Prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński Mężczyzna w średnim wieku z brodą, pozuje siedząc, patrzy w obiektyw Życie kampusu

Na czele zespołu IDUB

— Redakcja
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj

Prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński z Wydziału Humanistycznego został przewodniczącym zespołu koordynującego, odpowiedzialnego za realizację programu "Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza" na UMK.

Do zadań przewodniczącego – oprócz zarządzania pracami zespołu – należą m.in. koordynacja prac zespołów roboczych; komunikacja, promocja i polityka informacyjna programu; upowszechnianie osiągnięć IDUB na konferencjach wewnątrz i na zewnątrz uczelni; integracja IDUB - działań zespołów roboczych, uniwersyteckich centrów doskonałości, wyłaniających się pól badawczych, rad dziedzinowych, etc., a także bieżące zarządzanie limitami ogólnymi.

Prof. Przemysław Żywiczyński 1 stycznia 2022 r. na stanowisku przewodniczącego zastąpił prof. dr. hab. Wojciecha Wysotę, który jako prorektor ds. nauki sprawuje nadzór nad działaniami zespołu koordynującego i w ramach swojej funkcji odpowiada m.in. za budżet IDUB, politykę osobową oraz główne akty prawne dotyczące programu, a także uruchamianie nowych inicjatyw w ramach IDUB.

Podział zadań

Zainteresowania badawcze prof. dra hab. Przemysława Żywiczyńskiego (ur. 1971) koncentrują się wokół ewolucyjnego powstania i kształtowania się języka. Tym zagadnieniom poświęcone były dwie monografie naukowe – napisana wspólnie z drem hab. Sławomirem Wacewiczem, prof. UMK Ewolucja języka. W stronę hipotez gesturalnych (2015) i Language origins: from mythology to science (2018) – oraz liczne artykuły naukowe, które ukazały się między innymi na łamach Philosophical Transactions of the Royal Society BGesture, Interaction Studies, Language SciencesLanguage & CommunicationJournal of Language Evolution, Biolinguistics czy Linguistics and Philosophy. Prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński jest współtwórcą i wieloletnim kierownikiem Centrum Badań nad Ewolucją Języka UMK, które weszło w skład Centrum Doskonałości IMSErt (Interacting Minds, Societies, Environments), działającego w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza". Od 2013 do 2021 roku był wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji, a od 2016 roku jest członkiem dożywotnim (Life Peer) prestiżowego Galton Institute. Dodatkowo prof. Żywiczyński jest członkiem stałego komitetu organizacyjnego kongresu EVOLANG (współorganizował jej 13. edycję w 2018 roku) oraz współinicjatorem i członkiem stałego komitetu organizacyjnego cyklicznej konferencji PROTOLANG. Kierował projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych (Narodowe Centrum Nauki, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki). Odbył liczne staże w zagranicznych ośrodkach naukowych, między innymi na Uniwersytecie w Lund (2019-2020) w ramach programu im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Aktualnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Językoznawstwa UMK i kierownika Katedry Językoznawstwa Eksperymentalnego. Od początku programu IDUB pracuje w zespole wdrażającym strategię uczelni badawczej, najpierw jak przewodniczący II, a później I zespołu roboczego.

Zasady udostępniania treści
udostępnij na facebook udostępnij na twitterze udostępnij na linkedin wyślij mailem wydrukuj
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności.
Ustawienia zaawansowane
Na stronach internetowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika są stosowane pliki „cookies” zgodnie z Polityką prywatności. Stosowane przez nas ciasteczka służą wyłącznie do poprawienia funkcjonalności strony. Zbierane dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany i służą do budowania analiz i statystyk, na podstawie których będziemy mogli dostosować sposób prezentowanych treści do ogólnych potrzeb użytkowników oraz podnosić ich jakość. W tym celu korzystamy z narzędzi Google Analytics, CUX i Facebook Pixel. Poniżej możliwość włączenia/wyłączenia poszczególnych z nich.
  włącz/wyłącz
Google Analitics

Korzystamy z narzędzia analitycznego Google Analytics, które umożliwia zbieranie informacji na temat korzystania ze stron Portalu (wyświetlane podstrony, ścieżki nawigacji pomiędzy stronami, czas korzystania z Portalu)

CUX

Korzystamy z narzędzia analitycznego CUX, które pozwala na rejestrowanie odwiedzin na stronach Portalu.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzia marketingowego Facebook Pixel, które umożliwia gromadzenie informacji na temat korzystania z Portalu w zakresie przeglądanych stron.