Prof. dr hab. Mirosław Bochenek, prof. dr hab. Tomasz de Rosset i prof. dr hab. Borys Ośmiałowski Kolaż trzech zdjęć profesorów Życie kampusu

Nowi profesorowie

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Trzech naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało nominacje profesorskie.

Na mocy postanowienia Prezydenta RP do profesorskiego grona dołączyło trzech badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: prof. dr hab. Tomasz de Rosset z Wydziału Sztuk Pięknych, prof. dr hab. Mirosław Bochenek z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz prof. dr hab. Borys Ośmiałowski z Wydziału Chemii.

Prof. dr hab. Mirosław Bochenek ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Obrotu Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie w 1988 r. Tego samego roku został zatrudniony w Katedrze Ekonomii Akademii Rolniczej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny) w Szczecinie. W 1990 r. ukończył Studium Doskonalenia Dydaktyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1990−1996 odbył dwa staże i studia zagraniczne: miesięczne seminarium "Ökonomie und moderne Landmaschinen" (Rendsburg 1990) sfinansowane przez Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein; sześciomiesięczny pobyt naukowy w 1994 r. w Institut für Wirtschaftswissenschaften der Universität Wien dzięki stypendium Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (opiekun naukowy: prof. Wolfgang Weigel) oraz dziewięciomiesięczne studia uzupełniające w roku akademickim 1995/1996 na Universität Zürich (Institut für Empirische Wirtschaftsforschung) – stypendium Eidgenössische Stipendienkommission für Ausländische Studierende (kierownik naukowy: prof. Bruno S. Frey). W 1998 r. na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pod tytułem "Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej" (promotor – prof. dr hab. Zofia Dach).

W 1999 r. rozpoczął pracę w Katedrze Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2009 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na WNEiZ UMK w Toruniu na podstawie rozprawy pt. "Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce".

Obszarami jego zainteresowań naukowych są: teoria ekonomii, historia myśli ekonomicznej oraz ekonomia nierynkowa. Wyniki prowadzonych badań zamieścił w swoich publikacjach. Opublikował 127 prac, w tym 12 książek własnych, tj.: "Problem racjonalności w polskiej myśli ekonomicznej" (1999), "Szkice o ekonomii i ekonomistach" (2004), "Prekursorzy ekonomii matematycznej w Polsce" (2008), "Władysław Marian Zawadzki i jego dzieło" (2009), "Studia varia o ekonomii i ekonomistach" (2010), "Historia rozwoju ekonomii" (6 tomów, 2016 – nagrodzona nagrodą PTE I stopnia) oraz "Istota i miejsce kategorii wartości w teorii ekonomii – ewolucja poglądów" (2021). Uprawiane dziedziny nauki popularyzuje w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz innych wykładów otwartych. Uczestniczył w 63 konferencjach naukowych.

Jest aktywnym członkiem krajowych towarzystw naukowych. Od 1988 r. należy do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (m.in. w latach 2005−2006 był prezesem Zarządu Oddziału w Toruniu i członkiem Zarządu Krajowego, od 2021 r. pełni funkcję wiceprzewodniczący Rady Naukowej), a od 2001 r. – do Towarzystwa Naukowego w Toruniu (od 2018 r. wiceprezes).

Za swoją pracę i działalność społeczną otrzymał nagrody indywidualne i wyróżnienia Rektora UMK (w latach 2004, 2008, 2010, 2012, 2013 i 2017), Złotą Odznakę Honorową PTE (2004), Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2017) oraz Srebrny Krzyż Zasługi (2020).

Tomasz F. de Rosset, historyk sztuki, muzeolog, badacz i znawca historii i teorii kolekcjonerstwa oraz muzealnictwa. Jest członkiem International Council of Museums (ICOM), Rady Naukowej "Muzealnictwa" i serii wydawniczej "Pomniki Muzealnictwa Polskiego". Kierownik studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i ochrony kolekcji muzealnej na UMK. W latach 2016-2020 był kierownikiem programu badawczego "Muzea w polskiej kulturze pamięci", którego efektem jest inwentaryzacja i kompleksowe opracowanie najwcześniejszych założeń muzealnych na ziemiach d. Rzeczpospolitej (grant NPRH). Autor wielu publikacji, m.in.: "Polskie kolekcje i zbiory artystyczne we Francji w latach 1795–1918: między "skarbnicą narodową" a galerią sztuki" (2005); "By skreślić historię naszych zbiorów. Polskie kolekcje artystyczne (2021)".

Prof. dr hab. inż. Borys Ośmiałowski (rocznik 1973) ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Lubawie, w klasie o profilu biologiczno-chemicznym, a następnie studia wyższe na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej obecnej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. W roku 2003 na Wydziale Chemii UMK obronił pracę doktorską pt. "Tautomeria 2-fenacylopirydyn: wpływ podstawnika i temperatury na równowagę przeniesienia protonu". W roku 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego (Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki) w oparciu o badania z zakresu chemii supramolekularnej. W ramach jednego z kilku stypendiów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odbył roczny staż w Instytucie Chemii Organicznej Uniwersytetu w Zurychu, w grupie prof. Kim Baldridge oraz prof. Jay S. Siegel'a.

Był kierownikiem Katedry Chemii na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Bydgoskiej. Obecnie jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma "Dyes and Pigments". Był kierownikiem siedmiu grantów finansowanych przez Komitet Badań Naukowych (2 projekty), Narodowe Centrum Nauki (4) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (1). Brał udział w pracach zespołów realizujących projekty badawcze, w dwóch projektach PRELUDIUM i jednym ETIUDA jako opiekun naukowy, zaś w kolejnych dwóch jako wykonawca. Obecnie jest kierownikiem dwóch projektów OPUS finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Tematyka badawcza, którą się zajmuje, oscyluje między fizyczną i strukturalną chemią organiczną, chemią supramolekularną oraz badaniami właściwości fotofizycznych nowych klas związków fluorescencyjnych.

Prof. Ośmiałowski jest autorem ponad setki publikacji naukowych w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports, trzech artykułów przeglądowych, rozdziału w książce oraz kilku patentów. Wykonał ponad 100 recenzji projektów badawczych dla Narodowego Centrum Nauki, kilkanaście dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz kilkanaście dla agencji finansujących badania w innych krajach Europy. Za działalność naukową otrzymał nagrody indywidualne oraz zespołowe Rektora UTP oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Więcej informacji na stronie: https://sites.google.com/view/bosmialowski/main.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Nowa dziekan WNBiW

Najlepsze i najlepsi na UMK


Indeksy dla najmłodszych

Artykuł zawiera galerię

W profesorskim gronie


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.