Rektorat UMK i napis "Uniwersytet" nad przejściem Życie kampusu

List JM Rektora w sprawie szczególnych zasad bezpieczeństwa

udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużeniem do dnia 30 kwietnia 2022 roku do godz. 23:59 przez działającego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2234 z późn. zm.) Prezesa Rady Ministrów drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) oraz trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązuję wspólnotę akademicką do zachowania szczególnej czujności. W szczególności należy zwracać uwagę na podejrzane zachowania osób znajdujących się na terenie Uniwersytetu oraz na podejrzane przedmioty. O wszystkich niepokojących sytuacjach należy niezwłocznie informować właściwych dziekanów, dyrektorów jednostek organizacyjnych, kanclerza albo rektora.

Jednocześnie informuję, że komórki administracji ogólnouniwersyteckiej odpowiedzialne za administrowanie obiektami w uzgodnieniu z kierownikami zlokalizowanych w nich jednostek podejmą działania wynikające z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U. z 2016 r. poz. 1101 z późn. zm.), a w szczególności ograniczą możliwość wstępu do obiektów Uniwersytetu dla osób postronnych. Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa bardzo proszę o zrozumienie i zastosowanie się do wprowadzanych ograniczeń.

Z wyrazami szacunku

Rektor
prof. dr hab. Andrzej Sokala

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.