Prof. dr hab. Jacek Szeliga prof. dr hab. Jacek Szeliga Nauki przyrodnicze

Nowy profesor z Collegium Medicum

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Na mocy postanowienia Prezydenta RP z 21 lipca 2021r. do grona profesorów dołączył prof. dr hab. Jacek Szeliga z Wydziału Lekarskiego Collegium Medium UMK.

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Szeliga - po ukończeniu studiów na Śląskiej Akademii Medycznej rozpoczął pracę w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej CM UMK, kierowanej przez prof. Waldemara Jędrzejczyka, gdzie uzyskał specjalizację z chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej oraz certyfikaty umiejętności endoskopowych. W 2003 roku obronił pracę doktorską pod kierunkiem nowego kierownika kliniki prof. Marka Jackowskiego, a w 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Głównym zainteresowaniem zawodowym prof. Szeligi stała się chirurgia małoinwazyjna, szczególnie w onkologii. Szkolił się w tym zakresie w najlepszych klinikach na świecie (USA, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Belgia) i w Polsce. Obecnie wykonuje w klinice zaawansowane procedury laparoskopowe (fundoplikacje, splenektomie, kolektomie, gastrektomie, pankreatektomie, adrenalektomie, operacje bariatryczne i inne), będąc przy okazji mentorem szkoleń organizowanych dla specjalistów chirurgii w Polsce i za granicą, a także programu STEP, którego celem jest wprowadzenie laparoskopowej chirurgii kolorektalnej i bariatrycznej do ośrodków nie wykonujących jeszcze operacji małoinwazyjnych. W ramach pracy naukowej, poza działalnością z zakresu chirurgii, jest członkiem kilku zespołów interdyscyplinarnych, m.in. na Wydziale Chemii oraz Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, gdzie łączy potencjał poznawczy nauk podstawowych z problemami klinicznymi (m.in. błyskawiczna diagnostyka mikrobiologiczna przy użyciu technik elektromigracyjnych, metody nieliniowej analizy sygnałów biologicznych). Był koordynatorem lub wykonawcą pięciu naukowych grantów i programów międzynarodowych, trzech krajowych i kilkunastu badań wieloośrodkowych dotyczących problemów szeroko pojętej chirurgii. Jego dorobek naukowy to 110 publikacji o łącznym IF 67,922, indeksie Hirscha (GS) 14 oraz kilkadziesiąt wystąpień kongresowych na zaproszenie. W 2019 roku został wybrany na przewodniczącego Komisji Nauki Towarzystwa Chirurgów Polskich. Od 2016 roku jest redaktorem naczelnym czasopisma z listy filadelfijskiej "Videosurgery and Other MIniinvasive Techniques" (IF 1,19). Redagował także zeszyty Toruńskiego Towarzystwa Naukowego "Acta Medica". Jest recenzentem z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej i bariatrycznej czasopism z listy filadelfijskiej, m.in. JCM, Cancers, VSJ, PAIM, Biomolecules, Medicina i in. W 2012 roku stworzył od podstaw ośrodek chirurgii metabolicznej działający przy klinice chirurgii, w którym około 200 osób rocznie jest leczonych i operowanych z powodu patologicznej otyłości i zaburzeń metabolicznych. Obecnie trwa jego druga kadencja funkcji Prezesa Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TCHP. Od 2017 roku jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich. W 2021 roku został wybrany na przewodniczącego Bydgosko-Toruńskiego Oddziału TCHP.  Był inicjatorem i głównym autorem polskich standardów opieki metabolicznej i bariatrycznej oraz Systemu Certyfikacji Umiejętności Bariatrycznych. Za całokształt działalności został uhonorowany nagrodą Marszałka Województwa. Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jest koordynatorem przedmiotu chirurgia. Prowadzi zajęcia ze studentami polskimi i anglojęzycznymi. Był promotorem i recenzentem prac doktorskich, magisterskich, członkiem komisji doktorskich i habilitacyjnych oraz kierownikiem czterech specjalizacji. Jest także członkiem Kolegium Elektorów UMK.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Powiązane artykuły

Wszczep szyty na miarę

Artykuł zawiera film

Nowi profesorowie


Ukraińskie honory dla Profesora

Zmierz się ze starością


Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.