Tytuł Ambasadora UMK przyznawany jest od 2015 r. szczególnie zasłużonym absolwentom naszej uczelni Rektor i laureat tytułu ambasadora UMK na scenie Życie kampusu

Ambasador na Warmii i Mazurach

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Z okazji Święta Uniwersytetu kolejny zasłużony absolwent naszej uczelni otrzymał tytuł Ambasadora UMK. Uhonorowany nim został Janusz Cygański, były wieloletni dyrektor Muzeum Warmii i Mazur oraz współtwórca i prezes Warmińsko-Mazurskiego Klubu Stowarzyszenia Absolwentów UMK.

Pierwszych Ambasadorów UMK ogłoszono w 2015 r. podczas uroczystości towarzyszących jubileuszowi 70-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuły przyznawane są absolwentom, którzy odnoszą znaczące sukcesy w nauce, kulturze, sztuce, polityce albo działalności gospodarczej i promują Uniwersytet w swojej codziennej pracy. Grono Ambasadorów UMK liczy - z tegorocznymi wyróżnionymi – 46 osób.

Sylwetki Ambasadorów UMK

Janusz Cygański urodził się 26 lutego 1951 roku w Suszu w woj. warmińsko-mazurskim. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Iławie. W 1969 r. rozpoczął studia historyczne na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu. W 1975 roku obronił pracę magisterską pt. "Oblężenie Torunia w 1703 r. w świetle opisu Jakuba Henryka Zernekego", napisaną pod opieką doc. Jerzego Serczyka.

Tuż po studiach został powołany na rok do Szkoły Oficerów Rezerwy w Elblągu i w 1976 r. uzyskał stopień oficerski. W 1982 roku ukończył Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Od ponad 45 lat pracuje i działa na rzecz rozwoju muzealnictwa oraz ochrony dziedzictwa kulturowego Warmii, Mazur i Powiśla. W latach 1976 -1982 pracował jako inspektor w Urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Następnie w latach 1982-1987 był dyrektorem Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, a w latach 1987-2013 – dyrektorem Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Przed emeryturą, na którą przeszedł w styczniu 2019 roku, pracował w Muzeum Zamkowym w Malborku, kierując jego oddziałem na zamku w Kwidzynie.

Największym zawodowym wyzwaniem była dla niego praca w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie i kierowanie tą największą instytucją kultury w regionie przez ponad 25 lat. Oprócz głównej siedziby w olsztyńskim zamku, Muzeum Warmii i Mazur posiadało osiem oddziałów rozsianych na terenie całego województwa: Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim, Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu, Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku, Muzeum Mazurskie w Szczytnie, Muzeum w Mrągowie, Galerię "Zamek" w Reszlu oraz w samym Olsztynie: Muzeum Przyrody i Muzeum - Dom Gazety Olsztyńskiej. Te dwa ostatnie muzea zostały uruchomione podczas kadencji Janusza Cygańskiego. Utworzył także Centralny Magazyn Muzealiów z pracowniami konserwatorskimi oraz Muzealne Centrum Edukacji.

­­­­­­­­­­­­­­­Janusz Cygański w swojej zawodowej działalności kładł nacisk na równomierny rozwój wszystkich muzeów, którymi kierował, tj. na gromadzenie, konserwację i opracowywanie zbiorów, działalność naukową i edukacyjną. Pozyskał do muzealnych zbiorów kilkadziesiąt tysięcy muzealiów, w tym ok. 50 tys. dla Muzeum Warmii i Mazur. Pod jego kierunkiem przygotowanych zostało kilkaset wystaw dotyczących historii, kultury i dziedzictwa przyrodniczego Warmii , Mazur i Powiśla. Sam również był autorem lub współautorem kilku z nich, w tym współautorem i kuratorem stałej wystawy w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie.

Przeprowadził szeroki zakres prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych, będących siedzibami muzeów, a przede wszystkim na zamkach w Lidzbarku Warmińskim i Olsztynie, na zamku w Kwidzynie oraz w Skansenie w Olsztynku. Wraz ze współpracownikami opracował plany budowy nowego muzeum na Polach Grunwaldzkich oraz konserwacji Wzgórza Pomnikowego i rozbudowy infrastruktury turystycznej. Zrealizował pierwszy etap tego planu.

Janusz Cygański lansował i realizował program muzeum otwartego, żywego, integrującego lokalne społeczności. Przyciągał do muzeum rzesze sympatyków, artystów, uczonych, ludzi biznesu.

Jest autorem lub redaktorem wielu publikacji dotyczących muzealnictwa.

fot. Jacek Smarz

Uczestniczył i nadal uczestniczy w wielu gremiach zawodowych i społecznych. Wchodził w skład Rady do spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ministerialnej komisji do spraw muzeów rejestrowanych. Wiele lat był członkiem Prezydium Zarządu Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, członkiem założycielem i członkiem Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, inicjatorem utworzenia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich - przez trzy pierwsze kadencje pełnił funkcję jego prezesa. Był także członkiem Rad Programowych Radia Olsztyn i Oddziału Telewizji Polskiej w Olsztynie oraz wielu innych gremiów, w tym kapituł najważniejszych samorządowych nagród w Olsztynie i województwie.

Jest współorganizatorem Warmińsko-Mazurskiego Klubu Stowarzyszenia Absolwentów UMK. Od powstania Klubu w r. 2011 r. jest jego prezesem. W działalności Klubu kładzie nacisk na wydobywanie i promowanie związków Mikołaja Kopernika - patrona toruńskiej uczelni - z Olsztynem i Warmią. Na łamach biuletynu "Absolwent" przedstawia sylwetki wybitnych absolwentów UMK, którzy swoje zawodowe życie związali z Olsztynem.

Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Przyznano mu m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" , Srebrny i Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju. Wyróżniono go ponadto "Złotą Odznaką Za Opiekę nad Zabytkami" oraz odznakami "Zasłużony Działacz Kultury", "Zasłużony dla Warmii i Mazur", "Za Zasługi dla Turystyki", "Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego".

Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu przyznał mu tytuł "Osobowość Roku Warmii i Mazur 1998". Jest dwukrotnym laureatem nagrody Prezydenta Olsztyna w Dziedzinie Kultury. Rodzinne miasto Susz przyznało mu swoje najwyższe wyróżnienie - odznakę "Złota Rozalia", a Stowarzyszenie Oficerów 15 W-M Dywizji im. Króla Władysława Jagiełły - tytuł honorowego członka Stowarzyszenia.

Kapituła Nagrody im. Ignacego Krasickiego przyznała mu w 2020 r. prestiżową w regionie Nagrodę - Medal "za całokształt dokonań w dziedzinie muzealnictwa oraz konserwacji zabytków na Warmii, Mazurach i Powiślu".

Janusz Cygański od 1976 r. mieszka w Olsztynie. Jest żonaty, ma córkę, syna i troje wnucząt. Jego hobby to muzykowanie.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Wierni kopernikańskiej tradycji

Centrum sztuki absolwentów

Artykuł zawiera film

Święto Uniwersytetu 2023

Artykuł zawiera film

Szkoły przyjaciół Kopernika


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.