Studentki i studenci odgrywają centralną rolę we wszystkich etapach projektu Young Universities for the Future of Europe (YUFE) Życie kampusu

Studencki głos na forum YUFE

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza nabór do Studenckiego Forum YUFE. Do zadań przedstawicieli środowiska studenckiego należą m.in. współtworzenie Podróży Studenckiej YUFE oraz włączanie YUFE do inicjatyw miejskich. Termin zgłoszeń upływa 18 czerwca.

Studentki i studenci odgrywają centralną rolę we wszystkich etapach projektu Young Universities for the Future of Europe. Gwarancją ich aktywnego udziału w rozwoju konsorcjum jest Studenckie Forum YUFE zrzeszające osoby reprezentujące wszystkie uczelnie partnerskie. Przedstawiciele i przedstawicielki tego gremium mają istotny udział w prowadzeniu projektu i tworzeniu wizji YUFE.

Do zadań osób reprezentujących UMK w Studenckim Forum YUFE będzie należało przede wszystkim:

Od kandydatów i kandydatek oczekuje się umiejętności porozumiewania się w języku angielskim na poziomie min. B2. Certyfikat potwierdzający kompetencje językowe nie jest wymagany. Ponadto osoby zaangażowane w projekt powinny być otwarte, zorganizowane i mieć dobre umiejętności komunikacyjne. Niezbędna będzie również dyspozycyjność - miesięczny wymiar pracy na rzecz YUFE to min. 12 godzin, ale należy być również w gotowości do okazjonalnych podróży po Europie. Mile widziane będą osoby, które wykazują się entuzjazmem i mają chęć do podejmowania inicjatywy.

Udział w Studenckim Forum YUFE ma charakter wolontariacki, ale wszystkie związane z nim wydatki (np. koszty podróży) pokrywa UMK.
Kandydatki i kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego z dołączonym CV oraz listem motywacyjnym (maksymalnie 1 strona). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 czerwca 2023 r. Osoby spełniające kryteria zostaną zaproszone na rozmowę online na platformie MS Teams, która odbędzie się 26 czerwca w godzinach od 9:00 do 12:00. Spośród kandydatów i kandydatek przedstawiciele UMK wybiorą dwie osoby.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej YUFE lub kontaktując się z Działem Międzynarodowych Partnerstw i Mobilności Edukacyjnej: anna.prykanowska@umk.pl lub MS Teams: sikorska@o365.umk.pl.

YUFE (Young Universities for the Future of Europe) to jedno z 44 konsorcjów wybranych przez Komisję Europejską do budowy i testowania modelu Uniwersytetu Europejskiego - otwartego, nieelitarnego i integrującego różne środowiska, a także promującego innowacyjność, interdyscyplinarność oraz najwyższą jakość w badaniach i edukacji. YUFE tworzy dziesięć dynamicznych, młodych, skoncentrowanych na studentach uniwersytetów badawczych (łącznie ponad 190 tys. studentów i ponad 32 tys. pracowników) i czterech partnerów nieakademickich zajmujących się edukacją wyższą, rynkiem pracy i przedsiębiorczością. Członkowie YUFE współpracują, by promować swoje programy edukacyjne, opracować mechanizmy ułatwiające mobilność studentów i pracowników oraz stworzyć model szkolnictwa wyższego bez granic, a jednocześnie dobrze osadzonego w lokalnym kontekście, reagującego na zmiany zachodzące w społeczeństwie i na rynku pracy. YUFE dąży do wzmocnienia idei kształcenia przez całe życie, podkreślenia wartości wielokulturowości, wielojęzyczności i integracji europejskiej. 

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Strategia UMK: "Ludzie" z sukcesami

Artykuł zawiera film

Rekrutacja 2023. Studiuj na UMK


Podziękowania od Unii Kobiet

YUFE Academy na UMK

Artykuł zawiera film

Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.