Młodzi ludzie siedzą na kanapie, czytają czasopisma i rozmawiają ze sobą Życie kampusu

Studenckie Forum YUFE zaprasza

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

UMK poszukuje osoby (studentki/studenta lub doktorantki/doktoranta), która dołączy do Studenckiego Forum YUFE i wniesie swoją perspektywę do realizacji projektu.

Studentki i studenci odgrywają centralną rolę we wszystkich etapach projektu YUFE. Gwarancją ich aktywnego udziału w rozwoju konsorcjum jest Forum Studenckie zrzeszające osoby reprezentujące wszystkie uczelnie partnerskie (trzy osoby z każdej uczelni). Przedstawicielki i przedstawiciele Studenckiego Forum YUFE mają istotny udział w prowadzeniu projektu i tworzeniu wizji YUFE. Do zadań osób reprezentujących studentów i doktorantów z ramienia UMK należy m.in. współtworzenie "Podróży Studenckiej YUFE" oraz oferty "YUFE w naszych miastach".

Zadania reprezentantki/reprezentanta UMK w Studenckim Forum YUFE:

 Oczekiwanie wobec kandydatek i kandydatów:

Udział w Studenckim Forum YUFE ma charakter wolontariacki, jednak wszystkie związane z nim wydatki (np. koszty podróży) pokrywa UMK.

Kandydatki i kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dołączenie CV i listu motywacyjnego (maksymalnie 1 strona). Termin aplikacji upływa 7 marca 2022 r. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę (MS Teams).

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Magdaleną Stremplewską z Działu Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej, magdalena.stremplewska@umk.pl, MS Teams: magdalena.stremplewska@o365.umk.pl.

YUFE (Young Universities for the Future of Europe), czyli Młode Uniwersytety dla Przyszłości Europy to jedno z 41 konsorcjów wybranych przez Komisję Europejską do budowy i testowania modelu Uniwersytetu Europejskiego - otwartego, nieelitarnego i integrującego różne środowiska, a także promującego innowacyjność, interdyscyplinarność oraz najwyższą jakość w badaniach i edukacji. YUFE tworzy dziesięć dynamicznych, młodych, skoncentrowanych na studentach uniwersytetów badawczych (łącznie ponad 190 tys. osób studiujących i ponad 32 tys. zatrudnionych) i czterech partnerów nieakademickich zajmujących się edukacją wyższą, rynkiem pracy i przedsiębiorczością. YUFE dąży do wzmocnienia idei kształcenia przez całe życie, podkreślenia wartości wielokulturowości, wielojęzyczności i integracji europejskiej.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Kolejna poradnia studencka otwarta!

Na starcie YUFE Student Journey


Poradnie Studenckie zapraszają do współpracy

Dla lepszego modelu Uniwersytetu Europejskiego


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.