Zbliżenie obiektywu, w którym odbija się logo IDUB Życie kampusu

Nowe wyłaniające się pola badawcze

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

12 zespołów w trzech obszarach badawczych znalazło się w gronie laureatów drugiej edycji konkursu na wyłaniające się pola badawcze (Emerging Fields) w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza" na UMK.

Konkurs skierowany był do zespołów badawczych działających na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, które w okresie ostatnich pięciu lat wykazywały się udokumentowaną aktywnością naukową – pozyskiwaniem funduszy na badania naukowe, realizacją projektów badawczych oraz działalnością na rzecz zwiększenia umiędzynarodowienia badań na Uniwersytecie.

Do konkursu wpłynęło 27 wniosków, w tym dziewięć zgłoszeń do rady HS (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce), osiem zgłoszeń do rady ST (Nauki Ścisłe i Techniczne) oraz dziesięć zgłoszeń do rady NZ (Nauki o życiu). Łącznie wyłoniono 12 zespołów badawczych, po cztery w każdym panelu dziedzinowym. Każdy z nich otrzyma w ciągu trzech lat funkcjonowania środki finansowe w wysokości miliona złotych. Wszystkie wnioski spełniały wymagania formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. ocena dorobku członków zespołu (maksymalnie 35 punktów);
 2. ocena działań planowanych do realizacji (maksymalnie 25 punktów);
 3. ocena skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych, patentów i komercjalizacji wyników badań (maksymalnie 25 punktów);
 4. ocena zakresu współpracy międzynarodowej członków zespołu, udokumentowanej międzynarodowymi publikacjami i projektami (maksymalnie 15 punktów).

Nowo wyłonione zespoły badawcze:

Nauki o życiu

 1. Team for Applying New Technologies and Artificial Intelligence in Oncology (ANTAIO Team) – lider dr hab. Wojciech Jóźwicki, prof. UMK z Wydziału Nauk o Zdrowiu;
 2. Ecology & Biodiversity – lider prof. dr hab. Krzysztof Szpila z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych;
 3. One Health - antimicrobial stewardship in human and veterinary medicine – lider dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych;
 4. Cells as EXperimental platforms and bioFACTories (CExFact) – lider dr hab. Krzysztof Zienkiewicz, prof. UMK z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii.

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

 1. Conservation and Restoration of the Cultural Heritage – lider prof. dr hab. Elżbieta Basiul z Wydziału Sztuk Pięknych;
 2. Culture, Development & Wellbeing – lider dr Bibianna Bałaj z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych;
 3. Interdisciplinary research of past cultural phenomena – lider dr hab. Andrzej Pydyn, prof. UMK z Wydziału Nauk Historycznych;
 4. Centre for Global & Multi-level Governance – lider dr hab. Agnieszka Szpak, prof. UMK z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie.

Nauki Ścisłe i Techniczne

 1. Microbiology, Soil science, Food quality and Agricultural genetics and (OBSIDIAN) – lider prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych;
 2. Applied polymers, nanomaterials, membranes, and composites – lider prof. dr hab. Wojciech Kujawski z Wydziału Chemii;
 3. Nanoscale Biophysics – lider dr Karolina Mikulska-Rumińska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej;
 4. Material Science and Technology – lider dr hab. Anna Zawadzka, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały rady dziedzinowe osobno w każdej z trzech powyższych dziedzin. Do oceny wniosków powołano również zewnętrznych ekspertów.

Więcej szczegółów

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Ministerstwo zachęca do studiów medycznych

Mocni w naukach o życiu


Znamy wyniki ewaluacji

Milion na nowatorskie badania


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.