Życie kampusu

Zostań reprezentantem UMK w Studenckim Forum YUFE

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

UMK poszukuje studenta/studentki, który/która dołączy do Studenckiego Forum Young Universities for the Future of Europe i wniesie swoją perspektywę do realizacji projektu YUFE.

Konsorcjum Młodych Uniwersytetów dla Przyszłości Europy (Young Universities for the Future of Europe  - YUFE) to partnerstwo składające się z dziesięciu młodych, prowadzących intensywne badania uniwersytetów z dziesięciu krajów europejskich. Porozumienie YUFE, wraz z czterema partnerami stowarzyszonymi z sektora prywatnego i pozarządowego, ma na celu wprowadzenie dużych zmian w europejskim szkolnictwie wyższym poprzez stworzenie wiodącego modelu młodego, skoncentrowanego na studentach, nieelitarnego, otwartego i integracyjnego uniwersytetu europejskiego. Unikalny ekosystem YUFE, łączący uniwersytety ze społecznościami, opiera się na współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego, sektorem publicznym i prywatnym oraz obywatelami całej Europie. Propozycja YUFE otrzymała najwyższą ocenę w ramach Europejskiej Inicjatywy Uniwersyteckiej (EUI) Komisji Europejskiej (97/100), która będzie pilotażową fazą rozwoju takich koncepcji jak: europejskie stopnie naukowe, europejska legitymacja studencka i mobilność sprzyjająca włączeniu społecznemu.

Jaki jest pomysł na pozostanie młodym, skupionym na studentach i nieelitarnym sojuszem? Dużą rolę odgrywa właśnie Forum Studenckie YUFE, które gwarantuje uwzględnienie perspektywy studentów. Od początku studenci odgrywają centralną rolę we wszystkich etapach projektu sojuszu - od przygotowania propozycji, aż po fazę realizacji. Każda z uczelni partnerskich YUFE zobowiązała się, że w Forum Studenckim i grupach roboczych nadzorujących realizację projektu, będzie uczestniczyło troje jej studentów. Przedstawiciele Studenckiego Forum YUFE mają istotny udział w prowadzeniu i tworzeniu projektu YUFE. Znajduje to również odzwierciedlenie w udziale studentów w całej strukturze zarządzania sojuszem, nawet na poziomie Rady Strategicznej, w której Prezes Studenckiego Forum YUFE pełni funkcję współprzewodniczącego. Zadaniem reprezentantów studentów jest m.in. współtworzenie oferty YUFE dla studentów oraz włączanie YUFE do inicjatyw miejskich. Forum Studenckie wybiera Radę Sterującą, która jest odpowiedzialna za codzienne zarządzanie Forum.

Członek YUFE Student z ramienia UMK będzie:

Idealny kandydat potrafi porozumiewać się w języku angielskim, ma dobre umiejętności komunikacyjne i organizacyjne (lub jest zmotywowany do ich poprawy), jest też otwarty. Ponadto, kandydat musi być w stanie poświęcić odpowiednią ilość czasu (sugerowane jest min. 10 godzin miesięcznie) i być gotowy do podróży po Europie. Kluczowe znaczenie ma otwarty umysł oraz zdolność do podejmowania inicjatywy. Trzeba będzie wykazać się motywacją, entuzjazmem i zaangażowaniem, aby prawdziwie europejskie szkolnictwo wyższe stało się rzeczywistością. W razie potrzeby można skorzystać z porad językowych. Należy pamiętać, że zaangażowanie w prace YUFE Student Forum ma charakter dobrowolny i jest nieodpłatne, ale wszystkie wydatki związane z YUFE (np. koszty podróży) zostaną zrekompensowane przez UMK.

Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego z dołączonym CV oraz listem motywacyjnym (maksymalnie 1 strona). Termin aplikacji upływa 29 listopada 2020 r.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz z listem motywacyjnym i CV i spełniają kryteria określone w ogłoszeniu. O zaproszeniu na rozmowę zostaną oni powiadomieni pocztą elektroniczną do 4 grudnia 2020 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej YUFE lub kontaktując się z Anną Prykanowską z Działu Współpracy Międzynarodowej UMK, e-mail: anna.prykanowska@umk.pl, tel. +48 56 611 42 54.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Dołącz do YUFE PostDoc

Poznaj YUFE, dołącz do YUFE Academy 2020!


UMK w YUFE Academy

Artykuł zawiera film
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.