Prof. dr hab. Robert Ślusarz i prof. dr hab. Piotr Fiszeder Prof. dr hab. Robert Ślusarz i prof. dr hab. Piotr Fiszeder Życie kampusu

Nowi profesorowie

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Dwóch naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymało nominacje profesorskie.

Na mocy postanowienia Prezydenta RP opublikowanego w Monitorze Polskim 14 marca 2022 r. do profesorskiego grona dołączyło dwóch badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: prof. dr hab. Robert Ślusarz z Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum oraz prof. dr hab. Piotr Fiszeder z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Robert Ślusarz - ukończył Wydział Pielęgniarski Akademii Medycznej we Wrocławiu (1999), stopień doktora nauk medycznych uzyskał w roku 2004, a stopień doktora habilitowanego otrzymał na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum (CM) UMK w 2015 roku na podstawie osiągnięcia pt. "Zastosowanie Skali Wydolności Funkcjonalnej (FCS) w praktyce pielęgniarki neurochirurgicznej". W 2006 roku zdał egzamin specjalizacyjny w zakresie pielęgniarstwa neurologicznego. Od roku 2005 pełni funkcję kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego CM UMK.

Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą czterech przenikających się wzajemnie obszarów badawczych: ocena klinimetryczna pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi; neuroprotekcja, angiogeneza, hemostaza i fibrynoliza w zaburzeniach układu nerwowego; jakość usług medycznych (opieki) w obszarze neurologii i neurochirurgii oraz strategia kształcenia i doskonalenia zawodowego w dziedzinie neuropielęgniarstwa.

Prof. Ślusarz jest autorem i współautorem artykułów, książek i innych publikacji z zakresu pielęgniarstwa neurologicznego i neurochirurgicznego oraz kierownikiem statutowych zadań badawczych. Dorobek obejmuje łącznie 441 prac. Współpracuje naukowo, zawodowo i organizacyjnie z kilkoma ośrodkami i towarzystwami naukowymi w Polsce (m.in.: Wrocław, Lublin) oraz za granicą (m.in.: Austria, Irlandia, USA). Promotor 4 rozpraw doktorskich, recenzent w 2 postępowaniach habilitacyjnych i 19 postępowaniach doktorskich. Członek grup eksperckich przy Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Edukacji i Nauki, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych. Członek IV i V kadencji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych przy MZ oraz dwóch kadencji Polskiej Komisji Akredytacyjnej przy MEiN. Wiceprzewodniczący egzaminu państwowego z zakresu pielęgniarstwa neurologicznego. Jeden z założycieli i przewodniczący Sekcji Pielęgniarstwa, Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych, członek World Federation of Neuroscience Nurses, członek Zarządu European Association of Neuroscience Nurses. Redaktor naczelny czasopisma naukowego "Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing" (MEiN 2022: 70).

Prof. dr hab. Piotr Fiszeder - urodził się w 1973 roku w Brodnicy. W latach 1988-1992 uczył się w IV Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, w klasie o profilu matematycznym. W latach 1989-1991 był laureatem Wojewódzkich Konkursów Matematycznych, a w 1992 roku finalistą XLIII Olimpiady Matematycznej w Warszawie. Studia magisterskie ukończył w 1997 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku metody ilościowe w zarządzaniu. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2001 roku na podstawie dysertacji pt. "Zastosowanie modeli GARCH w ekonometrycznej analizie procesów giełdowych", której promotorem był prof. dr hab. Zygmunt Zieliński. W 2009 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Od 1997 roku pracuje w Katedrze Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na ekonometrii finansowej i zastosowaniach metod ilościowych w finansach. W swoim dorobku posiada ponad 70 publikacji naukowych, między innymi w tak prestiżowych czasopismach jak "International Journal of Forecasting", "Journal of Economic Dynamics and Control", "Journal of Empirical Finance", "Applied Intelligence".

Był kierownikiem lub głównym wykonawcą w wielu projektach badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Komitet Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego, European Community's Phare ACE, Czech Science Foundation. Działała w kolegiach redakcyjnych kilku czasopism naukowych, m.in. w "Przeglądzie Statystycznym" Głównego Urzędu Statystycznego. Jest członkiem Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Dołączyły do grona profesorów

Prof. Martin Kramer doktorem honoris causa UMK


Nowy profesor z Collegium Medicum

W profesorskim gronie


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.