Flagi Polski, Ukrainy i UMK na tle rektoratu Życie kampusu

Granty na start dla badaczy z Ukrainy

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

W celu wsparcia ukraińskich naukowców, uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy, Uniwersytet uruchamia dla nich specjalną ścieżkę "Grantów na start".

Badania w ramach grantu powinny dotyczyć współpracy naukowej w zespołach badawczych działających na naszej uczelni. Finansowaniem można objąć okres do trzech miesięcy, przewidziano jednak możliwość jego przedłużenia. Miesięczny koszt realizacji wynosi 5000 zł i obejmuje wszelkie koszty związane z pobytem badacza na Uniwersytecie. Granty mogą być finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych, programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza lub z funduszu spójności.

Informacje na temat sposobu aplikacji i warunków realizacji grantu znajdują się w Zarządzeniu nr 40 z 14 marca 2022 r. Wniosek przygotowany w języku polskim lub angielskim należy złożyć w wersji papierowej do Działu Nauki lub Działu Nauki i Projektów CM, albo przesłać drogą elektroniczną na adres dn@umk.pl lub projekty@cm.umk.pl.

Formularz w języku polskim / Formularz w języku polskim

Application form in English / Application form in English

Klauzula RODO / Klauzula RODO

GDPR statement / GDPR statement

Order No. 40 in English


Із метою підтримки українських науковців-біженців із охопленої війною України наш Університет відкриває для них спеціальний програму «Гранти на старт».

Дослідження в рамках гранту мають відбуватися у науковій співпраці дослідницьких груп, що працюватимуть у нашому університеті. Фінансування може тривати до трьох місяців, але закладається можливість його продовження. Щомісячна вартість реалізації становить 5000 злотих і включає усі витрати, пов'язані з перебуванням дослідника в університеті. Гранти можуть фінансуватися із бюджетів організаційних підрозділів, програми «Ініціатива досконалості – Дослідницький університет» або із фонду єдності.

Інформацію про спосіб подання заявки та умов реалізації гранту знаходяться у Положенні № 40 від 14.03.2022 р. Заявку, підготовлену польською або англійською мовами Відділу науки та проектів Медичного факультету або надіслати електронною поштою за адресою dn@umk.pl або projekty@cm.umk.pl.

Форма польською / Форма польською

Форма англійською / Форма англійською

GDPR statement / GDPR statement

Order No. 40 in English

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Zasady zarządzania kryzysowego

Pod antropologiczną lupą


Wszystkie ręce na pokład

UMK solidarnie z Ukrainą


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.