Laureaci z UMK: dr Szymon Roszkowski z Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz mgr Igor Wysocki z Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Życie kampusu

Młodzi i wybitni

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Dr Szymon Roszkowski z Wydziału Nauk o Zdrowiu UMK oraz mgr Igor Wysocki z Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych znaleźli się wśród laureatów stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców.

Minister Nauki przyznał stypendia 228 wybitnym młodym naukowcom, w tym 32 doktorantom, reprezentującym 53 dyscypliny naukowe i artystyczne. Laureaci konkursu będą przez 3 lata otrzymywali stypendia w wysokości 5 390 zł miesięcznie. Na ten cel przeznaczono ponad 44 mln zł.

Do konkursu wpłynęło 1708 wniosków o przyznanie stypendium, za których ocenę odpowiadał zespół doradczy.

Co do zasady w poszczególnych dyscyplinach można było przyznać maksymalnie pięć stypendiów, z czego jedno dla doktoranta.

Lista wszystkich laureatów

Dr inż. Szymon Roszkowski ukończył studia magisterskie na Wydziale Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 2020 r. i rozpoczął pracę w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu. Od 2021 r. jest zatrudniony w Katedrze Geriatrii Collegium Medicum UMK. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Integracji Europejskiej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W 2022 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W latach 2019, 2021 i 2023 odbył staże naukowe w Chemistry Technology Centre of Catalonia, EURECAT Centre Tecnologic oraz na Universitat Rovira i Virgili w Tarragonie. Ukończył także szkolenia w European Patent Academy z zakresu transferu wiedzy do sektora gospodarczo-społecznego oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej: "Assessing patentability requirements at the EPO" i "From idea to patent".
Dr Szymon Roszkowski prowadzi interdyscyplinarne badania skoncentrowane na zdrowiu środowiskowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod inteligentnej biorafinerii ekstrakcyjnej substancji bioaktywnych pochodzących z ubocznych strumieni sektora rolno-spożywczego w celu pozyskania wysokowartościowych i funkcjonalnych surowców dla produktów farmaceutycznych, kosmetycznych i nutraceutycznych, oraz technologii ich enkapsulacji. Bada aktywność biologiczną tych związków oraz analizuje ich potencjał zdolności do poprawy stanu zdrowia i zapobiegania chorobom. Współpracuje z Katedrą Onkologii CM UMK z którą uczestniczył w grancie Horizon 2020 H2020-BBI-JTI-2020 Project: 101023225 oraz realizuje dwa projekty Emerging Fields w ramach "Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza" UMK. Jego dorobek naukowy obejmuje publikacje o sumarycznym IF 43,427; 1400 pkt MNiSW oraz indeks Hirscha 4.

Mgr Igor Wysocki jest z wykształcenia filologiem angielskim. Obecnie jest doktorantem Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (Academia Rerum Socialum) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania koncentrują się wokół filozofii ekonomii, politycznego libertarianizmu, zagadnienia wolnej woli oraz logiki. Jego projekt doktorski poświęcony jest problemowi dobrowolności w austro-libertarianizmie.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Naukowy dobry START

Stypendia dla wybitnych


Doskonalsze doktoraty dzięki stypendiom

Stypendia ministra


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.