Dr Michał Piechowicz, prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz i dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK Nauki społeczne

UMK w YUFE Academy

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

25 i 26 listopada odbędą się dwa wykłady organizowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach YUFE Academy.

YUFE Academy to wspólna inicjatywa wszystkich członków konsorcjum Young Universities for the Future of Europe, na którą składa się 20 różnego rodzaju zajęć akademickich online, prowadzonych na wszystkich uczelniach członkowskich YUFE.

25 listopada o godz. 10:00 rozpocznie się wykład prof. dr hab. Justyny Maliszewskiej-Nienartowicz i dr. Michała Piechowicza z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Wystąpienie pt. „Promoting European Union Values in International Relations” ma dwa główne cele: zdefiniowanie wartości i scharakteryzowanie wartości unijnych z jednej strony oraz przedstawienie konkretnych działań ilustrujących, w jaki sposób UE promuje swoje wartości w stosunkach międzynarodowych. W związku z tym wykład składa się z trzech części. Pierwszą z nich rozpoczyna dyskusja na temat definicji wartości. Prowadzący wspólnie omówią to zagadnienie, podając ogólne pomysły co do sposobu rozumienia pojęcia „wartość”, a następnie zapytają słuchaczy o ich wyobrażenia na ten temat. Kolejny problem, który zostanie omówiony, związany jest z katalogiem wartości unijnych przewidzianych w art. 2 Traktatu o UE. Ponownie wykładowcy wspólnie przedstawią ten problem, a następnie zapytają uczestników np. czy uważają, że ta lista jest wystarczająca, czym różni się ona od art. 21 Traktatu o UE, który reguluje zasady działań zewnętrznych UE itp. Innymi słowy, w tej części zostaną przedstawione również zasady obowiązujące UE w stosunkach międzynarodowych. Podjęta zostanie także próba pokazania, jak wartości i zasady są ze sobą powiązane w ramach działań zewnętrznych UE. Ostatnia część wykładu będzie koncentrować się na przykładach działań UE, które potwierdzają, że organizacja ta opiera się na określonych wartościach i zasadach oraz stara się je promować w stosunkach międzynarodowych. Przedstawione zostaną zatem polityka rozszerzenia o kraje Europy Środkowej i Wschodniej, Proces Stabilizacji i Stowarzyszenia na Bałkanach Zachodnich oraz Partnerstwo Eurośródziemnomorskie - w celu prześledzenia rozwoju norm i instrumentów UE wspierających demokrację i prawa człowieka. Zaprezentowana będzie również Europejska Polityki Sąsiedztwa oraz polityka zagraniczna i spraw bezpieczeństwa UE. Na koniec odbędzie się dyskusja, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość oceny wszystkich przedstawionych działań UE.

Dzień później, 26 listopada o godz. 10:00 dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK z Wydziału Prawa i Administracji wygłosi wykład „Parliamentary Democracy in Europe”.

Funkcjonowanie Unii Europejskiej opiera się na demokracji reprezentatywnej (parlamentarnej), a dyskusje wokół przyszłości Europy niezmiennie poruszają wątek, jak uczynić Europę bardziej demokratyczną i jak sprawić, aby demokracja działała lepiej na poziomie Wspólnoty. Celem wykładu jest wyjaśnienie wielopoziomowego charakteru demokracji parlamentarnej w Unii Europejskiej. Wystąpienie połączy rozważanie teoretyczno-pojęciowe z analizą empiryczną. Kluczowe dla zrozumienia wielopoziomowej demokracji UE jest założenie, że w Wspólnota nie posiada jednej instytucji uosabiającej suwerenność parlamentarną. Jest ona rozproszona na różne parlamenty na poziomie krajowym i europejskim.  Rodzi to ważne pytania dotyczące sposobu koordynacji woli wyrażanych w narodowych parlamentach oraz tego, jak rozwijają i dostosowują one swoją polityczną, prawną i instytucjonalną rolę w Unii Europejskiej. Prowokuje to również pytania o to, jak podstawowe wartości demokratyczne - takie jak równość polityczna, zbiorowe dyskusje i skuteczna kontrola publiczna - są utrzymywane we Wspólnocie. Dalsza część wykładu  będzie poświęcona relacjom między parlamentami a obywatelami Unii. Komunikacja UE jest złożoną sprawą, ale parlamenty narodowe, ze względu na bliskość obywateli, mają wyjątkową możliwość dotarcia do nich i uczynienia polityki UE bardziej przejrzystą i odpowiedzialną. Celem tej części wykładu jest zbadanie najlepszych praktyk w zakresie angażowania społeczeństwa obywatelskiego i obywateli do  debaty o sprawach unijnych oraz poznanie sposobu, w jaki parlamenty państw członkowskich UE informują opinię publiczną o swoich działaniach związanych ze przynależnością do Unii.

Oba wykłady odbędą się online na platformie Microsoft Teams.

Pełna oferta YUFE Academy

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Poznaj YUFE, dołącz do YUFE Academy 2020!

Dołącz do YUFE PostDoc


Do Bremy z YUFE

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.