Dr hab. Joanna Kułaga-Przymus, prof. UMK Dr hab. Joanna Kułaga-Przymus, prof. UMK Nauki ścisłe

Z nagrodą za wybitne osiągnięcia

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Dr hab.  Joanna Kułaga-Przymus, prof. UMK z Wydziału Matematyki i Informatyki została uhonorowana tegoroczną Nagrodą im. Prof. Kazimierza Bartla za wybitne osiągnięcia w nauce w dziedzinie matematyki. 

Nagroda przyznawana jest przez Fundację im. prof. Kazimierza Bartla, która powstała w roku 2008 z inicjatywy córki profesora Cecylii Bartel. Fundacja propaguje wiedzę historyczną, przybliżając postaci wielkich Polaków, pielęgnuje także pamięć o prof. Kazimierzu Bartlu – wybitnym matematyku i wielokrotnym premierze II RP.  W swej działalności promuje też szczytne idee, do których zalicza filantropię i aktywny udział młodzieży w interesujących projektach, mających na celu rozwój edukacyjny oraz pogłębienie wrażliwości.

W zeszłym roku laureatem Nagrody im. Prof. Kazimierza Bartla został dr. hab. Piotr Lubiński za wybitne osiągnięcia naukowe w badaniach promieniowania gamma ze źródeł kosmicznych, za nowatorskie koncepcje kształcenia międzyuczelnianego oraz za wybitne reprezentowanie Polski w międzynarodowych aktywnościach nauk kosmicznych; wcześniej  prof. Piotr Garstecki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii; wcześniej Piotr Nowak, matematyk specjalizujący się w geometrii, topologii i geometrycznej teorii grup; trzy lata temu prof. Stefan Dziembowski za wkład włożony w pracę nad teorią tworzenia bezpiecznych systemów kryptograficznych w środowiskach nie w pełni zaufanych.

Zainteresowania naukowe prof. Joanny Kułagi-Przymus skupiają się wokół teorii ergodycznej i jej związków z teorią liczb
fot. Andrzej Romański

 

Dr hab. Joanna Kułaga-Przymus, prof. UMK ukończyła studia magisterskie (2008) i doktoranckie na UMK. W 2011 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską "Własności ergodyczne i spektralne potoków specjalnych nad obrotami i przekładaniami odcinków", przygotowaną pod kierunkiem prof. Mariusza Lemańczyka. W latach 2013-2016 pracowała jako adiunkt na stanowisku badawczym dla młodych matematyków w Instytucie Matematycznym PAN, a w 2017 roku odbyła półroczny staż podoktorski w CNRS w Marsylii jako wykonawca grantu ERC. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 2019. Od 2020 roku jest kierownikiem Katedry Teorii Ergodycznej i Układów Dynamicznych UMK. Jej zainteresowania skupiają się wokół teorii ergodycznej i jej związków z teorią liczb. Jest autorką licznych publikacji w czasopismach o zakresie międzynarodowym, referatów oraz uczestniczką projektów w ramach grantów NCN. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego (2015), Nagrody dla Młodych Matematyków (za rok 2012), Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską (za rok 2011) oraz Stypendium START FNP (z wyróżnieniem, za rok 2017). Prof. Kułaga-Przymus jest członkiem Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.