prof. dr hab. Piotr Hulisz i prof. dr hab. Michał S. Wojciechowski Kolaż złożony z dwóch zdjęć portretowych profesorów Nauki przyrodnicze

Nowi profesorowie

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Dwóch kolejnych naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało nominacje profesorskie.

Na mocy Postanowienia Prezydenta RP opublikowanego 28 września 2023 r. dwóch naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało nominacje profesorskie. Są to prof. dr hab. Piotr Hulisz z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz prof. dr hab. Michał S. Wojciechowski z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych.

Prof. dr hab. Piotr Hulisz ukończył studia geograficzne o specjalności gleboznawstwo ekologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1997).  Na UMK jest zatrudniony od 1998 roku, obecnie w Katedrze Gleboznawstwa i Kształtowania Krajobrazu Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Stopień doktora nauk o Ziemi otrzymał w 2005 roku na podstawie rozprawy pt. "Wieloaspektowe badania gleb zasolonych w Polsce pod kątem weryfikacji ich pozycji systematycznej", której promotorką była dr hab. Urszula Pokojska, a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2014 r. na podstawie monografii pt. "Geneza, właściwości i pozycja systematyczna marszy brakicznych w strefie oddziaływania wód Bałtyku". Prof. Hulisz jest ekspertem w zakresie gleb zasolonych i zasiarczonych, a także gleb miejskich. Jest aktywnym członkiem Emerging Field "Microbiology, Soil Science, Food Quality and Agricultural Genetics" (OBSIDIAN) oraz był liderem Priorytetowego Zespołu Badawczego "Urban Soil Environment" (USE), zespołów badawczych działających w ramach IDUB. Efektem badań w tych interdyscyplinarnych zespołach są liczne prace dotyczące analizy zależności roślinno-glebowych oraz mikrobiologiczno-glebowych. Realizował granty badawcze finansowane ze środków krajowych i brał udział w projektach międzynarodowych. Jest członkiem dwóch grup roboczych Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych (IUSS): "SUITMA: Soils of Urban, Industrial, Traffic, Mining and Military Areas Working Group" i "Acid Sulfate Soils Working Group". Swoje doświadczenia badawcze wykorzystuje także we współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska. Dorobek naukowy prof. dr. hab. Piotra Hulisza obejmuje ponad 90 pełnotekstowych, recenzowanych publikacji naukowych oraz monografie. Wiele prac zostało opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych, takich jak np.: "Science of the Total Environment", "Land Degradation and Development" i "Catena". Działalność naukowo-badawcza i organizacyjna prof. Hulisza była wielokrotnie nagradzana przez Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Za długoletnią działalność organizacyjną w Polskim Towarzystwie Gleboznawczym otrzymał w 2023 roku złotą odznakę PTG. Prof. dr hab. Piotr Hulisz jest pomysłodawcą i głównym realizatorem projektu utworzenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Laboratorium Analiz Środowiskowych, nad którym sprawuje opiekę od 2019 roku. Kieruje także pracą Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku (kadencja 2019-2024). Do innych aspektów działalności organizacyjnej należą: pełnienie funkcji przewodniczącego Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (od 2015) oraz redaktora tematycznego w dwóch krajowych czasopismach naukowych z IF: "Bulletin of Geography. Physical Geography Series" i "Soil Science Annual".

Prof. dr hab. Michał Wojciechowski tytuł zawodowy magistra biologii uzyskał w 1998 roku. W 2003 roku uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy "Strategie adaptacyjne nietoperzy heterotermicznych na przykładzie nocka dużego Myotis myotis (Borkhausen, 1797) i nocka rudego Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)". Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2014 roku na podstawie cyklu publikacji "Fizjologia ekologiczna małych ptaków wróblowych podczas postoju migracyjnego". W latach 2003-2005 odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Ben-Guriona w Izraelu. Zainteresowania badawcze prof. Wojciechowskiego dotyczą ekologicznych aspektów fizjologii małych ptaków i ssaków żyjących w środowisku sezonowym. Kierował lub był wykonawcą ośmiu grantów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki). Od 2015 roku jest kierownikiem Zakładu Zoologii Kręgowców, a następnie Katedry Zoologii i Ekologii Kręgowców Instytutu Biologii Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Zielona moc grzybów

Polarny start w kosmos


Gorąca superziemia odkryta

Nobel za najkrótsze ujęcia


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.