Grafika przedstawiająca książki, notatki i ołówek Życie kampusu

Pomoc prawna dla osób z Ukrainy

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Uniwersytecka Poradnia Prawna poszerza swoją działalność i odtąd bezpłatną pomoc oferuje także osobom z Ukrainy, które uciekły z kraju przed wojną.

Działająca na Wydziale Prawa i Administracji UMK Uniwersytecka Poradnia Prawna udziela bezpłatnych porad prawnych osobom, do których stosuje się ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z porady mogą zatem skorzystać m.in. osoby, które:

Dyżury Poradni odbywają się raz w tygodniu – w czwartki w godzinach 15:00-17:00 w sali 124 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Władysława Bojarskiego 3. W dyżurach uczestniczą także osoby, które znają język ukraiński.

Zakres tematyczny udzielanych porad jest niejednolity - przykładowa porada może dotyczyć nadawania numeru PESEL, rejestracji dziecka w przedszkolu czy szkole, zagadnienia odpowiedzialności karnej za popełniony czyn zabroniony, środków ochrony prawnej na gruncie prawa cywilnego czy karnego, władzy rodzicielskiej i sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem, wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, odwołanie od decyzji administracyjnej czy środków odwoławczych przysługujących jednostce od decyzji/orzeczenia kształtujących jej sytuację prawną.

Uniwersytecka Poradnia Prawna UMK to zespół studentów, których pracę nadzorują koordynatorzy, a nad merytoryczną poprawnością porad czuwają opiekunowie sekcji będący pracownikami Wydziału Prawa i Administracji UMK.

UWAGA: Poradnia Prawna nie udziela pomocy prawnej w sprawach podatkowych, nie oferuje również pisania pism procesowych. Świadczona pomoc polega na przygotowywaniu pisemnych opinii prawnych w odpowiedzi na zadane pytania prawne.

Przed wizytą należy skontaktować się z Poradnią poprzez formularz na stronie internetowej: https://poradnie.umk.pl/pages/formularz/ lub e-mail: poradniaprawna@umk.pl, w których należy opisać krótko swoją sytuację prawną, która ma być przedmiotem opinii wydanej przez Poradnię.

Więcej informacji o zasadach świadczenia pomocy prawnej i regulamin świadczenia pomocy dostępnych jest na stronie Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

Na UMK w ramach konsorcjum YUFE (Young Universities for the Future of Europe) działa sieć kilkunastu poradni, w których studenci – pod merytoryczną opieką naukowców i dydaktyków – dzielą się zdobytą na Uniwersytecie wiedzą i doświadczeniem, odpowiadając na pytania, służąc poradą i wsparciem merytorycznym. Informacja o pozostałych poradniach dostępna jest w języku polskim i angielskim na stronie: https://poradnie.umk.pl/pages/main_page/


Повідомляємо, що Університетська юридична консультація УМК надає безкоштовні юридичні поради особам, на яких розповсюджується дія Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави. Порадою можуть скористатися, зокрема, люди які:

Чергування у консультації відбуваються раз на тиждень – по четвергах із 15:00 до 17:00 у кабінеті 124 на Факультеті права та адміністрації Університету Миколи Коперника в Торуні, вул. Władysława Bojarskiego 3. Також на чергуваннях присутні особи, що володіють українською мовою.

Тематичний обшар порад, що надаються, є різноманітний: наприклад, порада може стосуватися присвоєння номера PESEL, реєстрації дитини в садочку чи школі, питання кримінальної відповідальності за протиправні дії, заходів юридичного захисту цивільного чи кримінального права, батьківських повноважень та спосібу опіки над дитиною, заяви про розірвання трудових договорів на невизначений термін, оскарження адміністративного рішення чи доступних для фізичної особи засобів захисту від рішення/ухвали, що вірішують її правовий статус.

Університетська юридична консультація УМК – це група студентів, роботу яких контролюють координатори, а змістовну правильність порад перевіряють керівники секцій, які є співробітниками Факультету права та адміністрації УМК.

УВАГА: Юридична консультація не надає допомоги із податкових питань. Ми також не надаємо юридичної допомоги у вигляді написання процесуальних клопотань. Наша юридична допомога полягає на підготовці письмових юридичних порад на поставлені питання щодо польського законодавства.

Перед відвідуванням консультації, будь ласка, зв'яжіться із нами наступним шляхом формуляр на сторінці https://poradnie.umk.pl/pages/formularz/ або e-мейл poradniaprawna@umk.pl де коротко опишіть свою юридичну ситуацію, яка має бути предметом висновку, виданого консультацією.

Детальніше про засади надання правової допомоги та положення про надання юридичної допомоги можна знайти на веб-сайті https://www.law.umk.pl/student/uniwersytecka-poradnia-prawna/.

В УМК в рамках консорціуму YUFE (Young Universities for the Future of Europe), діє мережа із більш ніж десятьма консультаційними центрами, у яких студенти – під пильним керівництвом науковців та викладачів – діляться набутими в університеті знаннями та досвідом, відповідають на запитання, надають консультацій та змістовну підтримку. Інформація про інші консультаційні центри доступна на сайті польською та англійською мовами: https://poradnie.umk.pl/pages/main_page/.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Studenci w walce z dezinformacją

Bliższy język polski


Przeniesienie na UMK z ukraińskich uczelni

#studenciUKRAINIE - wolontariat bez granic


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.