Życie kampusu

Znamy wyniki ewaluacji

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ocenianych było 29 dyscyplin: 28 naukowych i jedna dyscyplina sztuki.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązująca od 1 października 2018 r. wprowadziła nowe przepisy dotyczące prowadzonej co cztery lata ewaluacji uczelni i instytutów naukowych. Podstawą oceny są indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę oraz osób kształcących się w szkołach doktorskich.

W wyniku ewaluacji poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B lub C, od których zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych oraz kwota subwencji. Ostatnia ewaluacja obejmuje lata 2017-2021 i rozpoczęła się 1 stycznia 2022 r.

Obecnie w systemie polskiego szkolnictwa wyższego jest ponad 40 dyscyplin naukowych (wśród nich są m.in. historia, nauki medyczne czy astronomia) i trzy artystyczne (sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki). Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ewaluacji podlegało 29 z nich.

Kategorie przyznane dyscyplinom prowadzonym przez UMK:

Kategoria A w 12 dyscyplinach:

Kategoria B+ w 16 dyscyplinach:

Kategoria B w jednej dyscyplinie:

Ewaluacja prowadzona była w oparciu o trzy kryteria:

  1. Poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej – oceniany na podstawie artykułów naukowych, monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów w monografiach, a także przyznanych patentów na wynalazki.
  2. Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych – oceniany na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne, NCBR, NCN i NPRH. Kryterium uwzględnia również komercjalizację wyników badań lub prac rozwojowych, a także prace naukowe realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki.
  3. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki – oceniany na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą itp. Kryterium uwzględnia również tzw. studium indywidualnych przypadków, które pozwala na rzetelny pomiar i ocenę wpływu.

Kolejna ewaluacja obejmie okres 2022-2025 i odbędzie w 2026 roku.

Więcej o procesie ewaluacji działalności naukowej

Przewodnik po ewaluacji

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Naukowa wizytówka uniwersytetu

Artykuł zawiera film

Strategia UMK: mocna nauka

Artykuł zawiera film

Wpływowa humanistyka

Najczęściej cytowane czasopisma


Ich słowa się liczą

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.