Chandra S. Pareek w dyscyplinie weterynaria.

Ks. prof. dr hab. Piotr Roszak – urodził się w 1978 roku w Toruniu. Po studiach magisterskich i ukończeniu  Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu (2003), rozpoczął studia doktoranckie w Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie, zakończone doktoratem z teologii (2009). W latach 2008-2010 pracował jako asystent na Uniwersytecie Nawarry w katedrze teologii systematycznej. Od 2010 roku zatrudniony na Wydziale Teologicznym UMK jako adiunkt, od 2016 jako prodziekan ds. nauki. Habilitował się 18 czerwca 2013 r. W dalszym ciągu współpracuje z Uniwersytetem Nawarry jako profesor stowarzyszony. Założyciel i redaktor naczelny interdyscyplinarnego czasopisma "Scientia et fides". Od 2016 r. członek zwyczajny Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu. Realizował granty badawcze NCN (Sonata, Opus, Harmonia), MNiSW (NPRH, Dialog) czy Fundacji Templetona. Laureat nagrody "Europa" przyznawanej przez Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie oraz Komisję Europejską (2009) oraz nagrody autonomicznego rządu regionalnego Galicji (Hiszpania) za badania dotyczące historii pielgrzymek do Santiago de Compostela (2017). Kierownik Pracowni “Szlaku św. Jakuba" na UMK i współzałożyciel Fundacji Pro Futuro Theologiae. W 2021 roku otrzymał Medal for Excellence in Christian Philosophy przyznawany przez International Étienne Gilson Society. W swojej pracy badawczej zajmuje się średniowiecznymi komentarzami biblijnymi (tomizmem biblijnym), relacjami nauka-religia, fenomenem Camino de Santiago, historią mozarabów i wolnością religijną. Tłumacz z jęz. łacińskiego i hiszpańskiego, członek wielu międzynarodowych stowarzyszeń naukowych (m.in. IGTM, FIDEM, ESCT).

Prof. dr hab. n. wet. Chandra S. Pareek - jest pracownikiem Katedry Nauk Podstawowych i Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK. Ukończył studia na kierunku weterynaria w College of Veterinary and Animal Sciences, Veterinary University, (RAJUVAS) Bikaner, Radżastan, Indie. Podczas studiów doktoranckich w 1995 r. uzyskał stypendium naukowe Humboldta w Instytucie Podstawowych Badań nad Zwierzętami Krajów Tropikalnych Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (Niemcy). W czerwcu 1999 r. obronił rozprawę doktorską pt. "Association between lysozyme gene polymorphism and differentiation of natural resistance diagnostic indices in young cattle". Po obronie pracy doktorskiej uzyskał międzynarodowe stypendium postdoktoranckie CIMO (Centre for International Mobility) finansowane przez Ministerstwo Edukacji Finlandii na Uniwersytecie w Helsinkach pod kierunkiem prof. Matti Ojola. W latach 2000-2008 pracował jako adiunkt w Katedrze Genetyki Zwierząt UWM w Olsztynie. W 2005 r. opublikował dysertację habilitacyjną pt. "Genome-wide screening of 184 Bos taurus microsatellite markers and quantitative trait loci analysis of two candidate genes for milk production traits". 8 grudnia 2006 r. Rada Wydziału Bioinżynierii Zwierząt nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk rolniczych. W październiku 2008r. podjął pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na stanowisku adiunkta w Instytucie Biologii Ogólnej i Molekularnej (IBOiM) Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, natomiast w maju 2009 r. został kierownikiem nowo utworzonej Pracowni Genomiki Funkcjonalnej. W lutym 2011 r., rektor UMK wręczył mu powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W sierpniu 2012 r. uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika. W tym samym roku został kierownikiem grupy badawczej pt. "Genomika funkcjonalna w badaniach biologicznych i biomedycznych" w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii. Obecne zatrudniony jest na pełnym etacie na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK. Był kierownikiem i głównym wykonawcą 13 projektów krajowych i zagranicznych, w tym: 5 jako kierownik, 5 jako główny wykonawca oraz 3 jako wykonawca projektów badawczych finansowanych przez PBZ/KBN i NCN. Ponadto jako główny wykonawca (Fundacja Współpracy Polsko- Niemieckiej) uczestniczył w realizacji międzynarodowego projektu badawczego, kierowanego przez prof. Manfreda Schwerina, FBN, Dummerstorf, Niemcy. Obecnie realizuje projekt NCN preludium BIS2 oraz jest redaktorem naczelnym czasopisma pt. "Translational Research in Veterinary Science". Według bibliometrii łączna wartość punktacji KBN/MNiSW obejmuje 2902 pkt., a łączna wartość punktacji IF to 82.492. W większości opracowań naukowych (161) był pierwszym (81), drugim (17), bądź ostatnim autorem (37) odpowiedzialnym za sposób realizacji części eksperymentalnej oraz za podsumowanie wyników.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Nowi profesorowie

Nominacje profesorskie


Nominacje profesorskie

Sześciu nowych Profesorów


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.